Nabehandeling

Nabehandeling
Nabehandeling

Om het resultaat vast te houden volgt op de ECT-behandeling een nabehandeling. Deze nabehandeling bestaat uit antidepressieve medicatie en verdere begeleiding, zodat u uw leven weer op kunt pakken na de depressie. Er wordt samen met u gekeken of deze behandeling het best in het UMC Utrecht kan plaatsvinden of elders.

Nabehandeling
Nabehandeling

Om het resultaat vast te houden volgt op de ECT-behandeling een nabehandeling. Deze nabehandeling bestaat uit antidepressieve medicatie en verdere begeleiding, zodat u uw leven weer op kunt pakken na de depressie. Er wordt samen met u gekeken of deze behandeling het best in het UMC Utrecht kan plaatsvinden of elders.