Elektroconvulsietherapie (ECT)

Elektroconvulsie-
therapie (ECT)
Wat is elektroconvulsie therapie?

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een epileptisch insult wordt opgewekt; een ontlading in de hersenen waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Tijdens de behandeling is iedere patiënt onder narcose en krijgt hij of zij een spierverslappend middel toegediend.

We passen ECT vooral toe bij mensen met een moeilijk behandelbare depressie. Het gaat dan om een sombere stemming die het functioneren ernstig belemmert.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veiligheid van ECT. Daaruit is keer op keer gebleken dat het een veilige behandeling is. Het UMC Utrecht Hersencentrum doet er alles aan om dit te waarborgen. De behandeling verloopt volgens vaste protocollen en de laatste medische en wetenschappelijke inzichten. Onze teams bestaan uit ervaren zorgverleners. Naast een team van de afdeling Psychiatrie zijn er altijd medewerkers van de anesthesiologie aanwezig die de narcose en de veiligheid tijdens de behandeling zorgvuldig controleren.

Kijk ook eens naar de film over elektroconvulsietherapie.

Voor wie is ECT geschikt?

Wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond  dat ECT voor bepaalde patiënten een zeer doeltreffende behandeling is.  ECT is het meest onderzocht bij depressie. Zelfs in een groep van  moeilijk behandelbare patiënten, die al meerdere medicijnen hadden  geprobeerd, herstelden 7 van de 10 patiënten volledig.  

Wij geven ECT-behandeling aan:

  • Patiënten met een ernstige depressie die niet voldoende reageren op medicijnen.
  • Patiënten met een ernstige depressie die zich in een (levens-)bedreigende situatie bevinden.
  • Patiënten met een ernstig psychotische depressie.
  • Sommige patiënten met schizofrenie (zelden).
  • Patiënten met katatone ziektebeelden: een verzameling symptomen zoals verstijfde houding, vertraagde motoriek en zwijgen.
Elektro-
convulsie-
therapie (ECT)
Wat is elektroconvulsie therapie?

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een epileptisch insult wordt opgewekt; een ontlading in de hersenen waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Tijdens de behandeling is iedere patiënt onder narcose en krijgt hij of zij een spierverslappend middel toegediend.

We passen ECT vooral toe bij mensen met een moeilijk behandelbare depressie. Het gaat dan om een sombere stemming die het functioneren ernstig belemmert.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veiligheid van ECT. Daaruit is keer op keer gebleken dat het een veilige behandeling is. Het UMC Utrecht Hersencentrum doet er alles aan om dit te waarborgen. De behandeling verloopt volgens vaste protocollen en de laatste medische en wetenschappelijke inzichten. Onze teams bestaan uit ervaren zorgverleners. Naast een team van de afdeling Psychiatrie zijn er altijd medewerkers van de anesthesiologie aanwezig die de narcose en de veiligheid tijdens de behandeling zorgvuldig controleren.

Kijk ook eens naar de film over elektroconvulsietherapie.

Voor wie is ECT geschikt?

Wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond  dat ECT voor bepaalde patiënten een zeer doeltreffende behandeling is.  ECT is het meest onderzocht bij depressie. Zelfs in een groep van  moeilijk behandelbare patiënten, die al meerdere medicijnen hadden  geprobeerd, herstelden 7 van de 10 patiënten volledig.  

Wij geven ECT-behandeling aan:

  • Patiënten met een ernstige depressie die niet voldoende reageren op medicijnen.
  • Patiënten met een ernstige depressie die zich in een (levens-)bedreigende situatie bevinden.
  • Patiënten met een ernstig psychotische depressie.
  • Sommige patiënten met schizofrenie (zelden).
  • Patiënten met katatone ziektebeelden: een verzameling symptomen zoals verstijfde houding, vertraagde motoriek en zwijgen.