Het belang van onderzoek

Het belang van
onderzoek

Onderzoek is hard nodig om de kennis over psychische problemen en behandelmogelijkheden te verbeteren.

In het Hersencentrum van het UMC Utrecht doen  we daarom veel onderzoek. Specialisten van verschillende teams werken  hierbij samen. De resultaten vertalen we zo snel mogelijk naar onze patiëntenzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij het woord 'onderzoek' denken we al gauw aan onderzoek dat gedaan wordt om erachter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Maar 'wetenschappelijk onderzoek' is iets anders. Met wetenschappelijk onderzoek vergaren we nieuwe kennis. Bijvoorbeeld over psychose of autisme. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook vaak 'een studie' genoemd. Als het onderzoek is waaraan patiënten deelnemen, noemen we het: een klinische studie.

Klinische studies

Klinische studies worden gedaan met patiënten  die in behandeling zijn (geweest) op een van onze verpleegafdelingen of  poliklinieken.

Elke studie probeert een antwoord te vinden op bepaalde problemen in de behandeling en/of diagnostiek, zoals:

  • is er een betere manier om de aandoening te voorkomen?
  • hoe kan een diagnose beter of sneller gesteld worden?
  • kan de aandoening op een betere manier behandeld worden?
Medisch ethische toetsing

Een studie moet aan strenge eisen voldoen om  uw veiligheid te waarborgen. De artsen en onderzoekers die een studie  opzetten moeten toestemming krijgen van een onafhankelijk bureau: de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). Zonder een positief oordeel van deze  commissie mag het onderzoek niet starten. U kunt er dus vanuit gaan dat  alle studies waarover u wordt geïnformeerd aan de METC zijn voorgelegd.

Het belang van
onderzoek

Onderzoek is hard nodig om de kennis over psychische problemen en behandelmogelijkheden te verbeteren.

In het Hersencentrum van het UMC Utrecht doen  we daarom veel onderzoek. Specialisten van verschillende teams werken  hierbij samen. De resultaten vertalen we zo snel mogelijk naar onze patiëntenzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij het woord 'onderzoek' denken we al gauw aan onderzoek dat gedaan wordt om erachter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Maar 'wetenschappelijk onderzoek' is iets anders. Met wetenschappelijk onderzoek vergaren we nieuwe kennis. Bijvoorbeeld over psychose of autisme. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook vaak 'een studie' genoemd. Als het onderzoek is waaraan patiënten deelnemen, noemen we het: een klinische studie.

Klinische studies

Klinische studies worden gedaan met patiënten  die in behandeling zijn (geweest) op een van onze verpleegafdelingen of  poliklinieken.

Elke studie probeert een antwoord te vinden op bepaalde problemen in de behandeling en/of diagnostiek, zoals:

  • is er een betere manier om de aandoening te voorkomen?
  • hoe kan een diagnose beter of sneller gesteld worden?
  • kan de aandoening op een betere manier behandeld worden?
Medisch ethische toetsing

Een studie moet aan strenge eisen voldoen om  uw veiligheid te waarborgen. De artsen en onderzoekers die een studie  opzetten moeten toestemming krijgen van een onafhankelijk bureau: de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). Zonder een positief oordeel van deze  commissie mag het onderzoek niet starten. U kunt er dus vanuit gaan dat  alle studies waarover u wordt geïnformeerd aan de METC zijn voorgelegd.