Zorgverleners

Zorgverleners
Gynaecologen

Binnen de zorgeenheid Verloskunde werken  gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling  rond de zwangerschap en bevalling. Zij zijn werkzaam op de polikliniek,  de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en op het Verloscentrum. 

De chef de clinique is verantwoordelijk voor  de medische en organisatorische gang van zaken op de polikliniek en op  de afdeling. De eindverantwoordelijk-heid voor de opleiding en voor de  behandeling van de patiënten berust bij het hoofd van de zorgeenheid, de  hoogleraar Verloskunde. Er is een gynaecoloog aanwezig om supervisie te  geven aan arts-assistenten.

Wanneer er reden is om u op te nemen in de  thuiszorg of in het ziekenhuis, dan vindt uitwisseling van informatie  plaats tussen de polikliniek en de thuiszorg of de verpleegafdeling. Uw  gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling of de thuiszorg,  zodat altijd nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de polikliniek en de  andere afdelingen.

Verloskundigen

Het team van verloskundigen is werkzaam op de  polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren, het verloscentrum, de  buitenpraktijk en in de thuiszorg. 

Het team wordt aangestuurd door de  hoofdverlos-kundige. Het team kan bestaan uit zowel mannelijke als  vrouwelijke verloskundigen.

Het is organisatorisch niet mogelijk om uw  persoonlijke voorkeur aan te geven voor begeleiding door een mannelijke  of vrouwelijke zorgverlener.

Naast het controleren van zwangeren, het  begeleiden van bevallingen en kraambedden en uitvoering van de nazorg,  verzorgen zij een deel van het onderwijs aan co-assistenten, zowel theoretisch als praktisch.

Tevens controleren zij zwangeren met complicaties die thuis zijn opgenomen, en verrichten of participeren in onderzoek.

Echoscopisten

Echoscopisten zijn medewerkers op de polikliniek Verloskunde die het merendeel van de echo’s maken. Zij werken nauw samen met de artsen en verloskundigen.

Indien nodig maken zij ook echo’s op de unit  Zwangeren en het Verloscentrum. De uitslag wordt altijd doorgegeven aan  uw behandelend arts of verloskundige; deze zal de bevindingen met u  bespreken.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen op de zorgeenheid  Verloskunde zijn verdeeld over de polikliniek Verloskunde, de  verpleeg-afdeling Kraam/Zwangeren en het Verloscentrum. Elke unit bestaat uit een team van  seniorverpleegkundigen, Obstetrische High Care verpleegkundigen,  Obstetrie verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. 

Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. Op de polikliniek werken naast verpleegkundigen ook (senior) polikliniekassistenten.

De polikliniekassistent ondersteunt uw zorgverlener tijdens het spreekuur. U kunt bij hen terecht met vragen over de polikliniek, voor het meten van uw bloeddruk etc. Op de polikliniek is 1 maal per week een diabetes-verpleegkundige en een HIV-verpleegkundige aanwezig.

Artsen, verloskundigen en
verpleegkundigen in opleiding

Een behandeling in een academisch ziekenhuis  betekent dat u ook te maken krijgt met artsen, verloskundigen en  verpleegkundigen die in opleiding zijn.

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde die  in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Bij de diverse contacten in  het ziekenhuis is vaak een co-assistent aanwezig.  Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die bij ons worden opgeleid tot gynaecoloog. Iedere assistent werkt een aantal maanden op de polikliniek of afdeling en wordt daarna opgevolgd door een andere assistent. Hierdoor kunt u, indien u  gedurende langere tijd de polikliniek bezoekt, geregeld een nieuw  gezicht zien. Ook lopen er student-verloskundigen stage, met name op de  polikliniek. Zij worden begeleid door een verloskundige of gynaecoloog.

Naast gediplomeerde verpleegkundigen kunt u te  maken krijgen met leerlingverpleegkundigen of stagiaires. De  zorgverleners in opleiding werken altijd onder begeleiding van een afgestudeerd zorgverlener.

Sociale hulpverleners

• Maatschappelijk werk
• Geestelijke verzorging

Maatschappelijk werk
Voor hulp bij het verwerken van emoties en  gebeurtenissen rondom zwangerschap, bevalling en geboorte kunt u terecht  bij één van de medewerkers van het Medisch Maatschappelijk Werk. 

Zij kunnen tevens ingaan op praktische vragen  met betrekking tot thuiszorg, financiële zaken en dergelijke. U kunt  zelf met de maatschappelijk werker contact

opnemen. Het telefoonnummer is op de  polikliniek en afdeling bekend. Ook kan uw behandelend arts of  verloskundige een afspraak voor u maken.

Geestelijke verzorging
Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. 

Hoe kan ik mijn emoties verwerken? Welke beslissing moet ik nemen? Waar vind ik kracht om verder te gaan? 

Of u wilt gewoon eens uw hart luchten.

En vertrouwelijk gesprek kan dan tot steun  zijn. Daarvoor kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van  het UMC Utrecht (bijvoorbeeld een r.k. pastoor, een humanistisch raadsvrouw, een predikant of een imam). De verpleging op de polikliniek en de afdeling kan u daarover informeren. Vraag desgewenst naar de folder ‘Geestelijke verzorging’.

Zorgverleners
Gynaecologen

Binnen de zorgeenheid Verloskunde werken  gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling  rond de zwangerschap en bevalling. Zij zijn werkzaam op de polikliniek,  de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en op het Verloscentrum. 

De chef de clinique is verantwoordelijk voor  de medische en organisatorische gang van zaken op de polikliniek en op  de afdeling. De eindverantwoordelijk-heid voor de opleiding en voor de  behandeling van de patiënten berust bij het hoofd van de zorgeenheid, de  hoogleraar Verloskunde. Er is een gynaecoloog aanwezig om supervisie te  geven aan arts-assistenten.

Wanneer er reden is om u op te nemen in de  thuiszorg of in het ziekenhuis, dan vindt uitwisseling van informatie  plaats tussen de polikliniek en de thuiszorg of de verpleegafdeling. Uw  gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling of de thuiszorg,  zodat altijd nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de polikliniek en de  andere afdelingen.

Verloskundigen

Het team van verloskundigen is werkzaam op de  polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren, het verloscentrum, de  buitenpraktijk en in de thuiszorg. 

Het team wordt aangestuurd door de  hoofdverlos-kundige. Het team kan bestaan uit zowel mannelijke als  vrouwelijke verloskundigen.

Het is organisatorisch niet mogelijk om uw  persoonlijke voorkeur aan te geven voor begeleiding door een mannelijke  of vrouwelijke zorgverlener.

Naast het controleren van zwangeren, het  begeleiden van bevallingen en kraambedden en uitvoering van de nazorg,  verzorgen zij een deel van het onderwijs aan co-assistenten, zowel theoretisch als praktisch.

Tevens controleren zij zwangeren met complicaties die thuis zijn opgenomen, en verrichten of participeren in onderzoek.

Echoscopisten

Echoscopisten zijn medewerkers op de polikliniek Verloskunde die het merendeel van de echo’s maken. Zij werken nauw samen met de artsen en verloskundigen.

Indien nodig maken zij ook echo’s op de unit  Zwangeren en het Verloscentrum. De uitslag wordt altijd doorgegeven aan  uw behandelend arts of verloskundige; deze zal de bevindingen met u  bespreken.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen op de zorgeenheid  Verloskunde zijn verdeeld over de polikliniek Verloskunde, de  verpleeg-afdeling Kraam/Zwangeren en het Verloscentrum. Elke unit bestaat uit een team van  seniorverpleegkundigen, Obstetrische High Care verpleegkundigen,  Obstetrie verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. 

Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. Op de polikliniek werken naast verpleegkundigen ook (senior) polikliniekassistenten.

De polikliniekassistent ondersteunt uw zorgverlener tijdens het spreekuur. U kunt bij hen terecht met vragen over de polikliniek, voor het meten van uw bloeddruk etc. Op de polikliniek is 1 maal per week een diabetes-verpleegkundige en een HIV-verpleegkundige aanwezig.

Artsen, verloskundigen en
verpleegkundigen in opleiding

Een behandeling in een academisch ziekenhuis  betekent dat u ook te maken krijgt met artsen, verloskundigen en  verpleegkundigen die in opleiding zijn.

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde die  in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Bij de diverse contacten in  het ziekenhuis is vaak een co-assistent aanwezig.  Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die bij ons worden opgeleid tot gynaecoloog. Iedere assistent werkt een aantal maanden op de polikliniek of afdeling en wordt daarna opgevolgd door een andere assistent. Hierdoor kunt u, indien u  gedurende langere tijd de polikliniek bezoekt, geregeld een nieuw  gezicht zien. Ook lopen er student-verloskundigen stage, met name op de  polikliniek. Zij worden begeleid door een verloskundige of gynaecoloog.

Naast gediplomeerde verpleegkundigen kunt u te  maken krijgen met leerlingverpleegkundigen of stagiaires. De  zorgverleners in opleiding werken altijd onder begeleiding van een afgestudeerd zorgverlener.

Sociale hulpverleners

• Maatschappelijk werk
• Geestelijke verzorging

Maatschappelijk werk
Voor hulp bij het verwerken van emoties en  gebeurtenissen rondom zwangerschap, bevalling en geboorte kunt u terecht  bij één van de medewerkers van het Medisch Maatschappelijk Werk. 

Zij kunnen tevens ingaan op praktische vragen  met betrekking tot thuiszorg, financiële zaken en dergelijke. U kunt  zelf met de maatschappelijk werker contact

opnemen. Het telefoonnummer is op de  polikliniek en afdeling bekend. Ook kan uw behandelend arts of  verloskundige een afspraak voor u maken.

Geestelijke verzorging
Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. 

Hoe kan ik mijn emoties verwerken? Welke beslissing moet ik nemen? Waar vind ik kracht om verder te gaan? 

Of u wilt gewoon eens uw hart luchten.

En vertrouwelijk gesprek kan dan tot steun  zijn. Daarvoor kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van  het UMC Utrecht (bijvoorbeeld een r.k. pastoor, een humanistisch raadsvrouw, een predikant of een imam). De verpleging op de polikliniek en de afdeling kan u daarover informeren. Vraag desgewenst naar de folder ‘Geestelijke verzorging’.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht