Hoe wordt bepaald of u aan onderzoek mee zou kunnen doen?

Hoe wordt bepaald of u
aan onderzoek mee zou
kunnen doen?

Als u (voor het eerst) bij ons op de afdeling komt, dan wordt u gevraagd om schriftelijk toestemming te geven om geïnformeerd te worden over de studies die op de afdeling lopen. In deze toestemmingsverklaring wordt u ook gevraagd ermee in te stemmen dat de coördinator patiëntgebonden onderzoek uw medisch dossier mag inzien. Dit is nodig om te bepalen voor welke studies u in aanmerking komt. Alleen als u deze toestemming gegeven heeft, zal zij bekijken of u in aanmerking komt om deel te nemen aan onderzoek.

Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist, of in sommige gevallen de coördinator patiëntgebonden onderzoek, zal u vervolgens vragen of de onderzoeker contact met u mag opnemen om u te informeren over een bepaalde studie.

Als u ermee akkoord gaat dat een onderzoeker u informatie geeft over een studie, dan zal hij of zij tijdens dat gesprek nogmaals checken of u aan de juiste criteria voldoet (o.a. leeftijd, diagnose, ziekteduur, medicatiegebruik). Deze gegevens haalt de onderzoeker zo nodig, uiteraard alleen met uw toestemming, uit het patiëntendossier.

Tenslotte wordt ook, als u daadwerkelijk mee gaat doen aan het onderzoek, uw expliciete toestemming en de voortgang van de deelname vastgelegd in uw dossier.

Hoe wordt bepaald of u
aan onderzoek mee zou
kunnen doen?

Als u (voor het eerst) bij ons op de afdeling komt, dan wordt u gevraagd om schriftelijk toestemming te geven om geïnformeerd te worden over de studies die op de afdeling lopen. In deze toestemmingsverklaring wordt u ook gevraagd ermee in te stemmen dat de coördinator patiëntgebonden onderzoek uw medisch dossier mag inzien. Dit is nodig om te bepalen voor welke studies u in aanmerking komt. Alleen als u deze toestemming gegeven heeft, zal zij bekijken of u in aanmerking komt om deel te nemen aan onderzoek.

Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist, of in sommige gevallen de coördinator patiëntgebonden onderzoek, zal u vervolgens vragen of de onderzoeker contact met u mag opnemen om u te informeren over een bepaalde studie.

Als u ermee akkoord gaat dat een onderzoeker u informatie geeft over een studie, dan zal hij of zij tijdens dat gesprek nogmaals checken of u aan de juiste criteria voldoet (o.a. leeftijd, diagnose, ziekteduur, medicatiegebruik). Deze gegevens haalt de onderzoeker zo nodig, uiteraard alleen met uw toestemming, uit het patiëntendossier.

Tenslotte wordt ook, als u daadwerkelijk mee gaat doen aan het onderzoek, uw expliciete toestemming en de voortgang van de deelname vastgelegd in uw dossier.