Wie zijn wij?

Het kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut vindt u informatie hoe de zorg op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is vormgegeven.
Iedere GGZ-instelling beschikt over een kwaliteitsstatuut. Het helpt u om een goede keuze te maken van welke instelling u zorg wilt ontvangen.

De afdeling psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht bestaat uit vier zorglijnen.
Zij beschikken allen over een polikliniek (diagnostiek en behandeling) en een kliniek (verblijf, diagnostiek en behandeling).

Wij bieden specialialistische gezondheidszorg, de gespecialiseerde GGZ, waarbij psychotische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen onze expertise gebieden zijn.
De zorglijn waar u behandeld of opgenomen wordt is afhankelijk van uw klachten en zorgvraag.

Vier zorglijnen

Zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij patiënten voor een second opinion.

Zorglijn Acuut en Intensieve Zorg
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten die in een acute crisis verkeren, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Zorglijn Diagnostiek en vroege psychose
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten met een hoog risico (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de realiteit kwijt is.

Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen
Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis. Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Vormen van zorg

De afdeling biedt zowel klinische als poliklinische zorg. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er tevens een dagbehandeling. Voor het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is, heeft zowel de jeugd- als de volwassenenkliniek een BOPZ-functie (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). De BOPZ-functie geldt voor patiënten die wonen in de regio Utrecht en voor patiënten die in de andere regio’s in het land niet terecht kunnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat er samen met u en uw naasten wordt gewerkt aan de doelen die wij gezamenlijk hebben afgesproken. Deze worden vastgelegd in het behandelplan.
Bij de klinische behandeling ligt de nadruk op een zo groot mogelijk herstel, het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfstandigheid.
De behandeling wordt op uw situatie afgestemd. De onderzoeken en interventies die worden toegepast zijn uiteenlopend, innovatief en wetenschappelijk verantwoord.
Indien gewenst en mogelijk worden onderzoeken en interventies gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.

Wie zijn wij?
Wie zijn wij?
Het kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut vindt u informatie hoe de zorg op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is vormgegeven.
Iedere GGZ-instelling beschikt over een kwaliteitsstatuut. Het helpt u om een goede keuze te maken van welke instelling u zorg wilt ontvangen.

De afdeling psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht bestaat uit vier zorglijnen.
Zij beschikken allen over een polikliniek (diagnostiek en behandeling) en een kliniek (verblijf, diagnostiek en behandeling).

Wij bieden specialialistische gezondheidszorg, de gespecialiseerde GGZ, waarbij psychotische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen onze expertise gebieden zijn.
De zorglijn waar u behandeld of opgenomen wordt is afhankelijk van uw klachten en zorgvraag.

Vier zorglijnen

Zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij patiënten voor een second opinion.

Zorglijn Acuut en Intensieve Zorg
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten die in een acute crisis verkeren, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Zorglijn Diagnostiek en vroege psychose
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten met een hoog risico (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de realiteit kwijt is.

Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen
Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis. Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Vormen van zorg

De afdeling biedt zowel klinische als poliklinische zorg. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er tevens een dagbehandeling. Voor het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is, heeft zowel de jeugd- als de volwassenenkliniek een BOPZ-functie (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). De BOPZ-functie geldt voor patiënten die wonen in de regio Utrecht en voor patiënten die in de andere regio’s in het land niet terecht kunnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat er samen met u en uw naasten wordt gewerkt aan de doelen die wij gezamenlijk hebben afgesproken. Deze worden vastgelegd in het behandelplan.
Bij de klinische behandeling ligt de nadruk op een zo groot mogelijk herstel, het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfstandigheid.
De behandeling wordt op uw situatie afgestemd. De onderzoeken en interventies die worden toegepast zijn uiteenlopend, innovatief en wetenschappelijk verantwoord.
Indien gewenst en mogelijk worden onderzoeken en interventies gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht