Bedrijfsvoering & Duurzaamheid   •

Bedrijfsvoering
& duurzaamheid

Om onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs goed te kunnen uitvoeren, is een goede bedrijfsvoering essentieel. Een moderne, efficiënte én duurzame bedrijfsvoering is hierbij ons uitgangspunt. 

Groene
zorgprofessionals 

Een kleine groep zorgprofessionals in het UMC Utrecht heeft zich in 2018 ingezet om de...


Energie

De 2.400 zonnepanelen op het dak van het UMC Utrecht hebben in 2018 555.763 kWh groene...


Afval

Het UMC Utrecht, WKZ en het Centraal Militair Hospitaal produceren jaarlijks samen...

Green Deal
Duurzame zorg

Het UMC Utrecht heeft in 2018 actief bijgedragen aan de totstandkoming van een...

Ureka Duurzaamheid
Challenge

In 2018 organiseerden we de 1e Ureka Duurzaamheid Challenge. Medewerkers en studenten...

Huisvesting

Het UMC Utrecht werd zo’n dertig jaar geleden gebouwd. Sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan...

CO2-footprint  

In 2018 bedroeg onze CO2-footprint 50.120 ton. Deze was daarmee 2,9% groter dan in 2017. Dat komt vooral door een toename van CO2-uitstoot door woon-werk verkeer, doordat we meer medewerkers hebben, en door een toename van zakelijke vliegreizen. Ook is de CO2-uitstoot die samenhangt met het transport van textiel toegenomen. Van de totale CO2-uitstoot wordt 53% veroorzaakt door energiegebruik door en in de gebouwen. De elektriciteit die we rechtstreeks inkopen is groene stroom. Ongeveer 20% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woon-werk verkeer van medewerkers en studenten; ruim 4% door zakelijke reizen en 18% door vervoer van patiënten en bezoekers. In 2019 zullen veel aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstelling van een 25% lagere footprint in 2020 te realiseren. De grootste kansen daarvoor liggen bij de verduurzaming van de energievoorziening, de renovatieplannen en het vervoer van de medewerkers.

50.120

ton in 2018.

DUURZAME
BEDRIJFSVOERING
DUURZAAM/CIRCULAIR
INKOPEN

In 2018 was het percentage duurzaam ingekocht 61% (in 61% van de inkoopwaarde van de in 2018 afgeronde inkoopprojecten is duurzaamheid meegenomen). Dat is een forse stijging ten opzichte van 2017 (31%).

Afvalscheidings-
bakken

In 2018 hebben we de levering van afvalscheidingsbakken aanbesteed. De deelnemende bedrijven...

Refurbished
MRI’s

In plaats van twee nieuwe MRI’s aan te schaffen heeft de divisie Beeld ervoor gekozen om een van...

Duurzame
dienstkleding

In 2018 hebben we samen met de leverancier verder gewerkt aan het verduurzamen van de witte...

Bij verschillende poliklinieken presenteren we sinds 2018 via ‘narrowcasting’ op beeldschermen in wachtruimten informatie over uitlooptijden. Hierdoor hebben patiënten meer duidelijkheid over het uitlopen van het spreekuur op de poli en zichtbaar met welke arts ze een afspraak hebben. In 2019 zullen we dit uitbreiden naar alle poli’s.

Uitlooptijden

Op een aantal verpleegafdelingen is via schermen zichtbaar welke patiënt waar ligt en wie de verantwoordelijke verpleegkundige is. Deze digitale weergave is makkelijker te wijzigen, ook op afstand.

Digitale
beddenindeling
Bedrijfs-
voering &
duurzaam-
heid

Om onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs goed te kunnen uitvoeren, is een goede bedrijfsvoering essentieel. Een moderne, efficiënte én duurzame bedrijfsvoering is hierbij ons uitgangspunt. 

OK

In januari 2017
opende ruimtevaarder
André Kuipers ons nieuwe 

-centrum. Dit centrum bevat 23 operatiekamers, bestrijkt bijna 10.000m2 en is uitgerust met de nieuwste apparatuur om de meest complexe zorg goed te kunnen verlenen.

DUURZAME
BEDRIJFSVOERING

Het UMC Utrecht streeft naar een maximale positieve impact op de gezondheid en de maatschappij en minimale negatieve impact op het milieu. Aangezien we binnen het UMC Utrecht werken aan de gezondheid van mensen, vinden we het ook belangrijk om bij te dragen aan een schone leefomgeving. Milieuzorg zien we als preventieve gezondheidszorg. Door het verduurzamen van onze bedrijfsvoering willen we onze negatieve milieu-impact verkleinen. Dat doen we door uiteenlopende maatregelen en activiteiten. Al meer dan vijftien jaar beschikt het UMC Utrecht, als het enige ziekenhuis in Nederland, over een ISO 14001-gecertificeerd milieuzorgsysteem voor de hele organisatie. Ons doel is om in 2030 CO2-neutraal en circulair te werken.

Ureka Duurzaamheid
Challenge

In 2018 organiseerden we de 1e Ureka Duurzaamheid Challenge. Medewerkers en studenten...

Groene
zorgprofessionals 

Een kleine groep zorgprofessionals in het UMC Utrecht heeft zich in 2018 ingezet om de...


Energie

De 2.400 zonnepanelen op het dak van het UMC Utrecht hebben in 2018 555.763 kWh groene...


Afval

Het UMC Utrecht, WKZ en het Centraal Militair Hospitaal produceren jaarlijks samen...

50.120

ton in 2018.

Huisvesting

Het UMC Utrecht werd zo’n dertig jaar geleden gebouwd. Sindsdien zijn de ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en technologie snel gegaan. Ook is onze fysieke omgeving, het Utrecht Science Park, sterk veranderd. Met het oog op de toekomst zijn aanpassingen aan ons gebouw en in onze omgeving noodzakelijk. De komende jaren gaat het UMC Utrecht daarom bouwen aan het ziekenhuis van de toekomst: een plek waarin de beste zorg voor onze patiënten, een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en een optimaal opleidingsklimaat voor onze studenten samenkomen. In 2018 stelden wij hiervoor een strategische ontwikkelvisie huisvesting op: een integrale visie op de toekomst van onze huisvesting, met de behoeften van de gebruikers als uitgangspunt. 

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht