UMC Utrecht 2020

jaarverslag

01_jaarbeeld_umc_2020_landingspagina_margriet-optie3.svg
plus_1.svg (copy2)
Voorwoord Caroline Princen
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
plus_1.svg (copy3)

25.970

218.757

19.376

81.165

8,6 & 8,5

218

232

68

161.436

6,2

83.935

€ 10,3

48%

840

2.493

672

223

1.462

11.897

4.097

1.397

43.573

Voorwoord Margriet Schneider

740,3

telefoondraaien.svg (copy1)

Het is onze missie om samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. Hiervoor richten we ons op onze drie kerntaken.

UMC Utrecht in de maatschappij

Patiëntenzorg
We bieden kwalitatief goede en doelmatige zorg volgens de meest recente inzichten aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes speerpunten en complexe zorg (zoals multi-specialistisch of multi-diagnostisch). Ons uitgangspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor hem of haar het beste is. Onze patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid.

Onderzoek
We verrichten wetenschappelijk onderzoek, waarbij er nauwe banden zijn tussen ons fundamentele onderzoek en het meer toegepaste en klinische onderzoek. Ons onderzoek is geconcentreerd in zes multidisciplinaire programma’s (speerpunten ), waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat nieuwe ontdekkingen en kennis snel ten goede komen aan de patiënt. Een belangrijk vertrekpunt voor ons onderzoek zijn vragen van onze patiënten en van de maatschappij.

Onderwijs
We bieden onderwijs aan onze studenten en (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners. Zo leiden we topprofessionals op, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu én morgen. Onze studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiingsmogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing.

strategie_01.png (copy1)

hoofdstuk 1

Onze Strategie

iconen_zorg-04.png (copy1)

Onze strategie: Connecting Worlds

Onze drie kerntaken hebben we vertaald in onze strategie. Eind maart 2020 hebben we vervroegd onze nieuwe strategie vastgesteld: Connecting Worlds, omdat ieder mens telt. Tot 2020 werkten we met de strategie Connecting U. 2020 was voor wat betreft strategie dus een overgangsjaar voor ons. Connecting Worlds gaat verder en ontwikkelt door op Connecting U. In dit jaarverslag zullen we de termen noemen uit onze nieuwe strategie. COVID-19 heeft namelijk gemaakt dat we versnellen op een aantal gebieden die we in onze strategie hebben benoemd. De crisis bevestigde dat onze richting voor de toekomst al is ingezet. Zo zagen we in 2020 een versnelling op het gebied van digitalisering in zowel de zorg, met zorg op afstand en videoconsulten, als in onderwijs en onze manier van werken. Ook was er een versnelling op onderzoek die eerder nog niet werd gezien.

cw.png
umcu_2019_logo_liggen...

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm