2D-ANIMATIE

Een 2D-animatie is een kort maar krachtig
tweedimensionaal (teken)filmpje. Beeld, spraak en muziek  worden goed op elkaar afgestemd, waardoor mensen een boodschap goed begrijpen en onthouden.

Een 2D-animatie is erg geschikt voor het
overbrengen van conceptuele informatie en om
complexe processen eenvoudig in beeld te brengen. De effectiviteit van een 2D-animatie is afhankelijk
van een goede verhaallijn en de juiste timing van
beweging, voice en muziek of geluidseffecten. Het hele plaatje moet kloppen en hierbij kunnen wij je helpen.

Devices
Animaties

Samen Voor de Patiënt

Diëtetiek

Hypertensie

U-Prevent

Research Data Platform

Onbegrensd Onderwijs

Van Ezis naar HiX

AYA

Onderwijs
Modulestructuur

Biomedische Wetenschappen promo