Welkom op afdeling verloskunde

Welkom op afdeling
verloskunde
Welkom op afdeling verloskunde

U wordt binnenkort opgenomen in het UMC Utrecht. Onze medewerkers zullen zich maximaal inspannen om uw behandeling en verzorging goed te laten verlopen.

De combinatie van onze medische expertise, de goede zorg van onze verpleegkundigen en de kwaliteit van de dienstverlening van alle medewerkers staan hiervoor garant.

Met deze opnamebrochure willen wij u wegwijs maken in het UMC Utrecht. Graag benadrukken wij een aantal punten uit deze brochure.

 • U hebt in ons ziekenhuis recht op goede voorlichting en begeleiding. Stel daarom gerust vragen over uw behandeling aan de betrokken specialist of verpleegkundige. Zij doen hun uiterste best om daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Het kan een belangrijke bijdrage zijn aan een goed verloop van uw behandeling en die van andere patiënten.
 • Heeft u klachten over uw behandeling of verzorging, dan nodigen wij u uit deze allereerst kenbaar te maken aan de behandelend specialisten en verpleegkundigen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klachten, dan kunt u terecht bij Patiëntenservice bij de hoofdingang in het AZU. Opmerkingen en klachten die u hier kenbaar maakt, worden vertrouwelijk en onder toezicht van de Raad van Bestuur afgehandeld.

Door uw klachten kenbaar te maken, stelt u ons in staat de kwaliteit van zorg in het UMC Utrecht te blijven verbeteren. Wij danken u bij voorbaat voor de inspanning die u hiervoor wilt doen.

Kinderziekenhuis
Het UMC Utrecht ontstond in 1999 na het samengaan van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, de Medische Faculteit Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het WKZ heeft 220 bedden en er worden jaarlijks ongeveer 7.500 patiënten opgenomen. Het is volledig gericht op kinderen en ook zwangeren en kraamvrouwen worden er verpleegd.

Omdat de afdeling Verloskunde in hetzelfde gebouw is gehuisvest, blijven pasgeborenen die speciale zorg nodig hebben, dus dicht bij hun moeder in hetzelfde gebouw. Gezonde pasgeborenen liggen bij hun moeder op afdeling Verloskunde.

Pasgeborenen die speciale zorg nodig hebben liggen op afdeling Neonatologie. De moeder ligt dan op afdeling Verloskunde. Op de afdelingen zijn één-, twee- en vierpersoonskamers, die allemaal een eigen douche en toilet hebben.

De kinderverpleegafdelingen hebben een eigen naam: Dolfijn, Eekhoorn, Giraf, Kikker, Leeuw en Pelikaan. Ook het Maxima ziekenhuis ( wordt nieuw gebouwd) heeft al een start gemaakt in het WKZ.

Verbindingsgang WKZ- AZU
Er is een verbindingsgang tussen het WKZ en het AZU. Deze verbindingsgang is in het WKZ te vinden op - 1 laag en in het AZU op de 0 laag. Beide lagen zijn via de liften bereikbaar.

Opname op afdeling verloskunde

Afdeling verloskunde
U bent of wordt opgenomen op afdeling verloskunde van het WKZ geboortecentrum. Op de tweede verdieping is de zwangerenafdeling en het verloscentrum, de kraamafdeling is op de derde verdieping. De arts of verloskundige komen dagelijks bij u langs, de verpleegkundige of kraamverzorgende zijn er voor de dagelijkse hulp aan u bed.

U heeft het infotainment tot u beschikking met gratis tv, internet, een telefoon met vaste nummers ( wel een extra 0 voor het netnummer) en gratis wifi. Ook heeft u een eigen kastje met sleutel. Wij raden aan om waardevolle spullen veilig op te bergen, zeker als u de kamer verlaat voor onderzoek of als u naar buiten mag met uw bezoek ( dit altijd in overleg met de verpleging).

Wij beschikken over 1, 2 en 4 persoonskamers, de verpleging en de arts kijken wat de beste kamer is voor elke patiënt.

Adres en telefoonnummers
WKZ geboortecentrum, afdeling verloskunde
(voor post, voorletters en achternaam patient)
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
afdeling zwangeren: 088 755 75 33
afdeling kraam:     088 755 75605

Melden op de dag van opname
Het kan zijn dat uw opname een geplande opname betreft. U meldt zich dan op de afgesproken tijd bij het secretariaat van het WKZ geboortecentrum op de tweede verdieping van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Bij ongeplande opname vertelt de verpleegkundige op de polikliniek of het verloscentrum u over de gang van zaken aan het begin van de opname. Uw persoons- en verzekeringsgegevens worden gecontroleerd in een computerbestand. Eventuele wijzigingen in deze gegevens kunt u hier doorgeven.

Bij de keuze van een kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opname indicatie en uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Doorgaans is de opname ongepland en/ of spoed, dan verloopt de opnamedag vanzelfsprekend anders.

Als uw omstandigheden het toelaten krijgt u een rondleiding op de afdeling. Wanneer u op uw kamer bent geïnstalleerd komt de verpleegkundige voor een opnamegesprek. Hierin komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het goed verlopen van uw opname.

De verpleegkundige noteert alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling en verpleging in uw dossier. Zij maakt met u afspraken over uw verblijf en vraagt naar uw verwachtingen over de verpleegkundige zorg. U kunt dan ook uw vragen stellen. Ook maakt u kennis met de zaalarts. Deze neemt met u uw medische voorgeschiedenis door, voor zover dat nog niet bij ons bekend is.

De zaalarts doet eventueel lichamelijk onderzoek bij u en legt het medische beleid uit. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen.

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon, met wie wij contact kunnen opnemen als dat nodig is. Wij beschouwen informatie over uw gezondheid als privé-informatie en geven dit alleen door aan uw contactpersoon. De overige familieleden kunnen dan van uw contactpersoon horen hoe het met u is.

Allergie
Geef het direct bij opname aan als u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, zoals etenswaren, medicijnen, pleisters, alcohol of jodium.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Gebruik uw eigen medicijnen alleen in overleg met de arts: bepaalde combinaties van medicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn.

Wat neemt u mee met een opname
 • Verzekeringsbewijs.
 • Opnamebrochure of eventueel ander voorlichtingsmateriaal.
 • Telefoonnummers van het kraamcentrum en verloskundige.
 • Medicijnen en een overzicht van de  medicijnen die u gebruikt, verkrijgbaar bij uw apotheker. Bij diabetes  bloedsuiker controle apparaat met toebehoren.
 • Dieetvoorschriften (eventueel).
 • Versnaperingen.
 • Boek, tijdschrift, schrijfgerei.
 • Handwerk of spelletje.
 • Wat geld (maar niet te veel), bijvoorbeeld voor het huren van een kluisje of rolstoel.
 • (Nacht)kleding.
 • Toiletartikelen.
 • Kamerjas.
 • Pantoffels.
 • Ondergoed en (voedings) bh.
 • warm waterzak of hotpack.

Wat neemt u mee voor uw kind:

 • Rompertjes.
 • Kleertjes.
 • Mutsje.
 • Jasje.
 • Omslagdoek.
 • Eventueel speentje, alleen als uw kind  flesvoeding krijgt. Een speentje wordt afgeraden voor kinderen die  borstvoeding krijgen.

Vergeet niet na de bevalling een maxi cosi mee te nemen.

Wat neemt u niet mee
Wij raden u aan geen kostbare of waardevolle bezittingen mee te nemen.

Informatie verpleegafdeling

Bezoek
Op de afdelingen zwangeren en kraam kunt u  bezoek ontvangen vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur behalve van 13:00-14.30,  dan hebben we rustuur.

Bezoekafspraken

 • U en uw partner hebben zelf de regie over uw  bezoek. Wij gaan ervan uit dat er maximaal drie bezoekers tegelijk bij  een patiënt zijn. Als uw eigen kinderen meekomen met uw partner, houdt u  dan rekening met andere patiënten op de kamer.
 • Vaste planten zijn uit hygiënisch oogpunt op  de patiëntenkamers niet toegestaan. U mag wel bloemen ontvangen. Op de  afdeling is een aanrecht waar u bloemen kunt verzorgen en vazen kunt  krijgen.
 • Het toilet op de patiëntenkamer is alleen voor patiënten, naast de afdeling is het bezoekerstoilet.

Parkeren van de auto
Het parkeren van de auto kan onder het WKZ, de  prijzen staan aangegeven, U kunt ook parkeren in de P&R de uithof,  voor € 4,50 per dag en neemt u de bus, dan € 5,00 per dag. Ook kunt u  een week kaart kopen voor €30,00 voor het parkeren onder het WKZ.

Geld opnemen en geld wisselen
Bij de ingang van het WKZ vindt u een geldwisselautomaat en een pinautomaat.

Eten
De voedingsassistenten komen bij u langs  voor; het ontbijt vanaf 8:00, lunch vanaf 12:00 en diner vanaf 17:00.  Voor het diner kunt u via het infotainment, vanaf uw bed een keuze maken. Dit moet voor 12:00 uur 's middags. Daarbij is rekening gehouden  met het door u doorgegeven dieet. Tussen de maaltijden komt de  voedingsdienst nog langs voor drinken, smooties e.d.

Voor de partner is er in het restaurant "de  Toverstaf" of cofee corner "30 Beans" eten te verkrijgen, beide in de  centrale hal. In het restaurant en de cofee corner kan er alleen met een  pinpas betalingen plaats vinden. Ook zijn er automaten bij de  liftpleinen op diverse verdiepingen, hier kan wel met cashgeld betaald  worden.

Openingstijden restaurant de Toverstaf:

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 -19.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 08.00-19.00 uur

Koffiecorner ’30 Beans’ (centrale hal WKZ)

 • Maandag t/m vrijdag van 07.45-16.00 uur.

Op de afdelingen staat er voor partner en  bezoek een koffie apparaat, een magnetron en een koelkast voor eigen  meegebrachte maaltijden klaar.

Iedere patiënt heeft een eigen infotainment, dit houdt in: een eigen telefoon, internet en televisie. Dit is geheel kosteloos.

Privacy
De medewerkers van de afdeling houden rekening  met uw privacy. Wij behandelen u zoveel mogelijk buiten het zicht van  uw kamergenoten. Ook kunt u een gesprek met een zorgverlener aanvragen in een aparte kamer.

Verhuizen
Soms wordt u tijdens de opname verplaatst naar een andere kamer op de afdeling. U krijgt dit dan zo spoedig mogelijk te horen.

Bij een geboorte van een kind neemt bezoek  vaak cadeau’s mee. Deze cadeau’s nemen veel ruimte in beslag op de kamer  en op de grond. Dit is niet wenselijk en werkbaar. Gelieve er aan te  denken om cadeau’s eerder mee naar huis te laten nemen en niet pas bij  ontslag.

Hygiene
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u  te maken met micro-organismen. Dat zijn bacteriën, virussen, gisten en  schimmels - die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Deze  micro-organismen kunnen infecties veroorzaken. Daarom houden  ziekenhuismedewerkers zich aan algemene hygiënemaatregelen zoals  handhygiëne. In bijzondere situaties zijn deze algemene maatregelen niet  voldoende en worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen, isolatiemaatregelen genoemd.

Foto-apparatuur
Om de privacy van u en medewerkers te  beschermen zijn op basis van het portretrecht een aantal afspraken van  kracht met betrekking tot het gebruik van foto-apparatuur in het WKZ:

 • Het is toegestaan om foto’s te maken, mits hier geen andere patiënten en/of medewerkers herkenbaar in beeld zijn.
 • Wilt u toch een foto opname maken van een medewerker, dan dient u vooraf altijd toestemming te vragen.
 • Als de afdeling toestemming geeft, blijft  het aan de individuele medewerker zelf of hij al dan niet herkenbaar in  beeld wil komen.
 • Andere patiënten mogen uiteraard ook niet in beeld komen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming  foto’s of beelden van medewerkers te publiceren op een website. Bij het citeren van teksten uit dossiers of dagboekjes verzoeken wij u dringend  om namen van medewerkers niet te gebruiken.

Winkel
In de centrale hal vindt u de winkel "Alles  Kids". Hier kunt u onder meer terecht voor speelgoed, tijdschriften,  boeken, postzegels, toiletartikelen, snoep, ijs en frisdrank. De winkel  is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur. In het  weekend en op feestdagen van 11.00 - 18.00 uur.

Dagindeling

De dagdienst begint om 7:30 met een overdracht  van de nachtdienst. Om 7:45 begint de dagdienst met het lezen van de  dossiers en komt de keukendienst bij u langs (zoals u kunt lezen in  bezoek en eten). In de loop van de ochtend komt de verpleegkundige langs  om u te helpen met de verzorging en behandeling, dit alles gaat in  overleg.

De arts loopt samen met de verpleegkundige bij  u langs om de gegeven en controles door te spreken en daar het  behandelplan op aan te passen.

De voedingsdienst komt langs voor drinken rond  10:00 uur. en het bezoek is dan ook welkom, is de zorg nog niet klaar  dan wordt het bezoek gevraagd nog even te wachten, dit kan ook gevraagd  worden op een later tijdstip, Er zijn ruime bezoektijden maar de zorg  voor u en uw (ongeboren) baby heeft voorrang.

Voor uw bezoek hebben we een koffieautomaat op  de gang, een magnetron, koelkast en vriezer en op de kraamfdeling  hebben we een bezoekersruimte. U kunt zelf uw bezoek regelen maar wel  hanteren wij maximaal 3 personen per patient.

Na de lunch is het rustuur tot 15:00 uur, de  voedingsdienst komt dan weer bij u langs voor drinken en evt fruit. De  avonddienst begint dan ook en wordt overgedragen door de dagdienst tot  15:15 waarna ze eerst de dossiers gaan lezen en de dienst overnemen.  

Het avondeten wordt rond 17:15 geserveerd en  de voedingsdienst komt rond 19:00 uur de laatste keer voor drinken/wat  te eten. de nachtdienst neemt de dienst over om 23:30.

Mobiele telefoons  zijn toegestaan mits zij  niet storend zijn voor de medepatienten. Tijdens rusturen moeten deze  uit. Bezoekers ook liever de mobiele telefoon uit of stil te zetten.

Goede voorlichting over wat er gaat gebeuren  is belangrijk voorafgaand, tijdens en na uw ziekenhuisopname. Om u  hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen, krijgt u van de zorgverleners  zowel mondeling als schriftelijk informatie.

Welkom op afdeling
verloskunde
Welkom op afdeling verloskunde

U wordt binnenkort opgenomen in het UMC Utrecht. Onze medewerkers zullen zich maximaal inspannen om uw behandeling en verzorging goed te laten verlopen.

De combinatie van onze medische expertise, de goede zorg van onze verpleegkundigen en de kwaliteit van de dienstverlening van alle medewerkers staan hiervoor garant.

Met deze opnamebrochure willen wij u wegwijs maken in het UMC Utrecht. Graag benadrukken wij een aantal punten uit deze brochure.

 • U hebt in ons ziekenhuis recht op goede voorlichting en begeleiding. Stel daarom gerust vragen over uw behandeling aan de betrokken specialist of verpleegkundige. Zij doen hun uiterste best om daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Het kan een belangrijke bijdrage zijn aan een goed verloop van uw behandeling en die van andere patiënten.
 • Heeft u klachten over uw behandeling of verzorging, dan nodigen wij u uit deze allereerst kenbaar te maken aan de behandelend specialisten en verpleegkundigen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klachten, dan kunt u terecht bij Patiëntenservice bij de hoofdingang in het AZU. Opmerkingen en klachten die u hier kenbaar maakt, worden vertrouwelijk en onder toezicht van de Raad van Bestuur afgehandeld.

Door uw klachten kenbaar te maken, stelt u ons in staat de kwaliteit van zorg in het UMC Utrecht te blijven verbeteren. Wij danken u bij voorbaat voor de inspanning die u hiervoor wilt doen.

Kinderziekenhuis
Het UMC Utrecht ontstond in 1999 na het samengaan van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, de Medische Faculteit Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het WKZ heeft 220 bedden en er worden jaarlijks ongeveer 7.500 patiënten opgenomen. Het is volledig gericht op kinderen en ook zwangeren en kraamvrouwen worden er verpleegd.

Omdat de afdeling Verloskunde in hetzelfde gebouw is gehuisvest, blijven pasgeborenen die speciale zorg nodig hebben, dus dicht bij hun moeder in hetzelfde gebouw. Gezonde pasgeborenen liggen bij hun moeder op afdeling Verloskunde.

Pasgeborenen die speciale zorg nodig hebben liggen op afdeling Neonatologie. De moeder ligt dan op afdeling Verloskunde. Op de afdelingen zijn één-, twee- en vierpersoonskamers, die allemaal een eigen douche en toilet hebben.

De kinderverpleegafdelingen hebben een eigen naam: Dolfijn, Eekhoorn, Giraf, Kikker, Leeuw en Pelikaan. Ook het Maxima ziekenhuis ( wordt nieuw gebouwd) heeft al een start gemaakt in het WKZ.

Verbindingsgang WKZ- AZU
Er is een verbindingsgang tussen het WKZ en het AZU. Deze verbindingsgang is in het WKZ te vinden op - 1 laag en in het AZU op de 0 laag. Beide lagen zijn via de liften bereikbaar.

Opname op afdeling verloskunde

Afdeling verloskunde
U bent of wordt opgenomen op afdeling verloskunde van het WKZ geboortecentrum. Op de tweede verdieping is de zwangerenafdeling en het verloscentrum, de kraamafdeling is op de derde verdieping. De arts of verloskundige komen dagelijks bij u langs, de verpleegkundige of kraamverzorgende zijn er voor de dagelijkse hulp aan u bed.

U heeft het infotainment tot u beschikking met gratis tv, internet, een telefoon met vaste nummers ( wel een extra 0 voor het netnummer) en gratis wifi. Ook heeft u een eigen kastje met sleutel. Wij raden aan om waardevolle spullen veilig op te bergen, zeker als u de kamer verlaat voor onderzoek of als u naar buiten mag met uw bezoek ( dit altijd in overleg met de verpleging).

Wij beschikken over 1, 2 en 4 persoonskamers, de verpleging en de arts kijken wat de beste kamer is voor elke patiënt.

Adres en telefoonnummers
WKZ geboortecentrum, afdeling verloskunde
(voor post, voorletters en achternaam patient)
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
afdeling zwangeren: 088 755 75 33
afdeling kraam:     088 755 75605

Melden op de dag van opname
Het kan zijn dat uw opname een geplande opname betreft. U meldt zich dan op de afgesproken tijd bij het secretariaat van het WKZ geboortecentrum op de tweede verdieping van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Bij ongeplande opname vertelt de verpleegkundige op de polikliniek of het verloscentrum u over de gang van zaken aan het begin van de opname. Uw persoons- en verzekeringsgegevens worden gecontroleerd in een computerbestand. Eventuele wijzigingen in deze gegevens kunt u hier doorgeven.

Bij de keuze van een kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opname indicatie en uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Doorgaans is de opname ongepland en/ of spoed, dan verloopt de opnamedag vanzelfsprekend anders.

Als uw omstandigheden het toelaten krijgt u een rondleiding op de afdeling. Wanneer u op uw kamer bent geïnstalleerd komt de verpleegkundige voor een opnamegesprek. Hierin komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het goed verlopen van uw opname.

De verpleegkundige noteert alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling en verpleging in uw dossier. Zij maakt met u afspraken over uw verblijf en vraagt naar uw verwachtingen over de verpleegkundige zorg. U kunt dan ook uw vragen stellen. Ook maakt u kennis met de zaalarts. Deze neemt met u uw medische voorgeschiedenis door, voor zover dat nog niet bij ons bekend is.

De zaalarts doet eventueel lichamelijk onderzoek bij u en legt het medische beleid uit. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen.

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon, met wie wij contact kunnen opnemen als dat nodig is. Wij beschouwen informatie over uw gezondheid als privé-informatie en geven dit alleen door aan uw contactpersoon. De overige familieleden kunnen dan van uw contactpersoon horen hoe het met u is.

Allergie
Geef het direct bij opname aan als u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, zoals etenswaren, medicijnen, pleisters, alcohol of jodium.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Gebruik uw eigen medicijnen alleen in overleg met de arts: bepaalde combinaties van medicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn.

Wat neemt u mee met een opname
 • Verzekeringsbewijs.
 • Opnamebrochure of eventueel ander voorlichtingsmateriaal.
 • Telefoonnummers van het kraamcentrum en verloskundige.
 • Medicijnen en een overzicht van de  medicijnen die u gebruikt, verkrijgbaar bij uw apotheker. Bij diabetes  bloedsuiker controle apparaat met toebehoren.
 • Dieetvoorschriften (eventueel).
 • Versnaperingen.
 • Boek, tijdschrift, schrijfgerei.
 • Handwerk of spelletje.
 • Wat geld (maar niet te veel), bijvoorbeeld voor het huren van een kluisje of rolstoel.
 • (Nacht)kleding.
 • Toiletartikelen.
 • Kamerjas.
 • Pantoffels.
 • Ondergoed en (voedings) bh.
 • warm waterzak of hotpack.

Wat neemt u mee voor uw kind:

 • Rompertjes.
 • Kleertjes.
 • Mutsje.
 • Jasje.
 • Omslagdoek.
 • Eventueel speentje, alleen als uw kind  flesvoeding krijgt. Een speentje wordt afgeraden voor kinderen die  borstvoeding krijgen.

Vergeet niet na de bevalling een maxi cosi mee te nemen.

Wat neemt u niet mee
Wij raden u aan geen kostbare of waardevolle bezittingen mee te nemen.

Informatie verpleegafdeling

Bezoek
Op de afdelingen zwangeren en kraam kunt u  bezoek ontvangen vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur behalve van 13:00-14.30,  dan hebben we rustuur.

Bezoekafspraken

 • U en uw partner hebben zelf de regie over uw  bezoek. Wij gaan ervan uit dat er maximaal drie bezoekers tegelijk bij  een patiënt zijn. Als uw eigen kinderen meekomen met uw partner, houdt u  dan rekening met andere patiënten op de kamer.
 • Vaste planten zijn uit hygiënisch oogpunt op  de patiëntenkamers niet toegestaan. U mag wel bloemen ontvangen. Op de  afdeling is een aanrecht waar u bloemen kunt verzorgen en vazen kunt  krijgen.
 • Het toilet op de patiëntenkamer is alleen voor patiënten, naast de afdeling is het bezoekerstoilet.

Parkeren van de auto
Het parkeren van de auto kan onder het WKZ, de  prijzen staan aangegeven, U kunt ook parkeren in de P&R de uithof,  voor € 4,50 per dag en neemt u de bus, dan € 5,00 per dag. Ook kunt u  een week kaart kopen voor €30,00 voor het parkeren onder het WKZ.

Geld opnemen en geld wisselen
Bij de ingang van het WKZ vindt u een geldwisselautomaat en een pinautomaat.

Eten
De voedingsassistenten komen bij u langs  voor; het ontbijt vanaf 8:00, lunch vanaf 12:00 en diner vanaf 17:00.  Voor het diner kunt u via het infotainment, vanaf uw bed een keuze maken. Dit moet voor 12:00 uur 's middags. Daarbij is rekening gehouden  met het door u doorgegeven dieet. Tussen de maaltijden komt de  voedingsdienst nog langs voor drinken, smooties e.d.

Voor de partner is er in het restaurant "de  Toverstaf" of cofee corner "30 Beans" eten te verkrijgen, beide in de  centrale hal. In het restaurant en de cofee corner kan er alleen met een  pinpas betalingen plaats vinden. Ook zijn er automaten bij de  liftpleinen op diverse verdiepingen, hier kan wel met cashgeld betaald  worden.

Openingstijden restaurant de Toverstaf:

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 -19.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 08.00-19.00 uur

Koffiecorner ’30 Beans’ (centrale hal WKZ)

 • Maandag t/m vrijdag van 07.45-16.00 uur.

Op de afdelingen staat er voor partner en  bezoek een koffie apparaat, een magnetron en een koelkast voor eigen  meegebrachte maaltijden klaar.

Iedere patiënt heeft een eigen infotainment, dit houdt in: een eigen telefoon, internet en televisie. Dit is geheel kosteloos.

Privacy
De medewerkers van de afdeling houden rekening  met uw privacy. Wij behandelen u zoveel mogelijk buiten het zicht van  uw kamergenoten. Ook kunt u een gesprek met een zorgverlener aanvragen in een aparte kamer.

Verhuizen
Soms wordt u tijdens de opname verplaatst naar een andere kamer op de afdeling. U krijgt dit dan zo spoedig mogelijk te horen.

Bij een geboorte van een kind neemt bezoek  vaak cadeau’s mee. Deze cadeau’s nemen veel ruimte in beslag op de kamer  en op de grond. Dit is niet wenselijk en werkbaar. Gelieve er aan te  denken om cadeau’s eerder mee naar huis te laten nemen en niet pas bij  ontslag.

Hygiene
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u  te maken met micro-organismen. Dat zijn bacteriën, virussen, gisten en  schimmels - die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Deze  micro-organismen kunnen infecties veroorzaken. Daarom houden  ziekenhuismedewerkers zich aan algemene hygiënemaatregelen zoals  handhygiëne. In bijzondere situaties zijn deze algemene maatregelen niet  voldoende en worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen, isolatiemaatregelen genoemd.

Foto-apparatuur
Om de privacy van u en medewerkers te  beschermen zijn op basis van het portretrecht een aantal afspraken van  kracht met betrekking tot het gebruik van foto-apparatuur in het WKZ:

 • Het is toegestaan om foto’s te maken, mits hier geen andere patiënten en/of medewerkers herkenbaar in beeld zijn.
 • Wilt u toch een foto opname maken van een medewerker, dan dient u vooraf altijd toestemming te vragen.
 • Als de afdeling toestemming geeft, blijft  het aan de individuele medewerker zelf of hij al dan niet herkenbaar in  beeld wil komen.
 • Andere patiënten mogen uiteraard ook niet in beeld komen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming  foto’s of beelden van medewerkers te publiceren op een website. Bij het citeren van teksten uit dossiers of dagboekjes verzoeken wij u dringend  om namen van medewerkers niet te gebruiken.

Winkel
In de centrale hal vindt u de winkel "Alles  Kids". Hier kunt u onder meer terecht voor speelgoed, tijdschriften,  boeken, postzegels, toiletartikelen, snoep, ijs en frisdrank. De winkel  is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur. In het  weekend en op feestdagen van 11.00 - 18.00 uur.

Dagindeling

De dagdienst begint om 7:30 met een overdracht  van de nachtdienst. Om 7:45 begint de dagdienst met het lezen van de  dossiers en komt de keukendienst bij u langs (zoals u kunt lezen in  bezoek en eten). In de loop van de ochtend komt de verpleegkundige langs  om u te helpen met de verzorging en behandeling, dit alles gaat in  overleg.

De arts loopt samen met de verpleegkundige bij  u langs om de gegeven en controles door te spreken en daar het  behandelplan op aan te passen.

De voedingsdienst komt langs voor drinken rond  10:00 uur. en het bezoek is dan ook welkom, is de zorg nog niet klaar  dan wordt het bezoek gevraagd nog even te wachten, dit kan ook gevraagd  worden op een later tijdstip, Er zijn ruime bezoektijden maar de zorg  voor u en uw (ongeboren) baby heeft voorrang.

Voor uw bezoek hebben we een koffieautomaat op  de gang, een magnetron, koelkast en vriezer en op de kraamfdeling  hebben we een bezoekersruimte. U kunt zelf uw bezoek regelen maar wel  hanteren wij maximaal 3 personen per patient.

Na de lunch is het rustuur tot 15:00 uur, de  voedingsdienst komt dan weer bij u langs voor drinken en evt fruit. De  avonddienst begint dan ook en wordt overgedragen door de dagdienst tot  15:15 waarna ze eerst de dossiers gaan lezen en de dienst overnemen.  

Het avondeten wordt rond 17:15 geserveerd en  de voedingsdienst komt rond 19:00 uur de laatste keer voor drinken/wat  te eten. de nachtdienst neemt de dienst over om 23:30.

Mobiele telefoons  zijn toegestaan mits zij  niet storend zijn voor de medepatienten. Tijdens rusturen moeten deze  uit. Bezoekers ook liever de mobiele telefoon uit of stil te zetten.

Goede voorlichting over wat er gaat gebeuren  is belangrijk voorafgaand, tijdens en na uw ziekenhuisopname. Om u  hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen, krijgt u van de zorgverleners  zowel mondeling als schriftelijk informatie.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

P&O magazine voor medewerkers
Beleidsplannen Psychiatrie 2021
Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht