Wat voor soort onderzoek wordt er gedaan?

Wat voor soort onder-
zoek wordt er gedaan?

Op de afdeling Psychiatrie worden twee soorten onderzoek verricht: observationeel onderzoek en experimenteel onderzoek.

Observationeel onderzoek

Bij observationeel onderzoek worden er door de onderzoeker patiëntgegevens verzameld, maar is er geen sprake van een interventie oftewel behandeling. De onderzoeker doet dus niets om de mogelijke uitkomsten te beïnvloeden, maar bekijkt alleen de huidige praktijk.

Een voorbeeld van observationeel onderzoek dat op onze afdeling wordt verricht is MRI onderzoek, vaak in combinatie met vragenlijsten en cognitieve testen. Bij observationeel onderzoek wordt meestal ook bloed afgenomen.

Experimenteel onderzoek

Daarnaast wordt er veel experimenteel onderzoek verricht, bedoeld om nieuwe behandelmethoden of medicijnen te testen. Bij experimenteel onderzoek worden de deelnemers willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. De ene groep krijgt de zorginterventie (behandeling of medicijn), waarna de resultaten binnen die groep worden vergeleken met een controlegroep die de interventie niet krijgt. Het toeval via loting bepaalt of de deelnemer in de interventiegroep valt of in de controlegroep.

Wat voor soort
onderzoek
wordt er
gedaan?

Op de afdeling Psychiatrie worden twee soorten onderzoek verricht: observationeel onderzoek en experimenteel onderzoek.

Observationeel onderzoek

Bij observationeel onderzoek worden er door de onderzoeker patiëntgegevens verzameld, maar is er geen sprake van een interventie oftewel behandeling. De onderzoeker doet dus niets om de mogelijke uitkomsten te beïnvloeden, maar bekijkt alleen de huidige praktijk.

Een voorbeeld van observationeel onderzoek dat op onze afdeling wordt verricht is MRI onderzoek, vaak in combinatie met vragenlijsten en cognitieve testen. Bij observationeel onderzoek wordt meestal ook bloed afgenomen.

Experimenteel onderzoek

Daarnaast wordt er veel experimenteel onderzoek verricht, bedoeld om nieuwe behandelmethoden of medicijnen te testen. Bij experimenteel onderzoek worden de deelnemers willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. De ene groep krijgt de zorginterventie (behandeling of medicijn), waarna de resultaten binnen die groep worden vergeleken met een controlegroep die de interventie niet krijgt. Het toeval via loting bepaalt of de deelnemer in de interventiegroep valt of in de controlegroep.