Inleiding

Inleiding

Dit beleidsplan kwam tot stand na de beleidsmiddag in november met input van het MT, de voorzitters van de werkgroepen inclusief de Familieadviesgroep (FAG) en de Patiëntenadviesgroep (PAG) en de kartrekkers van de verschillende onderzoeksthema’s.

De beleidsmiddag vond plaats in het Hersencafé en was voor iedereen toegankelijk. Als kader voor dit beleidsplan werden het managementcontract 2020 en de kaderstellingstellingsbrief 2020 van het UMC Utrecht en de Divisie Hersenen gebruikt.

Inhoud beleidsplannen
Inleiding

Dit beleidsplan kwam tot stand na de beleidsmiddag in november met input van het MT, de voorzitters van de werkgroepen inclusief de Familieadviesgroep (FAG) en de Patiëntenadviesgroep (PAG) en de kartrekkers van de verschillende onderzoeksthema’s.

De beleidsmiddag vond plaats in het Hersencafé en was voor iedereen toegankelijk. Als kader voor dit beleidsplan werden het managementcontract 2020 en de kaderstellingstellingsbrief 2020 van het UMC Utrecht en de Divisie Hersenen gebruikt.

Inhoud beleidsplannen