Rigiditeit
Koppigheid en Standvastigheid:
twee kanten van dezelfde medaille
Informatie voor ouders met een kind/jongere
met een sterke eigen wil

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Zorgprogramma Selectief mutisme
De informatie in deze folder is samengesteld door het zorgprogramma Selectief mutisme, in samenwerking met 'Spreekt voor zich'.

Tekst en fotografie 
© Hilde van Braam van Vloten

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie TechnologieRigiditeit
Informatie voor ouders met een
kind/jongere met een sterke
eigen wil
Koppigheid en standvastigheid: twee kanten van dezelfde medaille

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Zorgprogramma Selectief mutisme
De informatie in deze folder is samengesteld door het zorgprogramma Selectief mutisme, in samenwerking met 'Spreekt voor zich'.

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Tekst en fotografie 
© Hilde van Braam van Vloten