Overige kaders

Overige kaders
Patiënt als partner

KPI patiëntervaring

 • A2; HIC en presentie benadering (met Prof A Baart)
 • Twee keer publiekslezing (22Q11 voorjaar, najaar ntb)
 • Ervaringsdeskundigheid meer inzetten
 • Inventariseren mogelijkheden gastvrouw
 • Meer herstelondersteunende zorg en samenwerking buurtteams door systeem begeleiders
 • Familiecoaching en KOPP groepen onder de aandacht blijven brengen

Patiënten Advies Groep (PAG)

 • Ontwikkelen van een visie voor 5 jaar i.s.m. de UMC Academie
 • Werkbezoek van de PAG aan de PAG van Atrecht
 • Uitbreiden van de PAG tot 8 leden?
 • Verder ontwikkelen logo PAG tot eigen PR lijn
Excellente kwaliteit & veiligheid
 • Uitkomsten dossiertracers ingezet voor verbeterplan
 • E-portaal meer onder de aandacht brengen
 • Werkgroep veiligheid en agressie uit 2018; resultaten uitrollen en FAG & PAG betrekken bij beleid
 • JCI juli 2019
 • Time out ECT bekijken
 • Screening en meldcode kindermishandeling beter implementeren
 • Invoer nieuwe BOPZ voorbereiden
 • Bouw HIC
Optimaal menselijk kapitaal

Ontwikkelgesprekken (Performance & Goals)

 • Iedere medewerker jaarlijks gesprek met leidinggevende in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vastgelegd in P&G.
 • Ontwikkelen door Spiegelen:
 • Centrale directie P&O ontwikkelt nieuw beleid gericht op ontwikkeling en dialoog. De afdeling Psychiatrie sluit hierop aan.

Mobiliteit

 • De afdeling Psychiatrie heeft aandacht voor het binden en boeien van medewerkers en  richt zich hierbij o.a. op:
 • Opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen
 • Empoweren van verpleegkundigen in relatie tot de toegenomen complexiteit van zorg
 • Zelfroosteren

Werkbeleving
Het huidige WBO (2x p/jr) en  vragenlijsten in het kader van SVP (3 x p/jaar) worden samengevoegd tot 1 instrument. Vanaf 2019 wordt 3 x per jaar een medewerkers onderzoek gehouden.

Ziekteverzuim
Pilot “alles is gezondheid” zal in 2019 worden geëvalueerd en geïmplementeerd.

Wnra (Wet normering rechtspositie ambtenaren)
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt rechtspositie van de UMC’s waarmee het UMC onder het arbeidsrecht valt.

Centrale werkgroepen bereiden implementatie voor. HR afdeling Psychiatrie zal rechtspositionele wijziging vertalen naar de aanstelling van de medewerkers.

Herregistratie medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 moeten MS voor herregistratie voldaan hebben aan nieuwe eis, [evaluatie van het individueel functioneren (o.a. 360 graden feedback en POP)]. Afdeling Psychiatrie volgt centraal beleid.

Afdelingsdag Psychiatrie
In 2019 zal wederom een inspirerende dag voor de hele afdeling georganiseerd worden.

Gezonde bedrijfsvoering

KPI Productiviteit

 • Plan van aanpak KJ kliniek en deeltijd i.v.m. productie
 • Pilot Engelse model afgerond
 • PsyData inzetten voor stroomlijnen ontslagbrief
 • SVP start begin 2019. Thema; optimaliseren logistieke stroom (doel; verkorten wachttijd en verbeteren doorlooptijd, optimalisatie bedbezetting), met gebruik van PsyData, transfer verpleegkundige, Aanmeldteam en PsyNet

Familie Advies Groep (FAG)

 • Écht stil staan bij de groep en onze speerpunten. Juist in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in GGZ, herstel en rol familie hierin.
 • Samen met MT actuele aanvullende en/of innovatie speerpunten benoemen
 • Nieuwe leden werven! Graag jullie hulp bij vragen betrokken familie.
 • Familie coaching uitbreiden: aandacht voor aanmelden
 • Wegwijzer realiseren in “hoe verhoud ik me als familie tot het aangedane familielid ” o.a. Mentorschap
 • Aandacht in podium, publiekslezing en psycho educatie
 • Transferproces i.s.m. de transferverpleegkundige verder verbeteren
 • Focusgroep Gamificatie vervolgen: opname proces Kinderen en Jeugd
 • Bijdragen aan programma Lijf en Leven
 • Samenwerking met PAG intensiveren; gezamenlijke folder o.a.
Overige kaders
Patiënt als partner

KPI patiëntervaring

 • A2; HIC en presentie benadering (met Prof A Baart)
 • Twee keer publiekslezing (22Q11 voorjaar, najaar ntb)
 • Ervaringsdeskundigheid meer inzetten
 • Inventariseren mogelijkheden gastvrouw
 • Meer herstelondersteunende zorg en samenwerking buurtteams door systeem begeleiders
 • Familiecoaching en KOPP groepen onder de aandacht blijven brengen

Patiënten Advies Groep (PAG)

 • Ontwikkelen van een visie voor 5 jaar i.s.m. de UMC Academie
 • Werkbezoek van de PAG aan de PAG van Atrecht
 • Uitbreiden van de PAG tot 8 leden?
 • Verder ontwikkelen logo PAG tot eigen PR lijn
Excellente kwaliteit & veiligheid
 • Uitkomsten dossiertracers ingezet voor verbeterplan
 • E-portaal meer onder de aandacht brengen
 • Werkgroep veiligheid en agressie uit 2018; resultaten uitrollen en FAG & PAG betrekken bij beleid
 • JCI juli 2019
 • Time out ECT bekijken
 • Screening en meldcode kindermishandeling beter implementeren
 • Invoer nieuwe BOPZ voorbereiden
 • Bouw HIC
Optimaal menselijk kapitaal

Ontwikkelgesprekken (Performance & Goals)

 • Iedere medewerker jaarlijks gesprek met leidinggevende in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vastgelegd in P&G.
 • Ontwikkelen door Spiegelen:
 • Centrale directie P&O ontwikkelt nieuw beleid gericht op ontwikkeling en dialoog. De afdeling Psychiatrie sluit hierop aan.

Mobiliteit

 • De afdeling Psychiatrie heeft aandacht voor het binden en boeien van medewerkers en  richt zich hierbij o.a. op:
 • Opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen
 • Empoweren van verpleegkundigen in relatie tot de toegenomen complexiteit van zorg
 • Zelfroosteren

Werkbeleving
Het huidige WBO (2x p/jr) en  vragenlijsten in het kader van SVP (3 x p/jaar) worden samengevoegd tot 1 instrument. Vanaf 2019 wordt 3 x per jaar een medewerkers onderzoek gehouden.

Ziekteverzuim
Pilot “alles is gezondheid” zal in 2019 worden geëvalueerd en geïmplementeerd.

Wnra (Wet normering rechtspositie ambtenaren)
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt rechtspositie van de UMC’s waarmee het UMC onder het arbeidsrecht valt.

Centrale werkgroepen bereiden implementatie voor. HR afdeling Psychiatrie zal rechtspositionele wijziging vertalen naar de aanstelling van de medewerkers.

Herregistratie medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 moeten MS voor herregistratie voldaan hebben aan nieuwe eis, [evaluatie van het individueel functioneren (o.a. 360 graden feedback en POP)]. Afdeling Psychiatrie volgt centraal beleid.

Afdelingsdag Psychiatrie
In 2019 zal wederom een inspirerende dag voor de hele afdeling georganiseerd worden.

Gezonde bedrijfsvoering

KPI Productiviteit

 • Plan van aanpak KJ kliniek en deeltijd i.v.m. productie
 • Pilot Engelse model afgerond
 • PsyData inzetten voor stroomlijnen ontslagbrief
 • SVP start begin 2019. Thema; optimaliseren logistieke stroom (doel; verkorten wachttijd en verbeteren doorlooptijd, optimalisatie bedbezetting), met gebruik van PsyData, transfer verpleegkundige, Aanmeldteam en PsyNet

Familie Advies Groep (FAG)

 • Écht stil staan bij de groep en onze speerpunten. Juist in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in GGZ, herstel en rol familie hierin.
 • Samen met MT actuele aanvullende en/of innovatie speerpunten benoemen
 • Nieuwe leden werven! Graag jullie hulp bij vragen betrokken familie.
 • Familie coaching uitbreiden: aandacht voor aanmelden
 • Wegwijzer realiseren in “hoe verhoud ik me als familie tot het aangedane familielid ” o.a. Mentorschap
 • Aandacht in podium, publiekslezing en psycho educatie
 • Transferproces i.s.m. de transferverpleegkundige verder verbeteren
 • Focusgroep Gamificatie vervolgen: opname proces Kinderen en Jeugd
 • Bijdragen aan programma Lijf en Leven
 • Samenwerking met PAG intensiveren; gezamenlijke folder o.a.