Onze speerpunten

Het doel van al onze activiteiten is om samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. We kiezen ervoor om onze inspanningen op het gebied van onderzoek, onderwijs en het vernieuwen van zorg te focussen binnen zes speerpunten. Door deze focus kunnen we innovaties zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de maatschappij. Onze innovaties delen we met belanghebbenden en we passen deze toe in onze kliniek en daarbuiten.

Binnen het UMC Utrecht Hersencentrum (UMC Utrecht Brain Center) werken we aan zorginnovatie, onderzoek en onderwijs om ervoor te zorgen dat patiënten met hersengerelateerde aandoeningen de beste zorg krijgen. Nu en in de toekomst. Hierbij focussen we ons op de aandachtsgebieden: beroerte, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie, precisie psychiatrie, hersentumoren en ontwikkelingsstoornissen.

19 miljoen voor meer inzicht
in hersenziekten

In 2019 heeft de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een zwaartekrachtsubsidie toegekend van ruim 19 miljoen euro voor tien jaar aan BRAINSCAPES. Dit onderzoek moet meer inzicht bieden in hersenziekten, zodat er behandelingen kunnen worden ontwikkeld die de oorzaak aanpakken…

SPEERPUNT BRAIN

Verbeterde opsporing
borsttumoren 

Vrouwen met dicht borstklierweefsel hebben een verhoogde kans op borstkanker, maar door het dichte klierweefsel zijn tumoren in de borst moeilijker te zien. Deze groep vrouwen lijkt gebaat met aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstscreening. Vanuit het UMC Utrecht is, samen met onderzoekers van acht andere Nederlandse ziekenhuizen, een onderzoek gestart onder ongeveer 4.800 vrouwen met dicht borstklierweefsel, die na de
reguliere screening...

Binnen het speerpunt Cancer werken we aan preventie van kanker en het verbeteren van het leven van mensen met kanker: mensen genezen of, als dat niet meer mogelijk is, jaren van leven toevoegen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Verbetering van het leven van mensen met kanker vraagt om vroege diagnose en een passende behandeling, die zich niet alleen richt op het verhogen van effectiviteit maar ook op het verminderen van de bijwerkingen. De basis voor ons werk wordt gevormd door innovatief onderzoek, talent en multidisciplinaire samenwerking.

SPEERPUNT CANCER

Binnen het speerpunt Child Health willen we een betere toekomst creëren voor kinderen met chronische ziekten en hun families. Hierbij richten we ons op vier patiëntengroepen: kinderen met een probleem rond de geboorte, een aangeboren of erfelijke aandoening (van hart, lever, nieren of de stofwisseling), een ernstige ontstekingsziekte (reuma, taaislijmziekte en darmziekten) en kinderen die zijn behandeld voor kanker. In onze interdisciplinaire aanpak houden we rekening met de gevolgen en effecten van de behandeling nu en op de lange termijn. Dit noemen we levensloopgeneeskunde. Hierbij kijken we niet alleen naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar het geestelijk welzijn.  

Betere overlevingskans baby’s met aangeboren hartafwijking

Als eerste in Nederland heeft het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht in 2019 met een MRI een gedetailleerd beeld gemaakt van het hart van een ongeboren kind. Met deze nieuwe techniek verbeteren de overlevingskansen van baby’s met met name complexe aangeboren hartafwijkingen aanzienlijk. Dankzij de foetale MRI-scan kan nu voor de geboorte een 3D-model van het kinderhart gemaakt worden, waardoor artsen en ouders nog beter weten welke behandeling er direct na de geboorte nodig is. Jaarlijks komen er in Nederland 1.500 kinderen ter wereld met een aangeboren...

SPEERPUNT CHILD HEALTH

Unieke nieuwe 3D-technologie
voor vaatchirurgie 

Als eerste ziekenhuis in de wereld gebruikt het UMC Utrecht een nieuwe 3D-technologie tijdens de operatie van patiënten met vaatvernauwingen en -verwijdingen (aneurysma’s), die operaties eenvoudiger en korter maakt.

Om minimaal invasieve vaatoperaties te kunnen uitvoeren, gebruiken medisch-specialisten voerdraden en catheters in het lichaam van de patiënt. Sinds 2012 werkt...

SPEERPUNT
CIRCULATORY HEALTH

Het doel van het speerpunt Circulatory Health is om (inter)nationaal hart- en vaatziekten te verminderen. Hiervoor heeft het speerpunt het Hart- en vaatcentrum opgericht, waarin geïntegreerd state-of-the-art cardiovasculaire zorg, onderzoek en onderwijs plaatsvindt. Hiermee verbeteren we cardiovasculaire zorg binnen het UMC Utrecht en daarbuiten en zorgen we met en voor patiënten voor maatschappelijke impact.  

Het speerpunt Infection & Immunity streeft naar een nationaal en internationaal leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis en innovaties op het gebied van inflammatoire en infectieziekten. We spannen ons in om mensen met een moeilijk behandelbare infectie of immuunziekte sneller en beter te behandelen. Onze artsen en onderzoekers werken intensief samen aan hoogwaardige zorg en vooruitstrevend onderzoek. Dat doen we ook zo veel mogelijk samen met patiënten. We borgen onze kennis en kunde door talentvolle mensen op te leiden tot de toekomstige generatie experts. Zo dragen we bij aan het daadwerkelijk vernieuwen en verbeteren van patiëntenzorg, nu en in de toekomst.

Op maat gemaakte gen- en 
celtherapie

In 2019 heeft in het UMC Utrecht de eerste patiënt met kanker T-celtherapie met zogenoemde TEG001-cellen ontvangen, ontwikkeld in het UMC Utrecht. Het bijzondere van deze innovatieve vorm van immuuntherapie is dat het een gepersonaliseerd cellulair medicijn is, gebaseerd op de eigen immuuncellen van de patiënt. De T-celtherapie zorgt ervoor dat kankercellen worden vernietigd en de ziekte kan worden geremd.

Het proces in de eerste patiënt is veilig en succesvol verlopen. Deze vorm van immuuntherapie wordt nu in een fase I-studie aan nog een aantal uitbehandelde patiënten met de ziekte van Kahler en acute myeloïde leukemie toegediend. De verwachting is...

SPEERPUNT
INFECTION & IMMUNITY

Nieuwe generatie excellente
onderzoekers

In 2019 is binnen Regenerative Medicine in Utrecht het internationale PhD-programma en lokale trainingsnetwerk RESCUE (REgenerative medicine and Stem Cell technology in UtrEcht) gestart. Dit trainingsnetwerk bestaat uit meer dan 50 internationale academische en industriële partners en wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht. In samenwerking met de bèta- en diergeneeskundefaculteit van de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Instituut leiden we hiermee een nieuwe generatie van excellente onderzoekers in de regeneratieve geneeskunde op.

Binnen RESCUE volgen 30 ambitieuze en internationale promovendi vier jaar lang een multidisciplinair en translationeel onderwijsprogramma op het gebied van...

SPEERPUNT REGENERATIVE
MEDICINE & STEM CELLS

Binnen het speerpunt Regenerative Medicine & Stem Cells (RMSC) ontwikkelen we nieuwe methoden voor het repareren of vervangen van beschadigde weefsels en organen. Hierbij maken wij gebruik van het zelfherstellende vermogen van het lichaam. We richten ons op het genezen van op dit moment ongeneesbare ziektes. Onze drie belangrijkste thema’s zijn: regeneratie van hart- vaat- en nierweefsel (in samenwerking met het Hart- en vaatcentrum), regeneratie van bot- en kraakbeen (in samenwerking met  de Mobility Clinic), en stamcel- en organoïdebiologie & stamceltherapieën. In het Regenerative Medicine Center Utrecht is de grootste groep onderzoekers in Nederland op het gebied van Regenerative Medicine ondergebracht.   

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken