Ruut de Melker
prijs
Guy Rutten ontving
bij zijn afscheid de Ruut de
Melker prijs. 


Ruut de Melker 
prijs
Alfred Sachs ontving
bij zijn afscheid de Ruut de
Melker prijs.


Professor Frits de 
Waard penning
Nienke Plantinga en Simeon Visscher 
wonnen de Professor Frits de
Waard Penning.


Ruut de Melker
prijs
Bert Jan de Boer kreeg bij zijn afscheid de Ruut de Melker prijs.


Frank Almekinders prijs
Huisarts in opleiding Camille Govers won de Frank Almekinders prijs voor het beste EBM referaat.


Foppe ten Hoor
prijs
Linda Vissers kreeg de Foppe
ten Hoor prijs. 

Prijzen

Guy Rutten

Alfred Sachs

Nienke Plantinga

Bert Jan de Boer

Camille Govers

Linda Vissers

Simeon Visscher

Intercity

De ‘Intercity-samenwerking’ van de huisartsennetwerken van de UMC’s breidt zich uit. Intercity is opgericht om de routinezorgdata uit de HIS-systemen van de huisartsen op een veilige, efficiënte manier te verwerken in de academische databases. Het is een landelijke database met data van vijf academische eerstelijns zorgnetwerken. Marlous Kortekaas leverde vanuit het Julius Huisartsen Netwerk een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het Intercity consortium.  

Marlous Kortekaas

Een deel van onze activiteiten speelt zich buiten het ziekenhuis, in de regio af. Een paar voorbeelden.

Rol in de regio

Dit jaar hebben zevenhonderdvijftig coassistenten een coschap gelopen in een regionale huisartspraktijk, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren.

300

Driehonderd vijfdejaarsstudenten geneeskunde liepen een week coschap in de wijk.

CONSORTIUM

Mariëlle Jambroes en Roel Vermeulen leiden een regionaal consortium rondom gezonde leefomgeving.

Sinds dit jaar staat Monique Verschuren aan het roer van Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Meta de Graaff is al sinds 2008 de onvermoeibare coördinator.
Ter gelegenheid van het tweede lustrum verscheen het boekje ‘Samenwerken over de grenzen: 10 jaar NUZO’. Met daarin onder meer het verhaal van mevrouw Bergman uit Lunetten.

750

10 JAAR

JHN

Gegevens uit het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) vormen de basis van regionale projecten rondom het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Nienke Bleijenberg heeft in het Om U 3.0 project samen met gemeente, huisartsen en ander zorgpartners mede vorm gegeven aan de wijkgerichte ouderenzorg in de stad.
Op basis van data van het Julius Huisartsen Netwerk is door de afdelingen Huisartsgeneeskunde en Public Health het gezondheidsprofiel van de Utrechtse wijken in kaart gebracht in het programma 'Van wijkdata wij(k)doen’. In het regionale zorgnetwerk Trijn worden Regionale Transmurale Afspraken ontwikkeld. In
het ZOUT –project wordt onder leiding
van Dorien Zwart de implementatie van Regionale Transmurale Afspraken gestimuleerd. 

Patiënten-
participatie

Hans van Delden stelde het plan voor patientenparticipatie op voor het UMC Utrecht en is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Hans van Delden

Vernieuwd
curriculum
huisarts-
opleiding

De huisartsopleiding heeft begin 2018 een geheel vernieuwd curriculum gepresenteerd. Aios, opleiders en docenten waren betrokken bij de ontwikkeling.

In het nieuwe curriculum staat 'leren in de praktijk' centraal. De implementatie van het nieuwe curriculum is in volle gang. 

Nieuws


UMC&ZO
Anne May in UMC&ZO: ‘Bewegen moet vast onderdeel van behandeling kanker worden’. 


Intermediair
Intermediair: Bio-ethicus Karin Jongsma onderzocht of e-health wel ethisch verantwoord is.


UMC&ZO
Dorien Zwart over Transmurale veiligheid in UMC&ZO.


Tijdschrift Nursing
‘We zien meer beroepstrots’. Lisette Schoonhoven en Tiny Jaarsma in het oktobernummer van het tijdschrift Nursing


Nieuwsuur
Patricia Bruijning in Nieuwsuur over vaccineren tegen meningokokken B. 


Nieuwsuur
Monika Hollander in Nieuwsuur over vrouwspecifieke hart- en vaatziekten.


Actie
Actie 2bike4alzheimer -
Mirjam Geerlings


Els Borst lezing & 
dr Kelder en Co.
Annelien Bredenoord verzorgde de zesde Els Borst lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Naar aanleiding daarvan was zij te gast
bij het Radio 1 programma
dr Kelder en Co


Medisch contact
Hoogleraar Saskia Teunissen
in Medisch Contact over palliatieve zorg: Geen tijd te verliezen in
de stervensfase. 


Trouw
‘Meer toetsing van medische hulpmiddelen betekent ook het opgeven van privacy’. Rieke van der Graaf, medisch ethicus van het
UMC Utrecht in Trouw.

THINC.

The Healthcare Innovation Center THINC. bestaat twee jaar. Een van de opdrachtgevers is Newborn Solutions, een Spaanse start-up. Hun medical device Neosonics is mogelijk een alternatief voor lumbaalpuncties bij pasgeboren baby’s. Het apparaatje meet non-invasief witte bloedcellen in het hersenvocht bij een vermoeden van bacteriële meningitis. Deze manier van meten via de fontanel is pijnloos en geeft minder kans op infecties.

THINC. analyseert de kosten van verschillende zorgpaden met behulp van expert opinion en zorggebruik-data. Het uiteindelijke rapport laat zien hoe het product van Newborn Solutions impact kan hebben op de kwaliteit van zorg en de zorgkosten. 

Bekijk de film hieronder.

Webinar

Vaccineren; jezelf én anderen beschermen.
Epidemioloog Patricia Bruijning, WKZ-kinderarts Indra Morsing en GGD-jeugdarts Eltjo Boon gingen met elkaar in gesprek over inentingen en beantwoordden vragen uit het publiek.

Patricia Bruijning

App voor nieuwe
medewerkers

Een warm onthaal en handige informatie
op het juiste moment

Janneke de Man-
van Ginkel

Nienke Bleijenberg

Certificaat

Janneke de Man-van Ginkel en Nienke Bleijenberg ontvingen het certificaat van het programma Leaderschip Mentoring in Nursing Research (LMNR) voor verpleegkundig onderzoekers.

Lotty Hooft volgde Rob Scholten op als directeur van Cochrane Netherlands.

Lotty Hooft

Cochrane
Netherlands
Benoemingen


Hoogleraren Verplegingswetenschap
Lisette Schoonhoven en Tiny Jaarsma zijn benoemd op de Westerdijk-leerstoelen.

Lisette Schoonhoven

Tiny Jaarsma

Frans Rutten

Janneke van de Wijgert


Hoogleraar Cardiovascular disease 
in primary care
Frans Rutten is benoemd tot hoogleraar Cardiovascular disease in primary care, speerpunt Circulatory Health. Op zijn eerste dag als hoogleraar kreeg hij de Dr. Carel Bakx HartVaatHAG-prijs voor zijn buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de huisarts-geneeskundige hart- en vaatzorg in Nederland.


Hoogleraar Epidemiologie van Immunologische ziekten
Janneke van de Wijgert is benoemd op de leerstoel Epidemiologie van Immunologische ziekten, speerpunt Infection & Immunity. 

Yolanda van der Graaf

Roel Coutinho

Guy Rutten

We namen afscheid van onder meer:
 
Yolanda van der Graaf, Roel Coutinho en Guy Rutten, die bij deze gelegenheid is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw.

Afscheid
Verlies

Dinsdag 31 juli 2018 stierf Henk van Stel, zorgonderzoeker van het eerste uur. Hij overleed op 51-jarige leeftijd aan een hartstilstand tijdens zijn vakantie in Bretagne.
Henk was een echte all-rounder, breed inzetbaar en altijd bereid om collega’s de helpende hand toe te steken. De collega‘s van het Julius Centrum en het
Onderwijscentrum ervaren het als een groot gemis, dat zij het nu zonder
zijn grote expertise, collegialiteit en humor moeten stellen.

In dit jaarbeeld presenteren we een selectie van de belangrijkste onderwijs-,
 zorg(innovatie)- en onderzoeksactiviteiten van het Julius Centrum in 2018. Vol energie en steeds inspelend op de ontwikkelingen in het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en daarbuiten, zijn we verder gegaan met de uitvoering van onze strategische plannen op het gebied van de gezondheidswetenschappen en eerstelijns geneeskunde. 

Goede samenwerking met onze partners in en om het UMC Utrecht is voor onze divisie van groot belang. Ziet u bij het lezen van dit jaaroverzicht kansen om elkaar nog beter te vinden en de samenwerking te versterken? We waarderen het zeer als u contact met ons opneemt. Ook als u opmerkingen of vragen hebt naar aanleiding van het jaarbeeld, horen we dat graag. U kunt ons bereiken
via communicatie-jc@umcutrecht.nl.  

Vriendelijke groet,
Arno Hoes, divisievoorzitter

Gezondheidszorg
van de toekomst


Project ETHMIRE
Rieke van der Graaf en Rick Grobbee kregen een NWO-TOP subsidie van €675.000 voor project ETHMIRE,
een learning Healthcare System
in de Cardiologie.


Horizon 2020 grant
Marc Bonten ontving een Horizon 2020 grant ter waarde van drie miljoen euro. Samen met collega’s werkt hij aan een Europees netwerk voor klinisch onderzoek naar infecties, met als werktitel ‘ECRAID’:  European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases. Doel van het netwerk is efficiënter klinisch onderzoek naar antibioticaresistentie en epidemieën mogelijk te maken.  


PREFERABLE project
Anne May ontving vier miljoen euro voor het PREFERABLE project van Horizon 2020. Het project is gestart op
1 januari 2019. Ze onderzoekt of lichamelijke activiteiten de bijwerkingen van therapie bij uitgezaaide borstkanker verminderen en zorgen voor een betere kwaliteit van leven.


EU-CAN-SHARE project
Thomas Debray ontving €565.000 uit het subsidieprogramma Horizon 2020 voor het EU-CAN-SHARE project. Doel van dit project is het opzetten van een platform voor het delen van data en het analyseren van gecombineerde data sets.

Rieke van der Graaf

Marc Bonten

Anne May

Thomas Debray

Van de vele subsidies noemen we:

In 2018 hebben 32 promovendi hun proefschrift met succes verdedigd.

We lichten er twee uit. Sonja van Roeden ontdekte dat complicaties bij Q-koorts en infectieziekten kunnen leiden tot extra sterfte en Aisha Gohar onderzocht manieren om hart- en vaatziekten bij vrouwen op te sporen.

Promoties
Jaarbeeld 2018
Julius Centrum
Jaarbeeld 2018
Julius Centrum
Gezondheids-
zorg van de
toekomst

In dit jaarbeeld presenteren we
een selectie van de belangrijkste
onderwijs-, zorg(innovatie)- en
 onderzoeksactiviteiten van het
Julius Centrum in 2018. Vol
energie en steeds inspelend op
de ontwikkelingen in het UMC
Utrecht, de Universiteit Utrecht
en daarbuiten, zijn we verder
gegaan met de uitvoering van
onze strategische plannen op
het gebied van de
gezondheidswetenschappen
en eerstelijns geneeskunde. 

Goede samenwerking met onze
partners in en om het UMC Utrecht
is voor onze divisie van groot
 belang. Ziet u bij het lezen van
dit jaaroverzicht kansen om elkaar
 nog beter te vinden en de
samenwerking te versterken? We
waarderen het zeer als u contact
met ons opneemt. Ook als u
opmerkingen of vragen hebt naar
aanleiding van het jaarbeeld,
horen we dat graag. U kunt ons
bereiken via communicatie-
jc@umcutrecht.nl.  

Vriendelijke groet,
Arno Hoes, divisievoorzitter

Guy Rutten

We namen afscheid van onder meer:
 
Yolanda van der Graaf, Roel 
Coutinho en Guy Rutten,
die bij
deze gelegenheid is benoemd tot
 ridder in de orde van de
 Nederlandse leeuw.

Yolanda van der Graaf

Roel Coutinho

Afscheid

Van de vele subsidies noemen we:

Rieke van der Graaf


Horizon 2020 grant
Marc Bonten ontving een Horizon
 2020 grant ter waarde van drie
miljoen euro. Samen met collega’s
 werkt hij aan een Europees netwerk
 voor klinisch onderzoek naar
infecties, met als werktitel ‘ECRAID’:
  European Clinical Research Alliance
 for Infectious Diseases. Doel van
het netwerk is efficiënter klinisch
onderzoek naar
antibioticaresistentie en
epidemieën mogelijk te maken.  

Marc Bonten


PREFERABLE project
Anne May ontving vier miljoen euro
 voor het PREFERABLE project van
 Horizon 2020. Het project is gestart
op 1 januari 2019. Ze onderzoekt of
lichamelijke activiteiten de
bijwerkingen van therapie bij
uitgezaaide borstkanker verminderen
 en zorgen voor een betere kwaliteit
van leven.

Anne May


EU-CAN-SHARE
project
Thomas Debray ontving €565.000
 uit het subsidieprogramma Horizon
 2020 voor het EU-CAN-SHARE 
project. Doel van dit project is het
opzetten van een platform voor het
delen van data en het analyseren
van gecombineerde data sets.

Thomas Debray


Project ETHMIRE
Rieke van der Graaf en Rick Grobbee
 kregen een NWO-TOP subsidie van
 €675.000 voor project ETHMIRE,
een learning Healthcare System
in de Cardiologie.

Verlies

Dinsdag 31 juli 2018 stierf Henk
van  Stel, zorgonderzoeker van
het eerste uur. Hij overleed op
51-jarige  leeftijd aan een
hartstilstand tijdens zijn vakantie
in Bretagne. Henk was een echte
 all-rounder, breed inzetbaar en
 altijd bereid om collega’s de
helpende hand toe te steken. De
collega‘s van het Julius Centrum
en het Onderwijscentrum ervaren
het als een groot gemis, dat zij het
nu zonder zijn grote expertise,
collegialiteit en humor moeten
stellen.

Benoemingen


Hoogleraren Verplegingswetenschap
Lisette Schoonhoven en Tiny
Jaarsma
zijn benoemd op de
Westerdijk-leerstoelen.

Lisette Schoonhoven

Tiny Jaarsma


Hoogleraar 
Cardiovascular disease 
in primary care
Frans Rutten is benoemd tot
hoogleraar Cardiovascular disease
 in primary care, speerpunt Circulatory
Health. Op zijn eerste dag als
hoogleraar kreeg hij de Dr. Carel
 Bakx HartVaatHAG-prijs voor
buitengewone zijn bijdrage aan de
ontwikkeling van de huisarts-
geneeskundige hart- en vaatzorg
in Nederland.

Frans Rutten


Hoogleraar 
Epidemiologie van 
Immunologische 
ziekten
Janneke van de Wijgert is benoemd
 op de leerstoel Epidemiologie van
Immunologische ziekten, speerpunt Infection & Immunity. 

Janneke van de Wijgert

Promoties

In 2018 hebben 32 promovendi hun
 proefschrift met succes verdedigd.

We lichten er twee uit. Sonja van
 Roeden ontdekte dat complicaties
 bij Q-koorts en infectieziekten
kunnen leiden tot extra sterfte en
Aisha Gohar onderzocht manieren
 om hart- en vaatziekten bij
vrouwen op te sporen.

Prijzen


Ruut de Melker
prijs
Guy Rutten ontving
bij zijn afscheid de Ruut de
Melker prijs. 

Guy Rutten

Alfred Sachs


Ruut de Melker 
prijs
Alfred Sachs ontving
bij zijn afscheid de Ruut de
Melker prijs.


Professor Frits de 
Waard penning
Nienke Plantinga en Simeon 
Vissche
wonnen de Professor Frits
de Waard Penning.

Nienke Plantinga

Simeon Visscher


Ruut de Melker
prijs
Bert Jan de Boer kreeg bij zijn
afscheid de Ruut de Melker prijs.

Bert Jan de Boer


Frank Almekinders
 prijs
Huisarts in opleiding Camille 
Govers won de Frank Almekinders
 prijs voor het beste EBM referaat.

Camille Govers


Foppe ten Hoor
prijs
Linda Vissers kreeg de Foppe
ten Hoor prijs. 

Linda Vissers

Certificaat

Janneke de Man-van Ginkel en 
Nienke Bleijenberg ontvingen het
certificaat van het programma 
Leaderschip Mentoring in Nursing 
Research (LMNR) voor
verpleegkundig onderzoekers.

Janneke de Man-
van Ginkel

Nienke Bleijenberg

Intercity

De ‘Intercity-samenwerking’ van
de huisartsennetwerken van de
UMC’s breidt zich uit. Intercity is
opgericht om de routinezorgdata
 uit de HIS-systemen van de
huisartsen op een veilige, efficiënte
manier te verwerken in de
academische databases. Het is een
 landelijke database met data van
vijf academische eerstelijns
zorgnetwerken. Marlous Kortekaas
leverde vanuit het Julius Huisartsen
 Netwerk een belangrijke bijdrage
aan de totstandkoming van het
 Intercity consortium.  

Marlous Kortekaas

Cochrane
Netherlands

Lotty Hooft volgde Rob Scholten
op als directeur van Cochrane 
Netherlands.

Lotty Hooft

Rol in de regio

750

Dit jaar hebben
zevenhonderdvijftig coassistenten
 een coschap gelopen in een
regionale huisartspraktijk, dat is
bijna een verdubbeling ten
 opzichte van voorgaande jaren.

Driehonderd vijfdejaarsstudenten
 geneeskunde liepen een week
coschap in de wijk.

300

Sinds dit jaar staat Monique
Verschuren aan het roer van
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen.
 Meta de Graaff is al sinds 2008 de
onvermoeibare coördinator.
Ter gelegenheid van het tweede
lustrum verscheen het boekje
‘Samenwerken over de grenzen: 10
 jaar NUZO’. Met daarin onder meer
 het verhaal van mevrouw Bergman
 uit Lunetten.

10 JAAR

JHN

Gegevens uit het Julius Huisartsen
 Netwerk
(JHN) vormen de basis
van regionale projecten rondom
het verbeteren van de kwaliteit
van zorg. Nienke Bleijenberg heeft
 in het Om U 3.0 project samen met
 gemeente, huisartsen en ander
zorgpartners mede vorm gegeven
 aan de wijkgerichte ouderenzorg
in de stad.
Op basis van data van het Julius
 Huisartsen Netwerk is door de
afdelingen Huisartsgeneeskunde
en Public Health het
gezondheidsprofiel van de
Utrechtse wijken in kaart gebracht
 in het programma 'Van wijkdata 
wij(k)doen’. In het regionale
zorgnetwerk Trijn worden Regionale
 Transmurale Afspraken ontwikkeld.
 In het ZOUT –project wordt onder
 leiding van Dorien Zwart de
implementatie van Regionale
Transmurale Afspraken
gestimuleerd. 


CONSOR-
TIUM

Mariëlle Jambroes en Roel
Vermeulen leiden een regionaal 
consortium rondom gezonde 
leefomgeving.

App voor
nieuwe
medewerkers

Een warm onthaal en handige
informatie op het juiste moment

Patiënten-
participatie

Hans van Delden stelde het plan 
voor patientenparticipatie
op voor
het UMC Utrecht en is
verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Hans van Delden

Vernieuwd
curriculum
huisarts-
opleiding

De huisartsopleiding heeft begin
 2018 een geheel vernieuwd 
curriculum gepresenteerd. Aios,
opleiders en docenten waren
betrokken bij de ontwikkeling.

In het nieuwe curriculum staat
'leren  in de praktijk' centraal. De
implementatie van het nieuwe
curriculum is in volle gang. 

Nieuws


Intermediair
Intermediair: Bio-ethicus Karin
Jongsma onderzocht of e-health
wel ethisch verantwoord is.


Els Borst lezing & 
dr Kelder en Co.
Annelien Bredenoord verzorgde de
 zesde Els Borst lezing van het
Centrum voor Ethiek en
Gezondheid. Naar aanleiding
daarvan was zij te gast
bij het Radio 1 programma
dr Kelder en Co


Tijdschrift Nursing
‘We zien meer beroepstrots’. Lisette
Schoonhoven en Tiny Jaarsma in het
 oktobernummer van het tijdschrift
Nursing


Medisch contact
Hoogleraar Saskia Teunissen
in Medisch Contact over palliatieve
zorg: Geen tijd te verliezen in
de stervensfase. 


Nieuwsuur
Patricia Bruijning in Nieuwsuur over
 vaccineren tegen meningokokken B. 


Trouw
‘Meer toetsing van medische
hulpmiddelen betekent ook het
opgeven van privacy’. Rieke van der
Graaf, medisch ethicus van het
UMC  Utrecht in Trouw.


Nieuwsuur
Monika Hollander in Nieuwsuur 
over vrouwspecifieke hart- en
vaatziekten.


UMC&ZO
Anne May in UMC&ZO: ‘Bewegen
 moet vast onderdeel van
behandeling kanker worden’. 


UMC&ZO
Dorien Zwart over Transmurale 
veiligheid in UMC&ZO.


Actie
Actie 2bike4alzheimer -
Mirjam Geerlings

Webinar

Vaccineren; jezelf én anderen
 beschermen.
Epidemioloog Patricia Bruijning,
WKZ-kinderarts Indra Morsing en
GGD-jeugdarts Eltjo Boon gingen
met elkaar in gesprek over
inentingen en beantwoordden
vragen uit het publiek.

Patricia Bruijning

THINC.

The Healthcare Innovation Center
THINC. bestaat twee jaar. Een van
de opdrachtgevers is Newborn
 Solutions, een Spaanse start-up.
Hun medical device Neosonics is
mogelijk een alternatief voor
lumbaalpuncties bij pasgeboren
baby’s. Het apparaatje meet
non-invasief witte bloedcellen in
het hersenvocht bij een vermoeden
 van bacteriële meningitis. Deze
manier van meten via de fontanel
is pijnloos en geeft minder kans
op infecties.

THINC. analyseert de kosten van
verschillende zorgpaden met
behulp van expert opinion en
zorggebruik-data. Het uiteindelijke
rapport laat zien hoe het product
van Newborn Solutions impact
kan hebben op de kwaliteit van
 zorg en de zorgkosten. 

Bekijk de film hieronder.