Zorg
 • Positieve gezondheid en eindmeting 5-punts Likertschaal wordt ingevoerd
 • PsyData team en data donderdag worden intensiever ingezet voor verbeteringen in de zorg ('learning health system')
 • Regioplan acute zorg (triage op locatie) start
 • In het kader van zorg op de juiste plaats inzetten op PsyNet
 • Zorg op Maat: Laagdrempelig en flexibel zorg op maat bieden aan kinderen/jongeren binnen het kader van het LTA (diagnostiek en ‘last resort’) in samenwerking met netwerk
 • Rookvrije afdeling
 • Zorglijnoverstijgend werken versterken
 • Ontwikkelen basisprogramma afdeling activiteiten/vaktherapie


Zorgprogramma's

 • Lijf & Leven
 • Stress & Trauma
 • Drugs & Psychose
 • Prikkelverwerking & Genetica
 • Stemmen Horen

In opstartfase:

 • KIDS voor Kind&Jeugd
 • Palliatief
Zorg
 • Positieve gezondheid en eindmeting 5-punts Likertschaal wordt ingevoerd
 • PsyData team en data donderdag worden intensiever ingezet voor verbeteringen in de zorg ('learning health system')
 • Regioplan acute zorg (triage op locatie) start
 • In het kader van zorg op de juiste plaats inzetten op PsyNet
 • Zorg op Maat: Laagdrempelig en flexibel zorg op maat bieden aan kinderen/jongeren binnen het kader van het LTA (diagnostiek en ‘last resort’) in samenwerking met netwerk
 • Rookvrije afdeling
 • Zorglijnoverstijgend werken versterken
 • Ontwikkelen basisprogramma afdeling activiteiten/vaktherapie


Zorgprogramma's

 • Lijf & Leven
 • Stress & Trauma
 • Drugs & Psychose
 • Prikkelverwerking & Genetica
 • Stemmen Horen

In opstartfase:

 • KIDS voor Kind&Jeugd
 • Palliatief