De afdeling en opname

De afdeling en opname
Meer over afdeling A2 Volwassenen

Op afdeling A2 zijn patiënten met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden opgenomen. Hierbij richt A2 zich op patiënten die in een acute crisis verkeren. Ook zijn er patiënten opgenomen die door een lichamelijke oorzaak psychiatrische problemen hebben.

De afdeling is een gesloten afdeling. Als u wordt opgenomen, maken we afspraken met u over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden). De afdeling heeft 16 eenpersoonskamers. U krijgt bij opname een polsbandje waarop uw naam en geboortedatum staan. Dit polsbandje draagt u in verband met patiëntveiligheid en kan van belang zijn in geval van acute situaties. We werken zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering.

HIC

De HIC is een acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname setting nodig is. De HIC bestaat  uit een high care (HC) en een intensive care unit (ICU).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een fysieke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HIC niet afdoende is, kan overplaatsing plaatsvinden naar de ICU. Overplaatsing dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. De patiënt blijft in contact met de medewerkers en er wordt één op één begeleiding gegeven. De ICU is een onbemande unit. Dat betekent dat een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU als de patiënt overgeplaatst wordt.

Herstelondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken:

 • De hulpverlener is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.
 • De hulpverlener gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. Dat wil zeggen, dat hij/zij de professionele kennis niet opdringt aan de cliënt, maar gebruikt om de juiste vragen te stellen en de cliënt opties aan te bieden.
 • De hulpverlener maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op de persoon en niet op de ‘zieke’.
 • De hulpverlener herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de patiënt ('empowerment') zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die iemand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van steun.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de patiënt, omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlijke proces.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsysteem van de patiënt.
 • De hulpverlener is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom.
Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijgt u te horen welke psychiater en arts-assistent verantwoordelijk zijn voor uw behandeling. Tevens wordt u ingedeeld bij een groep verpleegkundigen (A groep of B groep). De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door deze verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U krijgt elke dienst een verpleegkundige toegewezen die uw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende andere disciplines bestaat.

Wat neemt u mee?

Breng uw dagelijkse spullen mee (zoals kleding, toiletspullen en een wekker) en sportkleding. Daarnaast is het belangrijk uw identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die u op dit moment gebruikt mee te nemen.

Voor uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren u om waardevolle spullen thuis te laten. Neemt u wel waardevolle spullen mee, dan is dat op eigen risico.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid over de vraag hoe te handelen bij het controle en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname

Wat wordt in beslag genomen:

 • Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie geven.
 • Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Over voorwerpen die de patiënt in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan de verpleging besluiten deze enkel voor gebruik (bijv. douchen) af te geven. Daarna neemt de verpleging de spullen dan weer in bewaring. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Hoe vind de controle plaats en wanneer?

 • De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd.
 • De controle wordt gedaan in het bijzijn van de patiënt (indien mogelijk).
 • Van de spullen die zijn ingenomen wordt in het dossier (bijvoorbeeld het voorblad) een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.
Het opnamegesprek

Dit gesprek is met u, uw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de afdeling. U kunt ervoor kiezen om een familielid of naastbetrokkene(n) aanwezig te laten zijn.

Tijdens dit gesprek spreken wij ook af wie uw contactpersoon is voor de afdeling. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Deze disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • een psychiater
 • een arts in opleiding tot psychiater
 • (senior)verpleegkundigen
 • de activiteitenbegeleider
 • een bewegingsagoog
 • maatschappelijk werk
 • ervaringsdeskundige

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; u kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/stagiaires tegenkomen tijdens uw opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger. Deze zal dan naar de afdeling komen om met u in gesprek te gaan.

De afdeling en opname
Meer over afdeling A2 Volwassenen

Op afdeling A2 zijn patiënten met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden opgenomen. Hierbij richt A2 zich op patiënten die in een acute crisis verkeren. Ook zijn er patiënten opgenomen die door een lichamelijke oorzaak psychiatrische problemen hebben.

De afdeling is een gesloten afdeling. Als u wordt opgenomen, maken we afspraken met u over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden). De afdeling heeft 16 eenpersoonskamers. U krijgt bij opname een polsbandje waarop uw naam en geboortedatum staan. Dit polsbandje draagt u in verband met patiëntveiligheid en kan van belang zijn in geval van acute situaties. We werken zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering.

HIC

De HIC is een acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname setting nodig is. De HIC bestaat  uit een high care (HC) en een intensive care unit (ICU).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een fysieke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HIC niet afdoende is, kan overplaatsing plaatsvinden naar de ICU. Overplaatsing dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. De patiënt blijft in contact met de medewerkers en er wordt één op één begeleiding gegeven. De ICU is een onbemande unit. Dat betekent dat een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU als de patiënt overgeplaatst wordt.

Herstelonder-
steunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken:

 • De hulpverlener is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.
 • De hulpverlener gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. Dat wil zeggen, dat hij/zij de professionele kennis niet opdringt aan de cliënt, maar gebruikt om de juiste vragen te stellen en de cliënt opties aan te bieden.
 • De hulpverlener maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op de persoon en niet op de ‘zieke’.
 • De hulpverlener herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de patiënt ('empowerment') zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die iemand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van steun.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de patiënt, omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlijke proces.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsysteem van de patiënt.
 • De hulpverlener is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom.
Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijgt u te horen welke psychiater en arts-assistent verantwoordelijk zijn voor uw behandeling. Tevens wordt u ingedeeld bij een groep verpleegkundigen (A groep of B groep). De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door deze verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U krijgt elke dienst een verpleegkundige toegewezen die uw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende andere disciplines bestaat.

Wat neemt u mee?

Breng uw dagelijkse spullen mee (zoals kleding, toiletspullen en een wekker) en sportkleding. Daarnaast is het belangrijk uw identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die u op dit moment gebruikt mee te nemen.

Voor uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren u om waardevolle spullen thuis te laten. Neemt u wel waardevolle spullen mee, dan is dat op eigen risico.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid over de vraag hoe te handelen bij het controle en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname

Wat wordt in beslag genomen:

 • Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie geven.
 • Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Over voorwerpen die de patiënt in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan de verpleging besluiten deze enkel voor gebruik (bijv. douchen) af te geven. Daarna neemt de verpleging de spullen dan weer in bewaring. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Hoe vind de controle plaats en wanneer?

 • De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd.
 • De controle wordt gedaan in het bijzijn van de patiënt (indien mogelijk).
 • Van de spullen die zijn ingenomen wordt in het dossier (bijvoorbeeld het voorblad) een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.
Het opnamegesprek

Dit gesprek is met u, uw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de afdeling. U kunt ervoor kiezen om een familielid of naastbetrokkene(n) aanwezig te laten zijn.

Tijdens dit gesprek spreken wij ook af wie uw contactpersoon is voor de afdeling. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Deze disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • een psychiater
 • een arts in opleiding tot psychiater
 • (senior)verpleegkundigen
 • de activiteitenbegeleider
 • een bewegingsagoog
 • maatschappelijk werk
 • ervaringsdeskundige

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; u kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/stagiaires tegenkomen tijdens uw opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger. Deze zal dan naar de afdeling komen om met u in gesprek te gaan.