Behandeling van ADHD

Behandeling van ADHD
Ouderbegeleiding

Misschien hebt u na de diagnose nog vragen. U kunt deze stellen aan een ouderbegeleider. U kunt dan bespreken: 

  • Wat het betekent voor u en uw gezin om zelf en/of een kind met ADHD te hebben.
  • Welke aanpak voor u en/of uw kind en de omgeving het beste lijkt.
  • Bij welke zaken u extra hulp moet hebben.
  • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het best kunt handelen.
Psycho-educatie

Als u goed geïnformeerd bent over ADHD, dan  kunt u de problemen die ermee samenhangen ook beter begrijpen. De behandelend arts en de ouderbegeleider (of de thuisbegeleider) kan u informatie geven over ADHD.  

Ook is er op onze afdeling een psycho-educatie groepsbijeenkomst. Hierin informeren wij in twee bijeenkomsten over de kenmerken van ADHD, het ontstaan, het verloop,  behandelingsmogelijkheden en de aanpak thuis (en op school). De groepen vinden regelmatig plaats en worden geleid door verschillende disciplines van onze zorglijn (ouderbegeleiders, psychologen en psychiaters). 

Natuurlijk is er ook veel  informatie te  vinden op internet of in boeken. Suggesties voor deze informatie vindt u hier.

Medicijnen

Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat u en/of uw kind minder druk en impulsief is en dat aandacht en concentratie verbeteren. Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar kunnen helpen om er gemakkelijker mee om te gaan. 

Bij kinderen met ADHD is vanaf de leeftijd van 6 jaar veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van medicijnen. Daarom zijn de meeste medicijnen bij kinderen met ADHD geregistreerd vanaf de leeftijd van 6 jaar, maar soms wordt ook aan jongere kinderen al medicatie voorgeschreven.

Andere vormen van behandeling

Soms is het nodig om de met ADHD samenhangende problemen of de invloed van de ADHD op de ontwikkeling ook te  behandelen met vormen van individuele of groepsbehandeling of meer intensieve behandelvormen als dagbehandeling of kortdurende klinische opname.

Als dat bij u of uw kind van toepassing is krijgt u daarover meer informatie van uw behandelaar.

Er wordt onderzocht of in de toekomst andere behandelvormen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van ADHD.

Meer informatie
over ADHD
Ouderbegeleiding

Misschien hebt u na de diagnose nog vragen. U kunt deze stellen aan een ouderbegeleider. U kunt dan bespreken: 

  • Wat het betekent voor u en uw gezin om zelf en/of een kind met ADHD te hebben.
  • Welke aanpak voor u en/of uw kind en de omgeving het beste lijkt.
  • Bij welke zaken u extra hulp moet hebben.
  • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het best kunt handelen.
Psycho-educatie

Als u goed geïnformeerd bent over ADHD, dan  kunt u de problemen die ermee samenhangen ook beter begrijpen. De behandelend arts en de ouderbegeleider (of de thuisbegeleider) kan u informatie geven over ADHD.  

Ook is er op onze afdeling een psycho-educatie groepsbijeenkomst. Hierin informeren wij in twee bijeenkomsten over de kenmerken van ADHD, het ontstaan, het verloop,  behandelingsmogelijkheden en de aanpak thuis (en op school). De groepen vinden regelmatig plaats en worden geleid door verschillende disciplines van onze zorglijn (ouderbegeleiders, psychologen en psychiaters). 

Natuurlijk is er ook veel  informatie te  vinden op internet of in boeken. Suggesties voor deze informatie vindt u hier.

Medicijnen

Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat u en/of uw kind minder druk en impulsief is en dat aandacht en concentratie verbeteren. Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar kunnen helpen om er gemakkelijker mee om te gaan. 

Bij kinderen met ADHD is vanaf de leeftijd van 6 jaar veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van medicijnen. Daarom zijn de meeste medicijnen bij kinderen met ADHD geregistreerd vanaf de leeftijd van 6 jaar, maar soms wordt ook aan jongere kinderen al medicatie voorgeschreven.

Andere vormen van behandeling

Soms is het nodig om de met ADHD samenhangende problemen of de invloed van de ADHD op de ontwikkeling ook te  behandelen met vormen van individuele of groepsbehandeling of meer intensieve behandelvormen als dagbehandeling of kortdurende klinische opname.

Als dat bij u of uw kind van toepassing is krijgt u daarover meer informatie van uw behandelaar.

Er wordt onderzocht of in de toekomst andere behandelvormen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van ADHD.