Behandeling

Behandeling

In het UMC Utrecht of elders?

Tijdens de opname ben je steeds met jouw behandelaren in gesprek over hoe het gaat, wat er nog nodig is en hoe het er na de opname hier uit zal moeten gaan zien. Je kunt voor je (verdere) behandeling terugverwezen worden naar je eigen behandelaar of doorverwezen worden naar een andere instelling. Een behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. Hier lees je welke behandeling er op kliniek A3 mogelijk is.

Ons behandelaanbod

Medicatie

Een mogelijkheid is dat we (andere) medicijnen voorschrijven. Dit kan ook al tijdens de observatieperiode. We kijken naar passende medicijnen en geven uitleg over de werking en de bijwerkingen. Om te zien of we de juiste medicijnen hebben, controleren we indien nodig je bloed en kijken wij samen met jou of je last hebt van bijwerkingen. Zo nodig passen we de medicijnen aan. Als het medicijn tot onvoldoende vermindering van je klachten leidt, of als je het medicijn niet goed kunt verdragen, is het mogelijk dat we op dezelfde wijze kijken of een ander medicijn beter geschikt is.

Gesprekken

Er vinden diverse gesprekken plaats met de arts-assistent en/of psychiater en de verpleegkundigen.

Tijdens jouw opname word je gekoppeld aan een vast artsenteam en aan twee vaste verpleegkundigen. Zij zullen jou tijdens je opname afwisselend spreken. Gesprekken vinden plaats op initiatief van medewerkers en/of op initiatief van jou.

Basisprogramma en therapieën

Bij opname krijg je een weekplanning. Op deze planning kun je zien hoe de week er van dag tot dag uitziet. In de kliniek hebben we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur op te pakken en vast te houden. Tijdens je opname is het de bedoeling dat je meedoet aan dit vaste programma. Tijdens deze programmaonderdelen kunnen onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor je behandeling. Dit geeft observatiemomenten voor het behandelteam en is een essentieel onderdeel van de behandeling. Belangrijk ander doel is dat je iets om handen hebt. Je hebt keuze uit wat je kunt doen, passend bij jouw interesses.

Activiteitentherapie (AT)

De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma. De doelstellingen van de verschillende programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden. AT vindt minimaal één keer per dag plaats.

Bewegingsagogie (BA)

In beweging komen staat hierbij centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Psychoeducatie (volgens het Cineac model)

Tijdens jouw behandeling ga je samen met jouw medepatiënten in drie weken tijd naar een aantal psychoeducatie bijeenkomsten. Deze duren ongeveer een half uur per keer en worden gegeven door een arts-assistent. De arts-assistent legt uit wat een psychose is, wat de oorzaken zijn en hoe een psychose behandeld kan worden.

In drie weken komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Het maakt niet uit in welke week je met de psychoeducatie start. Je kunt op elk gewenst moment beginnen, want na drie weken begint de serie weer van voren af aan. Als je wilt, kun je daarna nog een keer met de hele serie meedoen. Dit noemen we het Cineac model. 

Als het beter met je gaat en je meer wilt weten, dan kun je je aanmelden voor de voortgezette psychoeducatie.

Vaktherapie

We hebben verschillende vaktherapeuten binnen de afdeling Psychiatrie, te weten:

  • Psychomotore therapie (PMT)
  • Beeldende therapie
  • Muziektherapie
  • Danstherapie

Vaktherapeuten geven verschillende therapieën. Een vaktherapeut vraagt ‘wat is het probleem?’, of ‘waar wil je aan werken?’, of bereidt een opdracht voor die je voldoende mogelijkheden geeft om aan jouw  probleem te werken. Vaktherapie is onderdeel van het behandelplan (ofwel een diagnostisch doel, ofwel een behandeldoel)

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid verschillende modules te volgen. Vrijwel alle modules worden door vaktherapeuten gegeven. Een overzicht van de modules vind je in de folder “Modulewaaier afdeling psychiatrie”, deze folder is te vinden op de afdeling.

Samen met jou kijken we welke modules voor jou geschikt zijn. Je kunt denken aan running therapie of een training stressmanagement.

Maatschappelijk werk

Aan kliniek A3 is een vaste maatschappelijk werker/systeembegeleider verbonden. Op het moment dat jij maatschappelijke problemen ervaart, op gebied van (bijvoorbeeld) wonen, werken, daginvulling of financiën, kun je hiervoor de hulp inschakelen van de maatschappelijk werker/systeembegeleider.

Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met je naasten/familie moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker jouw naaste/familielid individueel spreekt, om hen tot steun te zijn, van advies te voorzien, of uitleg te geven over jouw opname of aandoening.

Vervolggesprekken

Naar aanleiding van het eerdere gesprek met de systeembegeleider kunnen zowel jij als je naastbetrokkenen vervolggesprekken aanvragen.

Duur & verloop van de opname

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De gemiddelde opnameduur op A3 is drie maanden.

Monitoring van het verloop van de behandeling

Er is dagelijks overleg over lopende zaken en wekelijks bespreekt het multidisciplinaire team het verloop van je behandeling. Eventuele veranderingen of aanpassingen van het beleid worden met jou besproken.

Je hebt wekelijks een gesprek met de arts om in kaart te brengen hoe het met jou gaat.

Ontslag en nazorg

Het uitgangspunt van de opname is dat je je behandeling kunt voortzetten bij jouw verwijzer als je niet meer bij ons bent opgenomen. Als jij geen verwijzer hebt, dan kijkt de arts in overleg met jou en het multidisciplinaire team naar een passend nazorgtraject. Het kan zijn dat er al in een vroeg stadium wordt gekeken naar vervolgbehandeling bij een andere (nieuwe) behandelaar. Dat doen we omdat er soms lange wachtlijsten zijn voor vervolgbehandelingen.

In jouw wekelijkse gesprekken met de arts zijn ontslag en nazorg onderwerp van gesprek. Jouw naasten worden hierbij betrokken.

Evaluatie van de zorg op kliniek A3

Aan het eind van je opname zullen we je vragen om een tevredenheidslijst in te vullen. Dit kan anoniem of met naam. Je kunt dan aangeven hoe je de zorg hebt gevonden. Graag horen we echter ook tijdens de opname of alles aan je verwachtingen voldoet of dat er naar jouw gevoel zaken anders zouden moeten gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

In het UMC Utrecht doen we wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrische ziekten. We zoeken naar oorzaken en hoe psychiatrische ziekten het beste behandeld kunnen worden.
Het kan zijn dat je gevraagd wordt aan onderzoek mee te werken. Als je hiervoor openstaat, komen er onderzoekers langs die je uitleg geven over het onderzoek. En dan kun je beslissen of je dit wilt. Ook je familie kan gevraagd worden om hier aan mee te doen.

In de meeste gevallen bestaat het onderzoek uit het afnemen van vragenlijsten. Soms wordt er een MRI-scan van je hersenen gemaakt en soms wordt er ook bloed bij je afgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek staat los van de behandeling. Je moet er altijd apart toestemming voor geven. Als je niet mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek, heeft dit geen enkele gevolgen voor je behandeling. Je deelname aan onderzoek is vrijwillig.

Behandeling

In het UMC Utrecht of elders?

Tijdens de opname ben je steeds met jouw behandelaren in gesprek over hoe het gaat, wat er nog nodig is en hoe het er na de opname hier uit zal moeten gaan zien. Je kunt voor je (verdere) behandeling terugverwezen worden naar je eigen behandelaar of doorverwezen worden naar een andere instelling. Een behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. Hier lees je welke behandeling er op kliniek A3 mogelijk is.

Ons behandelaanbod

Medicatie

Een mogelijkheid is dat we (andere) medicijnen voorschrijven. Dit kan ook al tijdens de observatieperiode. We kijken naar passende medicijnen en geven uitleg over de werking en de bijwerkingen. Om te zien of we de juiste medicijnen hebben, controleren we indien nodig je bloed en kijken wij samen met jou of je last hebt van bijwerkingen. Zo nodig passen we de medicijnen aan. Als het medicijn tot onvoldoende vermindering van je klachten leidt, of als je het medicijn niet goed kunt verdragen, is het mogelijk dat we op dezelfde wijze kijken of een ander medicijn beter geschikt is.

Gesprekken

Er vinden diverse gesprekken plaats met de arts-assistent en/of psychiater en de verpleegkundigen.

Tijdens jouw opname word je gekoppeld aan een vast artsenteam en aan twee vaste verpleegkundigen. Zij zullen jou tijdens je opname afwisselend spreken. Gesprekken vinden plaats op initiatief van medewerkers en/of op initiatief van jou.

Basisprogramma en therapieën

Bij opname krijg je een weekplanning. Op deze planning kun je zien hoe de week er van dag tot dag uitziet. In de kliniek hebben we zo veel mogelijk een vast programma. Het programma is erop gericht een goede (dag)structuur op te pakken en vast te houden. Tijdens je opname is het de bedoeling dat je meedoet aan dit vaste programma. Tijdens deze programmaonderdelen kunnen onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor je behandeling. Dit geeft observatiemomenten voor het behandelteam en is een essentieel onderdeel van de behandeling. Belangrijk ander doel is dat je iets om handen hebt. Je hebt keuze uit wat je kunt doen, passend bij jouw interesses.

Activiteitentherapie (AT)

De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden binnen het programma. De doelstellingen van de verschillende programmaonderdelen zijn onder meer het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden. AT vindt minimaal één keer per dag plaats.

Bewegingsagogie (BA)

In beweging komen staat hierbij centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we om tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Psychoeducatie (volgens het Cineac model)

Tijdens jouw behandeling ga je samen met jouw medepatiënten in drie weken tijd naar een aantal psychoeducatie bijeenkomsten. Deze duren ongeveer een half uur per keer en worden gegeven door een arts-assistent. De arts-assistent legt uit wat een psychose is, wat de oorzaken zijn en hoe een psychose behandeld kan worden.

In drie weken komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Het maakt niet uit in welke week je met de psychoeducatie start. Je kunt op elk gewenst moment beginnen, want na drie weken begint de serie weer van voren af aan. Als je wilt, kun je daarna nog een keer met de hele serie meedoen. Dit noemen we het Cineac model. 

Als het beter met je gaat en je meer wilt weten, dan kun je je aanmelden voor de voortgezette psychoeducatie.

Vaktherapie

We hebben verschillende vaktherapeuten binnen de afdeling Psychiatrie, te weten:

  • Psychomotore therapie (PMT)
  • Beeldende therapie
  • Muziektherapie
  • Danstherapie

Vaktherapeuten geven verschillende therapieën. Een vaktherapeut vraagt ‘wat is het probleem?’, of ‘waar wil je aan werken?’, of bereidt een opdracht voor die je voldoende mogelijkheden geeft om aan jouw  probleem te werken. Vaktherapie is onderdeel van het behandelplan (ofwel een diagnostisch doel, ofwel een behandeldoel)

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid verschillende modules te volgen. Vrijwel alle modules worden door vaktherapeuten gegeven. Een overzicht van de modules vind je in de folder “Modulewaaier afdeling psychiatrie”, deze folder is te vinden op de afdeling.

Samen met jou kijken we welke modules voor jou geschikt zijn. Je kunt denken aan running therapie of een training stressmanagement.

Maatschappelijk werk

Aan kliniek A3 is een vaste maatschappelijk werker/systeembegeleider verbonden. Op het moment dat jij maatschappelijke problemen ervaart, op gebied van (bijvoorbeeld) wonen, werken, daginvulling of financiën, kun je hiervoor de hulp inschakelen van de maatschappelijk werker/systeembegeleider.

Ook is het mogelijk om systeemgesprekken te plannen, als het contact met je naasten/familie moeizaam verloopt. Daarnaast kan het voorkomen dat de maatschappelijk werker jouw naaste/familielid individueel spreekt, om hen tot steun te zijn, van advies te voorzien, of uitleg te geven over jouw opname of aandoening.

Vervolggesprekken

Naar aanleiding van het eerdere gesprek met de systeembegeleider kunnen zowel jij als je naastbetrokkenen vervolggesprekken aanvragen.

Duur & verloop van de opname

De duur van de opname kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De gemiddelde opnameduur op A3 is drie maanden.

Monitoring van het verloop van de behandeling

Er is dagelijks overleg over lopende zaken en wekelijks bespreekt het multidisciplinaire team het verloop van je behandeling. Eventuele veranderingen of aanpassingen van het beleid worden met jou besproken.

Je hebt wekelijks een gesprek met de arts om in kaart te brengen hoe het met jou gaat.

Ontslag en nazorg

Het uitgangspunt van de opname is dat je je behandeling kunt voortzetten bij jouw verwijzer als je niet meer bij ons bent opgenomen. Als jij geen verwijzer hebt, dan kijkt de arts in overleg met jou en het multidisciplinaire team naar een passend nazorgtraject. Het kan zijn dat er al in een vroeg stadium wordt gekeken naar vervolgbehandeling bij een andere (nieuwe) behandelaar. Dat doen we omdat er soms lange wachtlijsten zijn voor vervolgbehandelingen.

In jouw wekelijkse gesprekken met de arts zijn ontslag en nazorg onderwerp van gesprek. Jouw naasten worden hierbij betrokken.

Evaluatie van de zorg op kliniek A3

Aan het eind van je opname zullen we je vragen om een tevredenheidslijst in te vullen. Dit kan anoniem of met naam. Je kunt dan aangeven hoe je de zorg hebt gevonden. Graag horen we echter ook tijdens de opname of alles aan je verwachtingen voldoet of dat er naar jouw gevoel zaken anders zouden moeten gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

In het UMC Utrecht doen we wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrische ziekten. We zoeken naar oorzaken en hoe psychiatrische ziekten het beste behandeld kunnen worden.
Het kan zijn dat je gevraagd wordt aan onderzoek mee te werken. Als je hiervoor openstaat, komen er onderzoekers langs die je uitleg geven over het onderzoek. En dan kun je beslissen of je dit wilt. Ook je familie kan gevraagd worden om hier aan mee te doen.

In de meeste gevallen bestaat het onderzoek uit het afnemen van vragenlijsten. Soms wordt er een MRI-scan van je hersenen gemaakt en soms wordt er ook bloed bij je afgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek staat los van de behandeling. Je moet er altijd apart toestemming voor geven. Als je niet mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek, heeft dit geen enkele gevolgen voor je behandeling. Je deelname aan onderzoek is vrijwillig.