II: Zorgprogramma's

II: Zorgprogramma's
Prikkelverwerking (OS)

Studies
SPACE: sensory processing ASD-epilepsy  (completed)
BAMBI: bumetanide ASD RCT + EEG (completed)
BATSCH: bumetanide TSC open label (completed)
BASCET: bumetanide cross disorder RCT
BIOS: sensory processing in expremature infants
PROM: patient report outcome measure

Milestones
Multiple patient association awards + donations
ZonMW / HS grants ~ 1.5M
Spin-off company for diagnostic profiles
E/I biomarker under patent review (see poster Erika)
Contracts with pharma under CDA

Collaborations
BCRM: Child neurology, Neonatology, Child Nephrology
UU: Cell biology
National:CNCR-VU, NIN, RUG
Consortia:  EU-AIMS II
nternat:  INSERM, IoP

Integration of research & care

 • Pioneering qEEG in clinical triage
 • Cross-disorder instead of DSM cohorts
 • ~ 300 patients included 7-15 years
Somatiek: Lijf & Leven (PS)
 • De wijk in: opzetten behandelprogramma binnen 3 Altrecht-wijkteams > nieuwe en bestaande interventies implementeren, monitoren, uitrollen.
 • Onderzoek binnen Lister (begeleid wonen) > wat zijn effectieve leefstijl-interventies in die setting?
 • Lijf & Leven in de kliniek > opzetten diagnostiek programma: start op A3, uitrol naar andere klinieken, ook verbinding met A4.
 • Eendagsdiagnostiek volledig op afdeling in samenwerking diëtiek > mobiele calorimeter.
 • Adviescommissie > vertegenwoordiging alle stakeholders.
 • Onderwijs > college, stagiaires, nascholing.
 • Maatschappelijke agenderen en werving > communicatie:  video, artikelen, website, media-optredens, lezingen.
Stress & Trauma (PS)

Zorg
Zorglijn overstijgend trauma gericht zorgprogramma bij patiënten met psychotische stoornissen (EMDR, Compasion-training en anderen).

Onderzoek

 • SAM-studie: NWO funded studie epigenetische therapie waarvoor 100 bipolaire patiënten de komende jaren EMDR ontvangen.
 • Cognitieve kenmerken van trauma patiënten (opzet gestandaardiseerde batterij neuropsychologisch onderzoek met doel onderzoek en zorgverbetering). Implementatie mogelijk op A3 en zorgprogramma stemmen horen.
 • Stresspaspoort (doorstart van het stresspaspoort initiatief dat op A3 draaide met als doel zorgverbetering en onderzoek). Implementatie mogelijk op A3 en zorgprogramma stemmen horen.
Focus 2019
 • Initiëren en stroomlijnen alle acties m.b.t. zorg, onderzoek
  en onderwijs
 • Koppelen met PsyNet
 • Koppelen met Verhalenbank Psychiatrie
 • Koppelen met Patiëntenportaal
 • Integreren zorg en onderzoek
 • Ontwikkelen van E-health
 • Betrekken van patiënten, naasten en andere stakeholders
 • Communicatie
 • Stemmen Horen: programmaplan, communicatie
 • Prikkelverwerking: focus
 • Lijf & Leven: behandelprogramma, maatschappelijk agenderen
 • Selectief Mutisme: programmaplan, implementatie
 • Jonge Kind: verkenning, MT besluit > implementatie
 • Stress & Trauma: programmaplan, stress uitwerken
 • 22q11DS-psychiatrie: programmaplan, implementatie
 • Palliatieve Psychiatrie: pilot
 • [Verslaving & Psychose]: verkenning

Goals

 • Personalized Diagnostic Profiles
 • EEG biomarker development
 • Drug repurposing
II: Zorg-
programma's
Prikkelverwerking (OS)
Stress & Trauma (PS)

Zorg
Zorglijn overstijgend trauma gericht zorgprogramma bij patiënten met psychotische stoornissen (EMDR, Compasion-training en anderen).

Onderzoek

 • SAM-studie: NWO funded studie epigenetische therapie waarvoor 100 bipolaire patiënten de komende jaren EMDR ontvangen.
 • Cognitieve kenmerken van trauma patiënten (opzet gestandaardiseerde batterij neuropsychologisch onderzoek met doel onderzoek en zorgverbetering). Implementatie mogelijk op A3 en zorgprogramma stemmen horen.
 • Stresspaspoort (doorstart van het stresspaspoort initiatief dat op A3 draaide met als doel zorgverbetering en onderzoek). Implementatie mogelijk op A3 en zorgprogramma stemmen horen.
Somatiek: Lijf & Leven (PS)
 • De wijk in: opzetten behandelprogramma binnen 3 Altrecht-wijkteams > nieuwe en bestaande interventies implementeren, monitoren, uitrollen.
 • Onderzoek binnen Lister (begeleid wonen) > wat zijn effectieve leefstijl-interventies in die setting?
 • Lijf & Leven in de kliniek > opzetten diagnostiek programma: start op A3, uitrol naar andere klinieken, ook verbinding met A4.
 • Eendagsdiagnostiek volledig op afdeling in samenwerking diëtiek > mobiele calorimeter.
 • Adviescommissie > vertegenwoordiging alle stakeholders.
 • Onderwijs > college, stagiaires, nascholing.
 • Maatschappelijke agenderen en werving > communicatie:  video, artikelen, website, media-optredens, lezingen.
Focus 2019
 • Initiëren en stroomlijnen alle acties m.b.t. zorg, onderzoek
  en onderwijs
 • Koppelen met PsyNet
 • Koppelen met Verhalenbank Psychiatrie
 • Koppelen met Patiëntenportaal
 • Integreren zorg en onderzoek
 • Ontwikkelen van E-health
 • Betrekken van patiënten, naasten en andere stakeholders
 • Communicatie
 • Stemmen Horen: programmaplan, communicatie
 • Prikkelverwerking: focus
 • Lijf & Leven: behandelprogramma, maatschappelijk agenderen
 • Selectief Mutisme: programmaplan, implementatie
 • Jonge Kind: verkenning, MT besluit > implementatie
 • Stress & Trauma: programmaplan, stress uitwerken
 • 22q11DS-psychiatrie: programmaplan, implementatie
 • Palliatieve Psychiatrie: pilot
 • [Verslaving & Psychose]: verkenning

Studies
SPACE: sensory processing ASD-epilepsy  (completed)
BAMBI: bumetanide ASD RCT + EEG (completed)
BATSCH: bumetanide TSC open label (completed)
BASCET: bumetanide cross disorder RCT
BIOS: sensory processing in expremature infants
PROM: patient report outcome measure

Milestones
Multiple patient association awards + donations
ZonMW / HS grants ~ 1.5M
Spin-off company for diagnostic profiles
E/I biomarker under patent review (see poster Erika)
Contracts with pharma under CDA

Collaborations
BCRM: Child neurology, Neonatology, Child Nephrology
UU: Cell biology
National:CNCR-VU, NIN, RUG
Consortia:  EU-AIMS II
nternat:  INSERM, IoP

Integration of research & care

 • Pioneering qEEG in clinical triage
 • Cross-disorder instead of DSM cohorts
 • ~ 300 patients included 7-15 years

Goals

 • Personalized Diagnostic Profiles
 • EEG biomarker development
 • Drug repurposing