De afdeling en opname

De afdeling en opname
De afdeling en opname

Onze verpleegafdeling is gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende intensieve behandeling bij patiënten met een stemmingsstoornis en/of een psychotische stoornis. U heeft een eigen kamer.

De verpleegafdeling is een zogenoemde gesloten afdeling. Dat betekent dat een medewerker van de verpleegafdeling de deur voor u openmaakt. U kunt van de afdeling wanneer u wilt, tenzij we daarover andere afspraken met u hebben gemaakt. Dit bespreken we tijdens het opnamegesprek.

Uw zorg

De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de  verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U zult niet met alle verpleegkundigen evenveel te maken krijgen. Tijdens elke dienst is een vaste verpleegkundige uw persoonlijk aanspreekpunt. Ook hierover vertellen we meer in het opnamegesprek (zie ook 2.5).

Onze zorgteams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ieder team bestaat zorgverleners uit verschillende disciplines. De volgende disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • psychiater
 • arts assistant
 • (senior)verpleegkundigen
 • psychomotore therapeut
 • activiteitenbegeleider
 • bewegingsagoog
 • psycholoog
 • systeembegeleider
 • beeldend therapeut
 • muziektherapeut

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; ook co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en  verpleegkundig studenten/stagiaires kunnen betrokken zijn bij uw zorg.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u met hem/haar een gesprek aanvragen. Hij komt graag naar de afdeling om met u in gesprek te gaan.

Uw opname

U kunt zich op de dag van opname melden bij Psychiatrie, verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen, receptie 33 van het UMC Utrecht. Wij stellen het op prijs als u familieleden en/of naasten meeneemt.

Receptie 33 vindt u als volgt. U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, u volgt route A en na de klapdeuren vindt u aan uw linkerhand receptie 33. De secretaresse bij de receptie schrijft u vervolgens in en daarna zal een verpleegkundige van de afdeling u ophalen en naar de afdeling brengen.

Wat neemt u mee?

Breng persoonlijke spullen mee zoals:

 • Kleding
 • Toiletspullen
 • Wekker
 • Sportkleding (nodig voor sommige programma-onderdelen)
 • Identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • recent medicatieoverzicht
 • medicijnen die u op dit moment gebruikt

Voor al uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig, maar wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen. Doet u dat wel dan is dat op eigen risico.

Het opnamegesprek

De opname begint met een opnamegesprek. Familieleden of naastbetrokkene(n) zijn hierbij van harte welkom. Tijdens het gesprek maakt u kennis met uw behandelend arts. Dit is de arts-assistent die wekelijks gesprekken met u zal voeren. Ook een verpleegkundige is aanwezig.

Zij vertellen u onder meer welke verpleegkundigen uw aanspreekpunt zijn tijdens uw verblijf in de kliniek. U hoort ook wie uw psychiater zal zijn. Deze zal op de dag van opname met u kennismaken. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw totale behandeling en onderhoudt intensief contact met de arts-assistent over uw situatie.

Van u horen we graag wie uw contactpersoon voor ons wordt. Het gaat om een naaste met wie we relevante informatie over uw situatie willen delen. En mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit of wanneer wij extra informatie nodig hebben, dan zullen hem of haar daarover benaderen.

De afdeling en opname
De afdeling en opname

Onze verpleegafdeling is gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende intensieve behandeling bij patiënten met een stemmingsstoornis en/of een psychotische stoornis. U heeft een eigen kamer.

De verpleegafdeling is een zogenoemde gesloten afdeling. Dat betekent dat een medewerker van de verpleegafdeling de deur voor u openmaakt. U kunt van de afdeling wanneer u wilt, tenzij we daarover andere afspraken met u hebben gemaakt. Dit bespreken we tijdens het opnamegesprek.

Uw zorg

De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de  verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). U zult niet met alle verpleegkundigen evenveel te maken krijgen. Tijdens elke dienst is een vaste verpleegkundige uw persoonlijk aanspreekpunt. Ook hierover vertellen we meer in het opnamegesprek (zie ook 2.5).

Onze zorgteams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ieder team bestaat zorgverleners uit verschillende disciplines. De volgende disciplines kunnen bij uw behandeling betrokken zijn:

 • psychiater
 • arts assistant
 • (senior)verpleegkundigen
 • psychomotore therapeut
 • activiteitenbegeleider
 • bewegingsagoog
 • psycholoog
 • systeembegeleider
 • beeldend therapeut
 • muziektherapeut

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; ook co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en  verpleegkundig studenten/stagiaires kunnen betrokken zijn bij uw zorg.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u met hem/haar een gesprek aanvragen. Hij komt graag naar de afdeling om met u in gesprek te gaan.

Uw opname

U kunt zich op de dag van opname melden bij Psychiatrie, verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen, receptie 33 van het UMC Utrecht. Wij stellen het op prijs als u familieleden en/of naasten meeneemt.

Receptie 33 vindt u als volgt. U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, u volgt route A en na de klapdeuren vindt u aan uw linkerhand receptie 33. De secretaresse bij de receptie schrijft u vervolgens in en daarna zal een verpleegkundige van de afdeling u ophalen en naar de afdeling brengen.

Wat neemt u mee?

Breng persoonlijke spullen mee zoals:

 • Kleding
 • Toiletspullen
 • Wekker
 • Sportkleding (nodig voor sommige programma-onderdelen)
 • Identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • recent medicatieoverzicht
 • medicijnen die u op dit moment gebruikt

Voor al uw persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig, maar wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen. Doet u dat wel dan is dat op eigen risico.

Het opnamegesprek

De opname begint met een opnamegesprek. Familieleden of naastbetrokkene(n) zijn hierbij van harte welkom. Tijdens het gesprek maakt u kennis met uw behandelend arts. Dit is de arts-assistent die wekelijks gesprekken met u zal voeren. Ook een verpleegkundige is aanwezig.

Zij vertellen u onder meer welke verpleegkundigen uw aanspreekpunt zijn tijdens uw verblijf in de kliniek. U hoort ook wie uw psychiater zal zijn. Deze zal op de dag van opname met u kennismaken. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw totale behandeling en onderhoudt intensief contact met de arts-assistent over uw situatie.

Van u horen we graag wie uw contactpersoon voor ons wordt. Het gaat om een naaste met wie we relevante informatie over uw situatie willen delen. En mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit of wanneer wij extra informatie nodig hebben, dan zullen hem of haar daarover benaderen.