Algemene informatie

Wachttijden

Wij proberen uw afspraak op de afgesproken tijd te laten beginnen. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval of een gesprek met een andere patiënt duurt onverwacht langer. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Rechten van de patiënt

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die wet is  bedoeld om ervoor te zorgen dat alle patiënten goed en veilig worden  geholpen. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook.

Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd. 

  • Wettelijk vertegenwoordigers - meestal de ouders - nemen de beslissingen voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
  • Jongeren tussen de 12 en 15 jaar nemen  beslissingen samen met hun ouders. Dat betekent dat zij zelf toestemming  moeten geven voor bijvoorbeeld een behandeling. Het gaat dan vaak om  een handtekening. Ouders moeten ook toestemming geven.
  • Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren beslissingen  zonder hun ouders nemen. De afdeling Psychiatrie streeft er echter naar  de ouders  altijd te betrekken. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van het UMC Utrecht:   www.umcutrecht.nl

Persoonsgegevens en dossier

Wanneer u bij de afdeling Psychiatrie komt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. Het gaat om gegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het dossier in de computer opgeslagen. Er mogen niet méér gegevens worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts, of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

U kunt het privacyreglement downloaden via de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl

Klachten

Hoewel al onze medewerkers hun best doen om u optimale zorg te geven, kan het voorkomen dat u klachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om eerst met de betrokkene(n) in gesprek te gaan. Soms geeft dit onvoldoende resultaat of heeft u de voorkeur om derden in te schakelen. U kunt dan contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Een brochure over de klachtenprocedures ligt in onze wachtkamer en bij de afdeling Patiëntenservice.

Meer informatie hierover kunt u downloaden via de website: www.umcutrecht.nl

Algemene informatie

Wachttijden

Wij proberen uw afspraak op de afgesproken tijd te laten beginnen. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval of een gesprek met een andere patiënt duurt onverwacht langer. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Rechten van de patiënt

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die wet is  bedoeld om ervoor te zorgen dat alle patiënten goed en veilig worden  geholpen. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook.

Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd. 

  • Wettelijk vertegenwoordigers - meestal de ouders - nemen de beslissingen voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
  • Jongeren tussen de 12 en 15 jaar nemen  beslissingen samen met hun ouders. Dat betekent dat zij zelf toestemming  moeten geven voor bijvoorbeeld een behandeling. Het gaat dan vaak om  een handtekening. Ouders moeten ook toestemming geven.
  • Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren beslissingen  zonder hun ouders nemen. De afdeling Psychiatrie streeft er echter naar  de ouders  altijd te betrekken. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van het UMC Utrecht:   www.umcutrecht.nl

Persoonsgegevens en dossier

Wanneer u bij de afdeling Psychiatrie komt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. Het gaat om gegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het dossier in de computer opgeslagen. Er mogen niet méér gegevens worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts, of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

U kunt het privacyreglement downloaden via de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl

Klachten

Hoewel al onze medewerkers hun best doen om u optimale zorg te geven, kan het voorkomen dat u klachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om eerst met de betrokkene(n) in gesprek te gaan. Soms geeft dit onvoldoende resultaat of heeft u de voorkeur om derden in te schakelen. U kunt dan contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Een brochure over de klachtenprocedures ligt in onze wachtkamer en bij de afdeling Patiëntenservice.

Meer informatie hierover kunt u downloaden via de website: www.umcutrecht.nl

Algemene informatie

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht