Van observatie tot behandelplan

Van observatie tot
behandelplan

Voordat wij tot behandeling over gaan, willen wij eerst goed weten wat er aan de hand is. Dat doen wij tijdens een periode van observatie. Op basis van die periode stellen wij met u een behandelplan op.

Na twee tot drie weken na opname is er een behandelplanbespreking. Dit is een overleg waaraan disciplines die u gesproken heeft een bijdrage leveren. U bent zelf aanwezig bij deze bespreking. We vragen u ter voorbereiding op deze bespreking om een vragenlijst in te vullen. 

Ook kunnen wij, ter voorbereiding op de behandelplanbespreking, informatie opvragen bij eerdere behandelaars. Dit doen wij altijd in overleg met u.

Zorgpadkaart

We hebben het verloop van een klinische opname overzichtelijk in beeld gebracht middels een Zorgpadkaart (klik op de afbeelding voor vergroting):

Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hebben we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur te ontwikkelen. Tijdens uw opname is het de bedoeling dat u meedraait in dat vaste programma. Er kunnen tijdens de programmaonderdelen onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor uw behandeling. Deelname aan het programma geeft bovendien observatiemomenten voor het behandelteam en is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Activiteitentherapie (AT)

De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma. De doelstellingen van de verschillende programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.

Bewegingsagogiek (BA)

Bij bewegingsagogiek staat het in beweging komen centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Maatschappelijk werk

Aan kliniek A2 is een vaste maatschappelijk werker verbonden. Op het moment dat u maatschappelijke problemen ervaart, op gebied van (bijvoorbeeld) wonen, werken, daginvulling of financiën, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van de maatschappelijk werker. Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met uw naasten/familie moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker uw naaste of familielid individueel spreekt, om hen tot steun te zijn, van advies te voorzien, of uitleg te geven over uw opname of aandoening.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de “Modulewaaier afdeling psychiatrie”. Deze folder is te vinden op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement of koken.

Van observatie
tot behandelplan

Voordat wij tot behandeling over gaan, willen wij eerst goed weten wat er aan de hand is. Dat doen wij tijdens een periode van observatie. Op basis van die periode stellen wij met u een behandelplan op.

Na twee tot drie weken na opname is er een behandelplanbespreking. Dit is een overleg waaraan disciplines die u gesproken heeft een bijdrage leveren. U bent zelf aanwezig bij deze bespreking. We vragen u ter voorbereiding op deze bespreking om een vragenlijst in te vullen. 

Ook kunnen wij, ter voorbereiding op de behandelplanbespreking, informatie opvragen bij eerdere behandelaars. Dit doen wij altijd in overleg met u.

Zorgpadkaart

We hebben het verloop van een klinische opname overzichtelijk in beeld gebracht middels een Zorgpadkaart:

Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hebben we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur te ontwikkelen. Tijdens uw opname is het de bedoeling dat u meedraait in dat vaste programma. Er kunnen tijdens de programmaonderdelen onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor uw behandeling. Deelname aan het programma geeft bovendien observatiemomenten voor het behandelteam en is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Activiteitentherapie (AT)

De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma. De doelstellingen van de verschillende programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.

Bewegingsagogiek (BA)

Bij bewegingsagogiek staat het in beweging komen centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Maatschappelijk werk

Aan kliniek A2 is een vaste maatschappelijk werker verbonden. Op het moment dat u maatschappelijke problemen ervaart, op gebied van (bijvoorbeeld) wonen, werken, daginvulling of financiën, kunt u hiervoor de hulp inschakelen van de maatschappelijk werker. Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met uw naasten/familie moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker uw naaste of familielid individueel spreekt, om hen tot steun te zijn, van advies te voorzien, of uitleg te geven over uw opname of aandoening.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de “Modulewaaier afdeling psychiatrie”. Deze folder is te vinden op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement of koken.