De afdeling en opname

De afdeling en opname
Meer over kliniek A3

De behandeling op kliniek A3 is een klinische behandeling. Dit betekent dat je zowel overdag als ’s nachts op de afdeling bent.

De mensen die op kliniek A3 opgenomen worden, hebben over het algemeen psychotische klachten, óf er wordt in ieder geval vermoed dat er sprake is van een psychose. De leeftijd van de opgenomen patiënten varieert tussen de 16 en 35 jaar.

Kliniek A3 is een gesloten afdeling. Dat betekent dat een medewerker van de kliniek de deur voor jou openmaakt. Als jij wordt opgenomen, maken we afspraken met jou over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden).

Waar kun je je melden bij opname?

Jij kunt je, op de dag van opname, met jouw familie en/of met andere naasten melden bij Afdeling Psychiatrie, Kliniek A3, receptie 34b van het UMC Utrecht. De afdeling bevindt zich achterin het ziekenhuis. Bij binnenkomst ga je rechtdoor richting de liften van bouwdeel B, voor de lift kun je rechtsaf de bordjes bouwdeel A volgen. Bij receptie 34b word je ontvangen door een secretaresse die je zal inschrijven in het systeem. Zij vraagt naar je identificatie, je zorgverzekering en je persoonlijke gegevens. Zij zal ook een foto maken die in je digitale patiëntendossier komt. Dit is bedoeld voor identificatie en dus extra veiligheid.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis staan vrijwilligers en gastvrouwen  klaar om de weg te wijzen. Zij helpen je graag op weg naar de afdeling Psychiatrie.

Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijg jij te horen welke psychiater en arts-assistent (arts in opleiding tot psychiater) verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. De behandelend arts is de arts-assistent; deze krijg je wekelijks te spreken. De psychiater is eindverantwoordelijk voor jouw gehele behandeling, de arts-assistent informeert de psychiater over het beloop van je behandeling. De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). Elke dienst krijg je een verpleegkundige toegewezen die jouw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende andere disciplines bestaat.

Wat neem je mee?

Breng persoonlijke spullen mee (zoals kleding, toiletspullen en een wekker) en sportkleding (nodig voor sommige programma-onderdelen). Daarnaast is het belangrijk je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die je op dit moment gebruikt mee te nemen.

Voor je persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Doe je dit wel, dan is dat op eigen risico.

Het opnamegesprek

Op de dag van de opname heb je een opnamegesprek. Dit gesprek is met jou, jouw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de kliniek. Vaak is er ook een co-assistent aanwezig. Je kunt er voor kiezen om een familielid of naastbetrokkene(n) aanwezig te laten zijn bij het opnamegesprek.

Tijdens dit gesprek spreken wij ook af wie jouw contactpersoon is voor de kliniek. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Na het opnamegesprek zal de verpleegkundige je rondleiden over de kliniek, je een kamer toewijzen, uitleg geven over de gang van zaken op de kliniek (veel daarvan staat ook in deze folder beschreven) en je krijgt een polsbandje. Van alle patiënten in het UMC Utrecht wordt verwacht dat zij, ter identificatie, een polsbandje dragen.

De volgende disciplines kunnen bij je behandeling betrokken zijn:

 • een psychiater
 • een arts-assistent
 • (senior) verpleegkundigen
 • (senior) groepsleiders
 • de activiteitenbegeleider
 • een bewegingsagoog
 • vaktherapeuten
 • maatschappelijk werk/systeembegeleider
 • ervaringsdeskundige

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; je kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/ stagiaires tegenkomen tijdens je opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien je daar behoefte aan hebt kun je met hem/haar een gesprek aanvragen. De geestelijk verzorgende zal dan naar de afdeling komen om met jou in gesprek te gaan (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie).

Psychiater en arts-assistent

Je hebt 1 psychiater en 1 arts-assistent die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. Je zult echter met verschillende artsen spreken over alles wat met jouw behandeling te maken heeft.

Verpleegkundigen

Op de afdeling werken verpleegkundigen met een verschillende opleidingsachtergrond: zij zijn HBO- of MBO-verpleegkundig opgeleid of hebben een HBO opleiding gevolgd die zich meer op sociaal en/of pedagogisch vlak richt. Verpleegkundigen bieden je begeleiding binnen de dagelijkse structuur van de afdeling. Je krijgt ondersteuning in het volgen van het programma en in het weer oppakken van je leven na herstel. Er wordt per patiënt gekeken wat er nodig is qua begeleiding. In de nacht zijn er altijd 1 of 2 verpleegkundigen aanwezig die wakker blijven.

Maatschappelijk Werk/Systeembegeleider

De systeembegeleider begeleidt de naastbetrokkenen van de patiënt vanaf de start van de opname tot en met de afronding van de behandeling.

In deze begeleiding is aandacht voor de situatie van de naastbetrokkenen en wordt in overleg met hen onderzocht wat zij nodig hebben om de situatie van en met de patiënt te ondersteunen. Ook worden met de naastbetrokkenen de geschiedenis en gezinsomstandigheden van de patiënt onderzocht.

De systeembegeleider/maatschappelijk werker kan de patiënt helpen bij problemen of vragen rondom financiën. Zo kan het bijvoorbeeld prettig zijn om hulp te krijgen bij het regelen van uitkeringen en andere geldzaken.

Ervaringsdeskundige

Aan de afdeling is ook een ervaringsdeskundige verbonden. Hij/zij heeft de opleiding ervaringsdeskundige gevolgd en is zelf opgenomen geweest of heeft behandeling gehad in een psychiatrische setting. Jij kunt met hem/haar gesprekken voeren over hoe het voor je is om opgenomen te zijn. De ervaringsdeskundige geeft advies rondom herstel, maar biedt ook een luisterend oor.

Psycholoog

De psychologen van de afdeling bieden voornamelijk cognitieve gedragstherapie (CGT). 

Daarnaast worden door de psychologen op indicatie verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals intelligentie onderzoek, neuropsychologisch, persoonlijkheidsonderzoek en EMDR.

Wat is CGT?

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen (stemming). Onze gedachten hebben invloed op ons gedrag, maar andersom heeft ons gedrag ook invloed op ons gevoel.

De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van gedachten en gedrag, met als einddoel dat men zich prettiger gaat voelen (over zichzelf).

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Psychologen geven deze therapie.

De afdeling en opname
Meer over kliniek A3

De behandeling op kliniek A3 is een klinische behandeling. Dit betekent dat je zowel overdag als ’s nachts op de afdeling bent.

De mensen die op kliniek A3 opgenomen worden, hebben over het algemeen psychotische klachten, óf er wordt in ieder geval vermoed dat er sprake is van een psychose. De leeftijd van de opgenomen patiënten varieert tussen de 16 en 35 jaar.

Kliniek A3 is een gesloten afdeling. Dat betekent dat een medewerker van de kliniek de deur voor jou openmaakt. Als jij wordt opgenomen, maken we afspraken met jou over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden).

Waar kun je je melden bij opname?
Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek krijg jij te horen welke psychiater en arts-assistent (arts in opleiding tot psychiater) verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. De behandelend arts is de arts-assistent; deze krijg je wekelijks te spreken. De psychiater is eindverantwoordelijk voor jouw gehele behandeling, de arts-assistent informeert de psychiater over het beloop van je behandeling. De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). Elke dienst krijg je een verpleegkundige toegewezen die jouw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende andere disciplines bestaat.

Wat neem je mee?

Breng persoonlijke spullen mee (zoals kleding, toiletspullen en een wekker) en sportkleding (nodig voor sommige programma-onderdelen). Daarnaast is het belangrijk je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die je op dit moment gebruikt mee te nemen.

Voor je persoonlijke spullen zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Doe je dit wel, dan is dat op eigen risico.

Het opnamegesprek

Op de dag van de opname heb je een opnamegesprek. Dit gesprek is met jou, jouw behandelend arts, psychiater en een verpleegkundige van de kliniek. Vaak is er ook een co-assistent aanwezig. Je kunt er voor kiezen om een familielid of naastbetrokkene(n) aanwezig te laten zijn bij het opnamegesprek.

Tijdens dit gesprek spreken wij ook af wie jouw contactpersoon is voor de kliniek. Dat is de persoon aan wie wij informatie kunnen verstrekken en die wij kunnen benaderen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Na het opnamegesprek zal de verpleegkundige je rondleiden over de kliniek, je een kamer toewijzen, uitleg geven over de gang van zaken op de kliniek (veel daarvan staat ook in deze folder beschreven) en je krijgt een polsbandje. Van alle patiënten in het UMC Utrecht wordt verwacht dat zij, ter identificatie, een polsbandje dragen.

De volgende disciplines kunnen bij je behandeling betrokken zijn:

 • een psychiater
 • een arts-assistent
 • (senior) verpleegkundigen
 • (senior) groepsleiders
 • de activiteitenbegeleider
 • een bewegingsagoog
 • vaktherapeuten
 • maatschappelijk werk/systeembegeleider
 • ervaringsdeskundige

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; je kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/ stagiaires tegenkomen tijdens je opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien je daar behoefte aan hebt kun je met hem/haar een gesprek aanvragen. De geestelijk verzorgende zal dan naar de afdeling komen om met jou in gesprek te gaan (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie).

Psychiater en arts-assistent

Je hebt 1 psychiater en 1 arts-assistent die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. Je zult echter met verschillende artsen spreken over alles wat met jouw behandeling te maken heeft.

Verpleegkundigen

Op de afdeling werken verpleegkundigen met een verschillende opleidingsachtergrond: zij zijn HBO- of MBO-verpleegkundig opgeleid of hebben een HBO opleiding gevolgd die zich meer op sociaal en/of pedagogisch vlak richt. Verpleegkundigen bieden je begeleiding binnen de dagelijkse structuur van de afdeling. Je krijgt ondersteuning in het volgen van het programma en in het weer oppakken van je leven na herstel. Er wordt per patiënt gekeken wat er nodig is qua begeleiding. In de nacht zijn er altijd 1 of 2 verpleegkundigen aanwezig die wakker blijven.

Maatschappelijk Werk/Systeembegeleider

De systeembegeleider begeleidt de naastbetrokkenen van de patiënt vanaf de start van de opname tot en met de afronding van de behandeling.

In deze begeleiding is aandacht voor de situatie van de naastbetrokkenen en wordt in overleg met hen onderzocht wat zij nodig hebben om de situatie van en met de patiënt te ondersteunen. Ook worden met de naastbetrokkenen de geschiedenis en gezinsomstandigheden van de patiënt onderzocht.

De systeembegeleider/maatschappelijk werker kan de patiënt helpen bij problemen of vragen rondom financiën. Zo kan het bijvoorbeeld prettig zijn om hulp te krijgen bij het regelen van uitkeringen en andere geldzaken.

Ervaringsdeskundige

Aan de afdeling is ook een ervaringsdeskundige verbonden. Hij/zij heeft de opleiding ervaringsdeskundige gevolgd en is zelf opgenomen geweest of heeft behandeling gehad in een psychiatrische setting. Jij kunt met hem/haar gesprekken voeren over hoe het voor je is om opgenomen te zijn. De ervaringsdeskundige geeft advies rondom herstel, maar biedt ook een luisterend oor.

Psycholoog

De psychologen van de afdeling bieden voornamelijk cognitieve gedragstherapie (CGT). 

Daarnaast worden door de psychologen op indicatie verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals intelligentie onderzoek, neuropsychologisch, persoonlijkheidsonderzoek en EMDR.

Wat is CGT?

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen (stemming). Onze gedachten hebben invloed op ons gedrag, maar andersom heeft ons gedrag ook invloed op ons gevoel.

De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van gedachten en gedrag, met als einddoel dat men zich prettiger gaat voelen (over zichzelf).

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Psychologen geven deze therapie.

Jij kunt je, op de dag van opname, met jouw familie en/of met andere naasten melden bij Afdeling Psychiatrie, Kliniek A3, receptie 34b van het UMC Utrecht. De afdeling bevindt zich achterin het ziekenhuis. Bij binnenkomst ga je rechtdoor richting de liften van bouwdeel B, voor de lift kun je rechtsaf de bordjes bouwdeel A volgen. Bij receptie 34b word je ontvangen door een secretaresse die je zal inschrijven in het systeem. Zij vraagt naar je identificatie, je zorgverzekering en je persoonlijke gegevens. Zij zal ook een foto maken die in je digitale patiëntendossier komt. Dit is bedoeld voor identificatie en dus extra veiligheid.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis staan vrijwilligers en gastvrouwen  klaar om de weg te wijzen. Zij helpen je graag op weg naar de afdeling Psychiatrie.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht