Onderwijs & Opleiding

Onderwijs & opleiding
Psychologie

Gezondheidszorgpsycholoog (PioG) en Klinisch Psycholoog (GioS)

Cursorisch Onderwijs:  RINO Utrecht

Praktijk:   UMC Utrecht

Bezetting
2018:

 • 4 PioG: 3 K&J, 1 V&O  
 • 2 GioS: 1 K&J, 1 V&O

2019:

 • 3 PioG: 3 K&J
 • 2 GioS: 1 K&J, 1 V&O

Afdeling overstijgende intradisciplinaire samenwerking

UMCU intern (N&N, Revalidatie, WKZ) en extern (De Hoogstraat)

 •   Supervisie 
 •   Intervisie
 •   Incidentele uitwisselingen PioG  


Psychiatrie

Visitatie & Kwaliteit

Visitatie 2018: Goede beoordeling. Inspirerende opleiding, met rijke traditie. Veilige en open sfeer. Indrukwekkend IOP. 

2 zwaarwegende adviezen (te voldoen vóór 1 sept 2020):

 1. AIOS'sen ook bij lokaal cursorisch onderwijs “pieper-vrij”.
 2. Opleidingsonderdelen algemene –en aandachtsgebied duidelijker scheiden.

Ad 1) per heden: ANIOS neemt pieper over gedurende somatisch onderwijs opleiding.

Ad 2) Komend jaar plan voor maken t.a.v. onderscheid aandacht/algemeen met hoofden zorglijnen. Nieuw plan in laten gaan per oktober 2019.

Interne Kwaliteitscyclus, in kader van DOORkijk: cyclus door plannen voor komende 5 jaar.

Algemeen

Intern onderwijs:

 • Psychotherapie: gezien op leeftijd zijn van aantal supervisoren :  werkgroep formeren om te kijken welke therapieën en onderwijs actueel is, en hoe dit in een cyclus te passen is. (zittende supervisoren en vanuit MGGZ ).
 • Neurologie onderwijs vernieuwen. Nog verder vorm te geven met opleider Neurologie
 • Nieuw: translational psychiatrie, per ongeveer heden van start.
 • Nieuw: neuroanatomie met aantal malen snijzaal, waarschijnlijk over half jaar van start (algemeen of aandachtsgebied)

Onderzoek:

Gecombineerd traject onderzoek/opleiding met 1 jaar onderzoek op afdelingsgeld gerealiseerd. Voortzetten/stimuleren.

Algemene aandachtspunt voor komende jaren: er komen minder AIOS:

 • Per 2018 is de instroom nog verder verlaagd: 5 instroomplekken.
 • 80% van de AIOS moet de opleiding in 4 jaar doen i.p.v. in 4½ jaar (bezuiniging).
 • De hele regio, en ook omringende regio’s zijn zogenaamde.  “krimp regio’s” (dus minder zijinstromers).

Onderwijsstrategie UMC Utrecht

Onderwijs & opleiding
Psychologie

Gezondheidszorgpsycholoog (PioG) en Klinisch Psycholoog (GioS)

Cursorisch Onderwijs:  RINO Utrecht

Praktijk:   UMC Utrecht

Bezetting
2018:

 • 4 PioG: 3 K&J, 1 V&O  
 • 2 GioS: 1 K&J, 1 V&O

2019:

 • 3 PioG: 3 K&J
 • 2 GioS: 1 K&J, 1 V&O

Afdeling overstijgende intradisciplinaire samenwerking

UMCU intern (N&N, Revalidatie, WKZ) en extern (De Hoogstraat)

 •   Supervisie 
 •   Intervisie
 •   Incidentele uitwisselingen PioG  


Psychiatrie

Visitatie & Kwaliteit

Visitatie 2018: Goede beoordeling. Inspirerende opleiding, met rijke traditie. Veilige en open sfeer. Indrukwekkend IOP. 

2 zwaarwegende adviezen (te voldoen vóór 1 sept 2020):

 1. AIOS'sen ook bij lokaal cursorisch onderwijs “pieper-vrij”.
 2. Opleidingsonderdelen algemene –en aandachtsgebied duidelijker scheiden.

Ad 1) per heden: ANIOS neemt pieper over gedurende somatisch onderwijs opleiding.

Ad 2) Komend jaar plan voor maken t.a.v. onderscheid aandacht/algemeen met hoofden zorglijnen. Nieuw plan in laten gaan per oktober 2019.

Interne Kwaliteitscyclus, in kader van DOORkijk: cyclus door plannen voor komende 5 jaar.

Algemeen

Intern onderwijs:

 • Psychotherapie: gezien op leeftijd zijn van aantal supervisoren :  werkgroep formeren om te kijken welke therapieën en onderwijs actueel is, en hoe dit in een cyclus te passen is. (zittende supervisoren en vanuit MGGZ ).
 • Neurologie onderwijs vernieuwen. Nog verder vorm te geven met opleider Neurologie
 • Nieuw: translational psychiatrie, per ongeveer heden van start.
 • Nieuw: neuroanatomie met aantal malen snijzaal, waarschijnlijk over half jaar van start (algemeen of aandachtsgebied)

Onderzoek:

Gecombineerd traject onderzoek/opleiding met 1 jaar onderzoek op afdelingsgeld gerealiseerd. Voortzetten/stimuleren.

Algemene aandachtspunt voor komende jaren: er komen minder AIOS:

 • Per 2018 is de instroom nog verder verlaagd: 5 instroomplekken.
 • 80% van de AIOS moet de opleiding in 4 jaar doen i.p.v. in 4½ jaar (bezuiniging).
 • De hele regio, en ook omringende regio’s zijn zogenaamde.  “krimp regio’s” (dus minder zijinstromers).

Onderwijsstrategie UMC Utrecht