Aanvullende informatie

Aanvullende informatie
Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de afdeling Psychiatrie wordt de werking van ECT zorgvuldig onderzocht. We benaderen alle patiënten met de vraag of ze willen deelnemen aan het onderzoek. Als u niet wilt meewerken, heeft dit uiteraard geen gevolgen voor de behandeling of voor uw contacten met onze afdeling.


Vragen?

U kunt rustig alles overdenken en met uw behandelaar en naasten bespreken. Met vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling (088 755 6370). Als u bent opgenomen kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen (088 755 6012).

Meer weten?

Informatiefolders
De volgende folders zijn op de afdeling of op de polikliniek bij receptie 33 verkrijgbaar:

  • In gesprek over: Elektroconvulsietherapie
  • In gesprek over: Depressie

Informatiefilm
Kijk ook eens naar de film over elektroconvulsietherapie.

Boeken

  • Handboek Elektroconvulsietherapie, W.W. van den Broek (2005)
  • Richtlijn elektroconvulsietherapie (NVvp) Uitgeverij Boom (2010 )

 

Belangrijke adressen
Fonds Psychische Gezondheid Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer 033 42 184 10
Telefoonnummer 0900 1450 (psychische gezondheidslijn) op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur (€ 0,15 p/m)
Internet: http://www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum

Werkgroep  Elektroconvulsietherapie  Nederland  (WEN) Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Ter attentie van: W.W. van den Broek, secretaris.

Aanvullende informatie
Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de afdeling Psychiatrie wordt de werking van ECT zorgvuldig onderzocht. We benaderen alle patiënten met de vraag of ze willen deelnemen aan het onderzoek. Als u niet wilt meewerken, heeft dit uiteraard geen gevolgen voor de behandeling of voor uw contacten met onze afdeling.


Vragen?

U kunt rustig alles overdenken en met uw behandelaar en naasten bespreken. Met vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling (088 755 6370). Als u bent opgenomen kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van verpleegafdeling Affectieve en Psychotische stoornissen (088 755 6012).

Meer weten?

Informatiefolders
De volgende folders zijn op de afdeling of op de polikliniek bij receptie 33 verkrijgbaar:

  • In gesprek over: Elektroconvulsietherapie
  • In gesprek over: Depressie

Informatiefilm
Kijk ook eens naar de film over elektroconvulsietherapie.

Boeken

  • Handboek Elektroconvulsietherapie, W.W. van den Broek (2005)
  • Richtlijn elektroconvulsietherapie (NVvp) Uitgeverij Boom (2010 )

 

Belangrijke adressen
Fonds Psychische Gezondheid Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer 033 42 184 10
Telefoonnummer 0900 1450 (psychische gezondheidslijn) op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur (€ 0,15 p/m)
Internet: http://www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum

Werkgroep  Elektroconvulsietherapie  Nederland  (WEN) Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Ter attentie van: W.W. van den Broek, secretaris.