Bijlagen

Bijlagen
Bijlage I: werkgroepen
 • Activiteiten en Vak-therapeuten
 • Psychologen
 • Opleiding psychiatrie
 • Verpleegkundig specialisten
 • Beleidsmedewerkers
 • FAG
 • PAG
Bijlage II: Lijst met afkortingen

ROM          Routine Outcoming Monitoring

PMC          Princes Maxima Centrum

OS             Ontwikkelingsstoornissen

PS              Psychotische stoornissen

UU             Universiteit Utrecht

NWO         Nederlandse organisatie wetenschappelijk onderwijs

HUS           Huisartsen Utrecht Stad       

METC        Medisch ethische toetsingscommissie

HIC            High Intensive Care

HIX            elektronisch patiëntendossier

m-MPU     medisch mobiele psychiatrische unit

PHD           Doctor of Philosophy

VR               Virtual Reality

MRS            Magnetic Resonance Spectroscopie 

ANIOS        arts niet in opleiding tot specialist

AIOS           arts in opleiding tot specialist

MGGZ        Militaire geestelijke gezondheidszorg

P&O            Personeel en Organisatie

WBO           Werkbelevingsonderzoek

POP             persoonlijk ontwikkelplan

KPI               kritieke prestatie indicatoren

BKO             basis kwalificatie onderwijs

AKO             arts klinisch onderzoeker

UHD             universitair hoofd docent

CQ                Consumer Quality Index

SVP              samen voor patiënt

SKJ              stichting kwaliteitsregister kind en jeugd

Bijlagen
Bijlage I: werkgroepen
 • Activiteiten en Vak-therapeuten
 • Psychologen
 • Opleiding psychiatrie
 • Verpleegkundig specialisten
 • Beleidsmedewerkers
 • FAG
 • PAG
Bijlage II: Lijst met afkortingen

ROM          Routine Outcoming Monitoring

PMC          Princes Maxima Centrum

OS             Ontwikkelingsstoornissen

PS              Psychotische stoornissen

UU             Universiteit Utrecht

NWO         Nederlandse organisatie
                   wetenschappelijk onderwijs

HUS           Huisartsen Utrecht Stad       

METC          Medisch ethische
                     toetsingscommissie

HIC              High Intensive Care

HIX              elektronisch patiëntendossier

m-MPU      medisch mobiele psychiatrische unit

PHD            Doctor of Philosophy

VR                Virtual Reality

MRS            Magnetic Resonance Spectroscopie 

ANIOS        arts niet in opleiding tot specialist

AIOS           arts in opleiding tot specialist

MGGZ        Militaire geestelijke
                    gezondheidszorg

P&O            Personeel en Organisatie

WBO           Werkbelevingsonderzoek

POP            persoonlijk ontwikkelplan

KPI              kritieke prestatie indicatoren

BKO            basis kwalificatie onderwijs

AKO            arts klinisch onderzoeker

UHD           universitair hoofd docent

CQ              Consumer Quality Index

SVP            samen voor patiënt

SKJ             stichting kwaliteitsregister
                    kind en jeugd