Polikliniek
Ontwikkelings-
stoornissen

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Suggesties voor verbetering 
Wij doen ons best om informatie te bieden die  zo compleet, correct, toegankelijk en actueel mogelijk is. Suggesties  voor verbetering kunt u doorgeven via hersencentrum@umcutrecht.nl

Fotografie 
Edwin Weers

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Polikliniek
Ontwikke-
lingsstoor-
nissen

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Suggesties voor verbetering 
Wij doen ons best om informatie te bieden die  zo compleet, correct, toegankelijk en actueel mogelijk is. Suggesties  voor verbetering kunt u doorgeven via hersencentrum@umcutrecht.nl

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Edwin Weers