De afdeling en opname

De afdeling en opname
Meer over afdeling A2 Jeugd

Op afdeling A2 jeugd zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar met verschillende psychiatrische ziektebeelden opgenomen. Hierbij biedt A2 jeugd, aanvullend op het ambulante traject, intensieve zorg op maat voor jongeren die in crisis verkeren.

De afdeling is een gesloten high intensive care (HIC) afdeling. Als je wordt opgenomen maken we afspraken met jou en je ouders/verzorgers over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden). De afdeling heeft 8 eenpersoonskamers. Je krijgt bij opname een polsbandje waarop jouw naam en geboortedatum staan. Dit polsbandje draag je in verband met patiëntveiligheid en kan van belang zijn bij acute situaties. 

HIC

Een HIC afdeling bestaat uit een high care (HC) en een intensive care unit (ICU). We werken hierbij zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten op jouw behoeften en je daarbij stimuleren regie te nemen in je eigen zorgproces (zie herstel ondersteunende zorg).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een afzonderlijke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HIC niet afdoende is, kan overplaatsing naar de ICU worden overwogen. Overplaatsing dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De ICU is doorgaans een onbemande unit waar indien nodig één op één begeleiding kan worden geboden. Dit betekent dat wanneer iemand wordt overgeplaatst er een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU.

Herstelondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken:

 • De hulpverlener is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.
 • De hulpverlener gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. Dat wil zeggen, dat hij/zij de professionele kennis niet opdringt aan de cliënt, maar gebruikt om de juiste vragen te stellen en de cliënt opties aan te bieden.
 • De hulpverlener maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op de persoon en niet op de ‘zieke’.
 • De hulpverlener herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de patiënt ('empowerment') zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die iemand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van steun.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de patiënt, omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlijke proces.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsysteem van de patiënt.
 • De hulpverlener is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom.
Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek maak je kennis met de arts-assistent en psychiater welke verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de verpleegkundigen en groepsleiders. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). Elke dienst wordt er een verpleegkundige of groepsleider toegewezen die jouw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines bestaat. Dit zijn:

Wat neem je mee?

Het is handig dagelijkse spullen (zoals kleding, toiletspullen en een wekker), sportkleding en zwemkleding mee te nemen. Daarnaast is het belangrijk je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die je momenteel gebruikt mee te nemen.

Er zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten. Wanneer er wel waardevolle spullen worden meegenomen is dat op eigen risico, het UMC is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies.

Het opnamegesprek

Bij opname gaan we in gesprek met jou, je ouders/verzorgers, de behandelend arts, de psychiater, de ouder begeleider, een verpleegkundige van de afdeling en jouw ambulant behandelaar.

In dit gesprek willen we graag een begin maken om jou beter te leren kennen en bespreken waar we jou tijdens de opname mee kunnen helpen. Daarnaast geven we uitleg over wie wij zijn en wat A2 jeugd jou zou kunnen bieden. Tenslotte bespreken we het doel en wat de verwachte duur van de opname zal zijn.

 • De kinder- en jeugdpsychiater. Deze is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De arts-assistent doet psychiatrisch onderzoek. Hij of zij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • De (senior)verpleegkundigen/groepsleiders observeren, behandelen en begeleiden de jongeren in de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede pedagogische omgeving en de uitvoering van de behandeldoelen van de jongere in de groep.
 • De ouderbegeleider heeft regelmatig gesprekken met de ouders. Zo krijgen we informatie over het gezin die belangrijk kan zijn tijdens de behandeling. Daarnaast kunnen we hiermee het gezin ook begeleiden, adviseren en ondersteunen. Tenslotte gebruiken we deze informatie om de thuissituatie en de behandeling op elkaar af te kunnen stemmen.
 • De (vak)therapeut geeft psychomotorische therapie, muziektherapie of beeldende therapie aan jongeren.
De afdeling en opname
Meer over afdeling A2 Jeugd

Op afdeling A2 jeugd zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar met verschillende psychiatrische ziektebeelden opgenomen. Hierbij biedt A2 jeugd, aanvullend op het ambulante traject, intensieve zorg op maat voor jongeren die in crisis verkeren.

De afdeling is een gesloten high intensive care (HIC) afdeling. Als je wordt opgenomen maken we afspraken met jou en je ouders/verzorgers over het kunnen verlaten van de afdeling (zie vrijheden en verlofmogelijkheden). De afdeling heeft 8 eenpersoonskamers. Je krijgt bij opname een polsbandje waarop jouw naam en geboortedatum staan. Dit polsbandje draag je in verband met patiëntveiligheid en kan van belang zijn bij acute situaties. 

HIC

Een HIC afdeling bestaat uit een high care (HC) en een intensive care unit (ICU). We werken hierbij zoveel mogelijk volgens de herstel ondersteunende benadering. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten op jouw behoeften en je daarbij stimuleren regie te nemen in je eigen zorgproces (zie herstel ondersteunende zorg).

Intensive Care Unit (ICU)

De ICU is een afzonderlijke ruimte binnen het geheel van de HIC. Als de zorg op de HIC niet afdoende is, kan overplaatsing naar de ICU worden overwogen. Overplaatsing dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De ICU is doorgaans een onbemande unit waar indien nodig één op één begeleiding kan worden geboden. Dit betekent dat wanneer iemand wordt overgeplaatst er een verpleegkundige van de HC meegaat naar de ICU.

Herstelonder-
steunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken:

 • De hulpverlener is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.
 • De hulpverlener gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze. Dat wil zeggen, dat hij/zij de professionele kennis niet opdringt aan de cliënt, maar gebruikt om de juiste vragen te stellen en de cliënt opties aan te bieden.
 • De hulpverlener maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op de persoon en niet op de ‘zieke’.
 • De hulpverlener herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de patiënt ('empowerment') zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die iemand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van steun.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de patiënt, omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlijke proces.
 • De hulpverlener erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsysteem van de patiënt.
 • De hulpverlener is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom.
Het multidisciplinaire team

In het opnamegesprek maak je kennis met de arts-assistent en psychiater welke verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling. De dagelijkse zorg wordt gecoördineerd door de verpleegkundigen en groepsleiders. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig (dagdienst, avonddienst en nachtdienst). Elke dienst wordt er een verpleegkundige of groepsleider toegewezen die jouw aanspreekpunt is gedurende dat dagdeel.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat het behandelteam naast artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines bestaat. Dit zijn:

Wat neem je mee?

Het is handig dagelijkse spullen (zoals kleding, toiletspullen en een wekker), sportkleding en zwemkleding mee te nemen. Daarnaast is het belangrijk je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens, een recent medicatieoverzicht en de medicijnen die je momenteel gebruikt mee te nemen.

Er zijn kluisjes aanwezig op de afdeling, maar wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten. Wanneer er wel waardevolle spullen worden meegenomen is dat op eigen risico, het UMC is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies.

Het opnamegesprek

Bij opname gaan we in gesprek met jou, je ouders/verzorgers, de behandelend arts, de psychiater, de ouder begeleider, een verpleegkundige van de afdeling en jouw ambulant behandelaar.

In dit gesprek willen we graag een begin maken om jou beter te leren kennen en bespreken waar we jou tijdens de opname mee kunnen helpen. Daarnaast geven we uitleg over wie wij zijn en wat A2 jeugd jou zou kunnen bieden. Tenslotte bespreken we het doel en wat de verwachte duur van de opname zal zijn.

 • De kinder- en jeugdpsychiater. Deze is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De arts-assistent doet psychiatrisch onderzoek. Hij of zij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • De (senior)verpleegkundigen/groepsleiders observeren, behandelen en begeleiden de jongeren in de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede pedagogische omgeving en de uitvoering van de behandeldoelen van de jongere in de groep.
 • De ouderbegeleider heeft regelmatig gesprekken met de ouders. Zo krijgen we informatie over het gezin die belangrijk kan zijn tijdens de behandeling. Daarnaast kunnen we hiermee het gezin ook begeleiden, adviseren en ondersteunen. Tenslotte gebruiken we deze informatie om de thuissituatie en de behandeling op elkaar af te kunnen stemmen.
 • De (vak)therapeut geeft psychomotorische therapie, muziektherapie of beeldende therapie aan jongeren.

Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis; u kunt co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en verpleegkundig studenten/stagiaires tegenkomen tijdens uw opname.

In het UMC Utrecht is ook een geestelijk verzorgende aanwezig. Indien u dat wilt kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger. Deze zal dan naar de afdeling komen om met u in gesprek te gaan.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht