Inleiding

Inleiding

Dit beleidsplan kwam tot stand na de beleidsmiddag in december met input van het MT, de voorzitters van de werkgroepen inclusief de Familie Advies Groep en de Patiënten Advies Groep (bijlage 1) en de kartrekkers van de verschillende onderzoeksthema’s.

De beleidsmiddag vond plaats in het Hersencafé en was voor iedereen toegankelijk. Als kader voor dit beleidsplan werden het managementcontract 2019 en de kaderstellingstellingsbrief 2019 van het UMCU en de divisie hersenen gebruikt.

Inleiding

Dit beleidsplan kwam tot stand na de beleidsmiddag in december met input van het MT, de voorzitters van de werkgroepen inclusief de Familie Advies Groep en de Patiënten Advies Groep (bijlage 1) en de kartrekkers van de verschillende onderzoeksthema’s.

De beleidsmiddag vond plaats in het Hersencafé en was voor iedereen toegankelijk. Als kader voor dit beleidsplan werden het managementcontract 2019 en de kaderstellingstellingsbrief 2019 van het UMCU en de divisie hersenen gebruikt.