Hoe hebben wij de zorg georganiseerd?

Hoe hebben wij de zorg
georganiseerd?
Zorgstandaarden- en richtlijnen

Wij verlangen van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen het vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Ze leggen de behandeling bij bepaalde klachten vast en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich horen te gedragen.

Daarnaast is het UMC Utrecht geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). De JCI toetst op patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Intern worden alle afdelingen minimaal eens per jaar getoetst aan deze standaard met interne audits. Daarnaast controleren wij iedere maand verschillende zaken op gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit presenteren wij via een interne website aan de leidinggevenden en belangrijke werkgroepen. Op basis van de resultaten stellen de afdelingen verbeterprojecten op.

Bekwaam- en bevoegdheden

De afdeling Personeelszaken controleert of iemand de juiste diploma’s heeft als men bij het UMC Utrecht komt werken. Dit gebeurt volgens de eisen die in de functiebeschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast wordt de BIG-registratie of registratie bij de beroepsgroep gecontroleerd.

Er is jaarlijks controle op de (her)registratie van alle zorgverleners in de wet BIG of in de jeugdkwaliteitswet. Voor beide wetten geldt dat men aan aantal eisen moet voldoen voor (her)registratie.

De bekwaamheid - of iemand zijn ervaring op peil heeft gehouden - wordt steeds in de praktijk beoordeeld. Jaarlijks moeten alle zorgverleners aantonen dat zij de verplichte scholing hebben gevolgd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van handelingen. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier en voor de medici tevens in het accreditatie programma Gaia (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Er wordt gewerkt met een jaarlijks beoordelingscyclus waarin planning, voortgang en beoordeling aan bod komen.

Hoe houden zorgverleners hun
deskundigheid op peil?

Per discipline is er een verplicht bijscholingsprogramma. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een persoonlijk budget, bedoelt voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

De afdeling maakt ieder jaar een opleidingsplan en stelt budget beschikbaar zodat de zorgverleners zich kunnen (bij)scholen om hun deskundigheid op peil te houden.

Voor de medici is dit het medisch specialisten budget. Ook worden er scholingen georganiseerd, te denken valt aan; klinische lessen, casuïstiek- en complicatiebesprekingen, het houden van klinische rondes etc. Door het opleiden van artsen tot psychiater, de coschappen van de medische studenten en de verscheidenheid aan stagiaires van de verschillende disciplines, is opleiden een wezenlijk onderdeel van het werk van alle zorgverleners.

Hoe hebben wij de zorg
georganiseerd?
Zorgstandaarden- en richtlijnen

Wij verlangen van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen het vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Ze leggen de behandeling bij bepaalde klachten vast en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich horen te gedragen.

Daarnaast is het UMC Utrecht geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). De JCI toetst op patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Intern worden alle afdelingen minimaal eens per jaar getoetst aan deze standaard met interne audits. Daarnaast controleren wij iedere maand verschillende zaken op gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit presenteren wij via een interne website aan de leidinggevenden en belangrijke werkgroepen. Op basis van de resultaten stellen de afdelingen verbeterprojecten op.

Bekwaam- en bevoegdheden

De afdeling Personeelszaken controleert of iemand de juiste diploma’s heeft als men bij het UMC Utrecht komt werken. Dit gebeurt volgens de eisen die in de functiebeschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast wordt de BIG-registratie of registratie bij de beroepsgroep gecontroleerd.

Er is jaarlijks controle op de (her)registratie van alle zorgverleners in de wet BIG of in de jeugdkwaliteitswet. Voor beide wetten geldt dat men aan aantal eisen moet voldoen voor (her)registratie.

De bekwaamheid - of iemand zijn ervaring op peil heeft gehouden - wordt steeds in de praktijk beoordeeld. Jaarlijks moeten alle zorgverleners aantonen dat zij de verplichte scholing hebben gevolgd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van handelingen. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier en voor de medici tevens in het accreditatie programma Gaia (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Er wordt gewerkt met een jaarlijks beoordelingscyclus waarin planning, voortgang en beoordeling aan bod komen.

Hoe houden zorgverleners hun
deskundigheid op peil?

Per discipline is er een verplicht bijscholingsprogramma. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een persoonlijk budget, bedoelt voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

De afdeling maakt ieder jaar een opleidingsplan en stelt budget beschikbaar zodat de zorgverleners zich kunnen (bij)scholen om hun deskundigheid op peil te houden.

Voor de medici is dit het medisch specialisten budget. Ook worden er scholingen georganiseerd, te denken valt aan; klinische lessen, casuïstiek- en complicatiebesprekingen, het houden van klinische rondes etc. Door het opleiden van artsen tot psychiater, de coschappen van de medische studenten en de verscheidenheid aan stagiaires van de verschillende disciplines, is opleiden een wezenlijk onderdeel van het werk van alle zorgverleners.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht