Welkom

Welkom

U bent uitgenodigd voor de Eendagsdiagnostiek van het Zorgprogramma Lijf & Leven. Dit programma is een nauwe samenwerking tussen Altrecht en het UMC Utrecht.

Deze folder is een aanvulling op de informatie  in de uitnodigingsbrief. Hij is gericht op patiënten, naasten en  familie. U vindt praktische informatie en achtergronden over het zorgprogramma.  

Waarom Eendagsdiagnostiek

Om uw lichamelijke gezondheid en leefstijl goed in kaart te brengen, verrichten zorgverleners uit verschillende vakgebieden op één dag een aantal onderzoeken. Aan de hand van vragenlijsten vinden er naast tests en metingen gesprekken met u plaats. Soms is het nodig om naderhand aanvullend onderzoek te doen. Meer hierover kunt u lezen bij 'De resultaten'.  

Op grond van alle informatie adviseren we u en uw regiebehandelaar over óf en hoe u uw lichamelijke situatie kunt verbeteren.

Wat neemt u mee

Uw behandelend arts (psychiater of andere zorgverlener) heeft al uw medische gegevens naar ons toegestuurd.

Net als bij andere ziekenhuisbezoeken vragen we u het volgende mee te nemen:
• een geldig legitimatiebewijs
• uw verzekeringspas of zorgpas

Verder is het fijn als u comfortabele kleding  en sportschoenen aanheeft of meebrengt. Die komen van pas bij het meten  van uw lichamelijke conditie (zie pagina Onderzoeken & resultaten). Heeft u geen sportschoenen, dan kunt u die bij ons lenen.

Welkom

U bent uitgenodigd voor de Eendagsdiagnostiek van het Zorgprogramma Lijf & Leven. Dit programma is een nauwe samenwerking tussen Altrecht en het UMC Utrecht.

Deze folder is een aanvulling op de informatie  in de uitnodigingsbrief. Hij is gericht op patiënten, naasten en  familie. U vindt praktische informatie en achtergronden over het zorgprogramma.  

Waarom Eendagsdiagnostiek

Om uw lichamelijke gezondheid en leefstijl goed in kaart te brengen, verrichten zorgverleners uit verschillende vakgebieden op één dag een aantal onderzoeken. Aan de hand van vragenlijsten vinden er naast tests en metingen gesprekken met u plaats. Soms is het nodig om naderhand aanvullend onderzoek te doen. Meer hierover kunt u lezen bij 'De resultaten'.  

Op grond van alle informatie adviseren we u en uw regiebehandelaar over óf en hoe u uw lichamelijke situatie kunt verbeteren.

Wat neemt u mee

Uw behandelend arts (psychiater of andere zorgverlener) heeft al uw medische gegevens naar ons toegestuurd.

Net als bij andere ziekenhuisbezoeken vragen we u het volgende mee te nemen:
• een geldig legitimatiebewijs
• uw verzekeringspas of zorgpas

Verder is het fijn als u comfortabele kleding  en sportschoenen aanheeft of meebrengt. Die komen van pas bij het meten  van uw lichamelijke conditie (zie pagina Onderzoeken & resultaten). Heeft u geen sportschoenen, dan kunt u die bij ons lenen.