III: Overig onderzoek

III: Overig onderzoek
Thema Imaging (OS en PS)
 • MRI-hersenmetingen koppelen aan: agressie en antisociaal gedrag; alcohol en puberteit; puber en baby ontwikkeling; GWA hersenplasticiteit; familiedata psychose; cannabis bij psychose
 • Precision psychiatry voor de klinische praktijk: Machine-learning; netwerk analyses
 • Ontwikkelen methoden: MRS (GABA, Glutamaat) metabolisme op 7Tesla; multi-layer cortex
 •  QC ontwikkelde protocollen: multiband imaging pubers; imaging prenataal en neonataal
Thema Genetica (OS en PS)
Thema Functie (OS en PS)
Thema Clinical Trials (OS en PS)

Planning 2019 ongoing trials

 • Behalen recruitment target voor PSYSCAN (n=465), PRISM (n=48) en PURPOSE (n=220)
 • Follow-up en deels afsluiten EULAST (n=540)
 • Tussentijds recruitment target Enlighten-Early: n=60 patiënten
 • Autism Innovative Medicine Studies 2 – Trials (Europees IMI consortium) opstarten: FPV January 2019, einde 2019 n=73
 • Minstens 1 nieuwe studie binnenhalen, mogelijk indicatiegebied uitbreiden

Wetenschappelijke output

 • Secundaire/tertiaire publicaties OPTiMiSE beschikbaar
 • OPTiMiSE symposium op ICOSR/SIRS
 • Methodenpapers PRISM en PSYSCAN
 • Diverse papers van PhD studenten binnen Clinical Trial Center
 • Trial consultancy rol, o.a. ondersteunen Psilocybin studie Metten Somers
Thema Innovatie

PsyData

In samenwerking andere instellingen

 • Vervolg subsidie ZonMW Actie onderzoek: applied data science in de psychiatrische praktijk en start Commit2Data Enabling Personalized Interventions.
 • Methodiek opschrijven en breder delen in ontwikkeling naar een klinisch lerend netwerk met andere GGZ Centraal, Dimence en Pro persona.

Binnen UMC Utrecht

 • Kennisuitwisseling bevorderen (ADAM o.a.), vb textmining
 • Aansluiting houden bij UMC-brede ontwikkelingen op IT-vlak (maandstart)

Binnen de eigen afdeling

 • Starten inzet Empatica smartwatch bij kinderen, kunnen we agressie herkennen?
 • Breder beschikbaar stellen van datakennis voor de zorglijnen (vb. dashboards aanmelding en argus)
 • Ondersteunen bij implementatie
 • Kennisoverdracht onderzoeken studenten beter borgen

E-Health 

PsyNet

 • Verdere implementatie PsyNet in Utrecht ook bij kwetsbare ouderen ism HUS en als mogelijke pilot Health Hub Utrecht.
 • Uitrol in Veluwe, Roermond en Apeldoorn.
 • Doorontwikkeling Crisiskaart en 4D model/Machteld Huber als module in PsyNet.

E-Health

 • Vervolg cVitals Leefstijl en Get It in samenwerking e-Health programma UMC.
 • Ontwikkeling app voor Running therapie
 • Verbeteren en verduidelijken administratieve proces qua METC, data-infra, type onderzoek, informed consent etc.
 • Inventariseren basis-apps voor breed gebruik afdeling
 • Aansluiting versterken met de zorgprogramma’s
 • Start analyses verhalenbank en samenwerking met onderwijs centrum, aanvullend op CQ (?)
III: Overig onderzoek
Thema Imaging (OS en PS)
 • MRI-hersenmetingen koppelen aan: agressie en antisociaal gedrag; alcohol en puberteit; puber en baby ontwikkeling; GWA hersenplasticiteit; familiedata psychose; cannabis bij psychose
 • Precision psychiatry voor de klinische praktijk: Machine-learning; netwerk analyses
 • Ontwikkelen methoden: MRS (GABA, Glutamaat) metabolisme op 7Tesla; multi-layer cortex
 •  QC ontwikkelde protocollen: multiband imaging pubers; imaging prenataal en neonataal
Thema Genetica (OS en PS)
Thema Functie (OS en PS)
Thema Clinical Trials (OS en PS)

Planning 2019 ongoing trials

 • Behalen recruitment target voor PSYSCAN (n=465), PRISM (n=48) en PURPOSE (n=220)
 • Follow-up en deels afsluiten EULAST (n=540)
 • Tussentijds recruitment target Enlighten-Early: n=60 patiënten
 • Autism Innovative Medicine Studies 2 – Trials (Europees IMI consortium) opstarten: FPV January 2019, einde 2019 n=73
 • Minstens 1 nieuwe studie binnenhalen, mogelijk indicatiegebied uitbreiden

Wetenschappelijke output

 • Secundaire/tertiaire publicaties OPTiMiSE beschikbaar
 • OPTiMiSE symposium op ICOSR/SIRS
 • Methodenpapers PRISM en PSYSCAN
 • Diverse papers van PhD studenten binnen Clinical Trial Center
 • Trial consultancy rol, o.a. ondersteunen Psilocybin studie Metten Somers
Thema Innovatie

PsyData

In samenwerking andere instellingen

 • Vervolg subsidie ZonMW Actie onderzoek: applied data science in de psychiatrische praktijk en start Commit2Data Enabling Personalized Interventions.
 • Methodiek opschrijven en breder delen in ontwikkeling naar een klinisch lerend netwerk met andere GGZ Centraal, Dimence en Pro persona.

Binnen UMC Utrecht

 • Kennisuitwisseling bevorderen (ADAM o.a.), vb textmining
 • Aansluiting houden bij UMC-brede ontwikkelingen op IT-vlak (maandstart)

Binnen de eigen afdeling

 • Starten inzet Empatica smartwatch bij kinderen, kunnen we agressie herkennen?
 • Breder beschikbaar stellen van datakennis voor de zorglijnen (vb. dashboards aanmelding en argus)
 • Ondersteunen bij implementatie
 • Kennisoverdracht onderzoeken studenten beter borgen

E-Health 

PsyNet

 • Verdere implementatie PsyNet in Utrecht ook bij kwetsbare ouderen ism HUS en als mogelijke pilot Health Hub Utrecht.
 • Uitrol in Veluwe, Roermond en Apeldoorn.
 • Doorontwikkeling Crisiskaart en 4D model/Machteld Huber als module in PsyNet.

E-Health

 • Vervolg cVitals Leefstijl en Get It in samenwerking e-Health programma UMC.
 • Ontwikkeling app voor Running therapie
 • Verbeteren en verduidelijken administratieve proces qua METC, data-infra, type onderzoek, informed consent etc.
 • Inventariseren basis-apps voor breed gebruik afdeling
 • Aansluiting versterken met de zorgprogramma’s
 • Start analyses verhalenbank en samenwerking met onderwijs centrum, aanvullend op CQ (?)