Adviezen en regels A2

Adviezen en regels
A2 jeugd

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er in ieders belang een aantal afspraken en regels gemaakt. Deze afspraken en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren. 

Jongeren op afdeling A2 jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor hun rust en werken aan hun eigen probleem. Onderling wordt er niet gesproken over individuele problemen, iedereen bespreekt zijn of haar probleem alleen met de arts en de verpleegkundigen.

Omgangsvormen, intimiteit en privacy
 • Je hebt respect voor je groepsgenoten en de verpleegkundigen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbale of fysieke agressie (schelden, schoppen, slaan, gooien etc.) wordt niet getolereerd.
 • Het hebben van intieme relaties of seksuele contacten met groepsgenoten is niet toegestaan. Dit kan leiden tot ontslag.
 • Op de afdeling draag je gepaste kleding. Geen blote buik, geen lage truitjes of broeken. Op de afdeling draag je schoenen, geen pantoffels.
 • Je eigen kamer moet jouw plek zijn waar jij je veilig voelt en rust kan vinden. Dit is het uitgangspunt voor het behandelteam om de kamerindeling te bepalen.
 • Het is niet toegestaan dat patiënten bij elkaar op de kamer komen.
 • Om privacy te garanderen van iedereen mag je geen foto’s en filmopnames maken op de afdeling.
Leefregels

Iedereen is verantwoordelijk voor de corvee-taken. Naast het opruimen van ieders eigen vaat, is er een roulerende corveelijst.

Op de afdeling is een wasmachine, een droger en wasmiddel aanwezig waar je gebruik van kan maken. Daarnaast zijn beddengoed en handdoeken ook op de afdeling aanwezig.

Wanneer je vernielingen aanricht, zal je daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden.

Vrijheden

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: Geen vrijheden. Je verblijft op de afdeling.
 • Oranje: Je kunt onder begeleiding van de verpleging de afdeling af.
 • Geel: Je kunt onder begeleiding van de verpleging of een familielid van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met de familie/relatie.
 • Groen: Je kunt alleen de afdeling af. Vaak maak je dan afspraken met de verpleging over de tijd en het doel. Hier zijn soms regels aan verbonden.

Je kunt van je vrijheden gebruikmaken als dit het afdelingsprogramma niet doorkruist en het past binnen je individuele behandelplan.

Telefoon, computer en internet

De kliniek beschikt over WiFi, de meeste jongeren nemen hun eigen laptop, tablet of telefoon mee om op internet te kunnen. Daarnaast hebben we een laptop op de afdeling voor algemeen gebruik. 

Op de afdeling dient het geluid van je mobiele telefoon uit te staan. Als je met een mobiele telefoon wilt bellen dan kan dat in de tuin of op je kamer. 

Voor al het telefoon, tablet en laptop gebruik verwachten we dat je dit niet tijdens groepsmomenten of therapieën zal doen.

Geld en waardevolle spullen

Wij raden je aan geen waardevolle artikelen en/of grote geldbedragen mee te nemen.

Op de slaapkamer is geen kluis aanwezig, wel kan je kleine spullen in bewaring geven bij de verpleging.

Medicatie

Alle voorgeschreven medicijnen krijg je via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijg je van de verpleegkundige of groepsleider. Je mag alleen medicijnen gebruiken die jouw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben, tenzij met de behandelaar anders is afgesproken. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor je bewaard.

Roken

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Wanneer je vrijheden hebt kan je buiten de afdeling roken. Voor de jongeren die geen vrijheden hebben, waarvan de ouders/verzorgers weten dat ze roken, gedogen wij het roken in de patio. 

A2 jeugd faciliteert niet in rookwaar.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wanneer wij vermoeden dat je deze middelen toch gebruikt, kan dit consequenties hebben voor je verblijf en vrijheden.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid wat betreft het controleren en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname.

Spullen die niet zijn toegestaan

Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie zal overdragen.

Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Voorwerpen die je in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan je voor gebruik (bijv. douchen) vragen. Daarna breng je deze spullen bij de verpleegkundigen/groepsleiders weer terug. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Hoe vindt controle plaats en wanneer?

De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd. De controle wordt gedaan in jouw bijzijn (indien mogelijk). Van de spullen die zijn ingenomen wordt een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.

Adviezen en regels
A2 jeugd

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er in ieders belang een aantal afspraken en regels gemaakt. Deze afspraken en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren. 

Jongeren op afdeling A2 jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor hun rust en werken aan hun eigen probleem. Onderling wordt er niet gesproken over individuele problemen, iedereen bespreekt zijn of haar probleem alleen met de arts en de verpleegkundigen.

Omgangsvormen, intimiteit en privacy
 • Je hebt respect voor je groepsgenoten en de verpleegkundigen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbale of fysieke agressie (schelden, schoppen, slaan, gooien etc.) wordt niet getolereerd.
 • Het hebben van intieme relaties of seksuele contacten met groepsgenoten is niet toegestaan. Dit kan leiden tot ontslag.
 • Op de afdeling draag je gepaste kleding. Geen blote buik, geen lage truitjes of broeken. Op de afdeling draag je schoenen, geen pantoffels.
 • Je eigen kamer moet jouw plek zijn waar jij je veilig voelt en rust kan vinden. Dit is het uitgangspunt voor het behandelteam om de kamerindeling te bepalen.
 • Het is niet toegestaan dat patiënten bij elkaar op de kamer komen.
 • Om privacy te garanderen van iedereen mag je geen foto’s en filmopnames maken op de afdeling.
Leefregels

Iedereen is verantwoordelijk voor de corvee-taken. Naast het opruimen van ieders eigen vaat, is er een roulerende corveelijst.

Op de afdeling is een wasmachine, een droger en wasmiddel aanwezig waar je gebruik van kan maken. Daarnaast zijn beddengoed en handdoeken ook op de afdeling aanwezig.

Wanneer je vernielingen aanricht, zal je daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden.

Vrijheden

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: Geen vrijheden. Je verblijft op de afdeling.
 • Oranje: Je kunt onder begeleiding van de verpleging de afdeling af.
 • Geel: Je kunt onder begeleiding van de verpleging of een familielid van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met de familie/relatie.
 • Groen: Je kunt alleen de afdeling af. Vaak maak je dan afspraken met de verpleging over de tijd en het doel. Hier zijn soms regels aan verbonden.

Je kunt van je vrijheden gebruikmaken als dit het afdelingsprogramma niet doorkruist en het past binnen je individuele behandelplan.

Telefoon, computer en internet

De kliniek beschikt over WiFi, de meeste jongeren nemen hun eigen laptop, tablet of telefoon mee om op internet te kunnen. Daarnaast hebben we een laptop op de afdeling voor algemeen gebruik. 

Op de afdeling dient het geluid van je mobiele telefoon uit te staan. Als je met een mobiele telefoon wilt bellen dan kan dat in de tuin of op je kamer. 

Voor al het telefoon, tablet en laptop gebruik verwachten we dat je dit niet tijdens groepsmomenten of therapieën zal doen.

Geld en waardevolle spullen

Wij raden je aan geen waardevolle artikelen en/of grote geldbedragen mee te nemen.

Op de slaapkamer is geen kluis aanwezig, wel kan je kleine spullen in bewaring geven bij de verpleging.

Medicatie

Alle voorgeschreven medicijnen krijg je via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijg je van de verpleegkundige of groepsleider. Je mag alleen medicijnen gebruiken die jouw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben, tenzij met de behandelaar anders is afgesproken. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor je bewaard.

Alcohol, drugs en
verboden
voorwerpen

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Wanneer je vrijheden hebt kan je buiten de afdeling roken. Voor de jongeren die geen vrijheden hebben, waarvan de ouders/verzorgers weten dat ze roken, gedogen wij het roken in de patio. 

A2 jeugd faciliteert niet in rookwaar.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wanneer wij vermoeden dat je deze middelen toch gebruikt, kan dit consequenties hebben voor je verblijf en vrijheden.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid wat betreft het controleren en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname.

Spullen die niet zijn toegestaan

Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie zal overdragen.

Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Voorwerpen die je in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan je voor gebruik (bijv. douchen) vragen. Daarna breng je deze spullen bij de verpleegkundigen/groepsleiders weer terug. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Telefoneren/
gebruik mobiele
telefoon

De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd. De controle wordt gedaan in jouw bijzijn (indien mogelijk). Van de spullen die zijn ingenomen wordt een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluisjes op de afdeling.

Bezoek en verlof/vrijheden

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het activiteitenprogramma om, tenzij anders met u is afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat, kunt u 1 nacht per week met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. In overleg met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger spreekt het behandelteam vrijheden met u af. 

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging en therapeut de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of familielid/relatie van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd en het doel.
Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidend verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf en/of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

P&O magazine voor medewerkers
Beleidsplannen Psychiatrie 2021
Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht