Behandeling

Behandeling
In het UMC Utrecht of elders?

Samen met u bekijken we wat voor u de beste behandeling is en stellen we het behandelplan vast. De behandeling hoeft niet per se in het UMC Utrecht plaats te vinden. Wellicht nemen de verwijzer of een andere instelling uw behandeling op zich. Een behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden.


Ons behandelaanbod

Als de behandeling bij ons plaatsvindt, kan deze bestaan uit verschillende onderdelen.

Medicatie
Het is mogelijk dat we (andere) medicijnen voorschrijven, ook al tijdens de observatieperiode. We kijken naar passende medicijnen en geven uitleg over de werking en de bijwerkingen. Om te zien of we de juiste medicijnen hebben voorgeschreven, controleren we regelmatig uw bloed en kijken wij met u of u last hebt van bijwerkingen. Zo nodig passen we de medicijnen aan. Als het medicijn niet voldoende helpt, of als u het medicijn niet kunt verdragen, is het mogelijk dat we overgaan op een medicijn dat beter geschikt is.

Electroconvulsietherapie (ECT)
In bepaalde situaties en bij bepaalde aandoeningen kan uw behandelend arts voorstellen om over te gaan op behandeling met electroconvulsietherapie (ECT). Dit is een behandeling waarbij met behulp van een elektrische impuls een kortdurend epileptisch insult wordt opgewekt: een spierspanning van enkele seconden. Uw arts vertelt u hier meer over. Meer informatie vindt u in de folder ‘ECT’.

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Ontslag en nazorg

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Het uitgangspunt is dat u na uw opname bij ons uw behandeling voortzet bij uw verwijzer. Hebt u geen verwijzer, dan kijkt de arts in overleg met u en het multidisciplinaire team naar passende nazorg. Soms kijken we al in een vroeg stadium naar een vervolgbehandeling. Dat doen we omdat er lange wachtlijsten voor kunnen zijn.

In uw wekelijkse gesprekken met de arts zijn ontslag en nazorg onderwerp van gesprek. Uw familie wordt hier zo nodig bij betrokken.


Behandeling
In het UMC Utrecht of elders?

Samen met u bekijken we wat voor u de beste behandeling is en stellen we het behandelplan vast. De behandeling hoeft niet per se in het UMC Utrecht plaats te vinden. Wellicht nemen de verwijzer of een andere instelling uw behandeling op zich. Een behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden.


Ons behandelaanbod

Als de behandeling bij ons plaatsvindt, kan deze bestaan uit verschillende onderdelen.

Medicatie
Het is mogelijk dat we (andere) medicijnen voorschrijven, ook al tijdens de observatieperiode. We kijken naar passende medicijnen en geven uitleg over de werking en de bijwerkingen. Om te zien of we de juiste medicijnen hebben voorgeschreven, controleren we regelmatig uw bloed en kijken wij met u of u last hebt van bijwerkingen. Zo nodig passen we de medicijnen aan. Als het medicijn niet voldoende helpt, of als u het medicijn niet kunt verdragen, is het mogelijk dat we overgaan op een medicijn dat beter geschikt is.

Electroconvulsietherapie (ECT)
In bepaalde situaties en bij bepaalde aandoeningen kan uw behandelend arts voorstellen om over te gaan op behandeling met electroconvulsietherapie (ECT). Dit is een behandeling waarbij met behulp van een elektrische impuls een kortdurend epileptisch insult wordt opgewekt: een spierspanning van enkele seconden. Uw arts vertelt u hier meer over. Meer informatie vindt u in de folder ‘ECT’.

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Ontslag en nazorg

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Het uitgangspunt is dat u na uw opname bij ons uw behandeling voortzet bij uw verwijzer. Hebt u geen verwijzer, dan kijkt de arts in overleg met u en het multidisciplinaire team naar passende nazorg. Soms kijken we al in een vroeg stadium naar een vervolgbehandeling. Dat doen we omdat er lange wachtlijsten voor kunnen zijn.

In uw wekelijkse gesprekken met de arts zijn ontslag en nazorg onderwerp van gesprek. Uw familie wordt hier zo nodig bij betrokken.