Onderzoek I

Onderzoek I
Onderzoek algemeen
 • In 2019 zullen aandachtsgebieden geëvalueerd worden (communicatie intern; learning health system en precision psychiatry en extern; gericht op autisme/ADHD/psychose/clinical excellence voor patiënten & verwijzers)
 • Vermogenskostenplaatsen integreren
 • Bezuiniging research
 • Plan van aanpak over gezamenlijke strategie subsidie aanvragen schrijven
 • Samenwerking Altrecht intensiveren
 • Meer samenwerking FAG en PAG bij opzet/koers onderzoek

Voor het onderzoek hebben we een onderverdeling gemaakt in de aandachtsgebieden (ontwikkelingsstoornissen en psychotische stoornissen), zorgprogramma's en overige thema's.

Ontwikkelingsstoornissen
 • Developmental labels: the good, the bad & the contested (UU DoY, samenwerking Faculteit Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen)
 • Pilot yoga & mindfulness bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen & jongeren  met eerste psychose (samenwerking Yoga Network Therapy, Academy for Mindful Teaching, OS PS)
 • Consortium on Individual Development (CID): individual differences in behavioural control (FSW, Kinderkenniscentrum)
Psychotische stoornissen
Onderzoek I
Onderzoek algemeen
 • In 2019 zullen aandachtsgebieden geëvalueerd worden (communicatie intern; learning health system en precision psychiatry en extern; gericht op autisme/ADHD/psychose/clinical excellence voor patiënten & verwijzers)
 • Vermogenskostenplaatsen integreren
 • Bezuiniging research
 • Plan van aanpak over gezamenlijke strategie subsidie aanvragen schrijven
 • Samenwerking Altrecht intensiveren
 • Meer samenwerking FAG en PAG bij opzet/koers onderzoek

Voor het onderzoek hebben we een onderverdeling gemaakt in de aandachtsgebieden (ontwikkelingsstoornissen en psychotische stoornissen), zorgprogramma's en overige thema's.

Ontwikkelings-
stoornissen
 • Developmental labels: the good, the bad & the contested (UU DoY, samenwerking Faculteit Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen)
 • Pilot yoga & mindfulness bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen & jongeren  met eerste psychose (samenwerking Yoga Network Therapy, Academy for Mindful Teaching, OS PS)
 • Consortium on Individual Development (CID): individual differences in behavioural control (FSW, Kinderkenniscentrum)
Psychotische stoornissen