Onze medewerkers

Onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs, kunnen we alleen uitvoeren, dankzij de inzet van onze medewerkers. We vinden het dan ook belangrijk om zorg te dragen voor onze medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om tevredenheid, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd hebben we, net als veel instellingen in de zorg, te maken met schaarste op de arbeidsmarkt. Naast het behouden van medewerkers, heeft ook het werven van nieuwe medewerkers daarom onze continue aandacht.  

aantal medewerkers

11.513

man

3.277

vrouw

8.236

WERVING VAN NIEUWE MEDEWERKERS

In 2019 hebben we een centrale recruimentfunctie ingericht ‘Work @ UMC Utrecht’. Via de activiteiten van deze afdeling hebben we in 2019 het aantal openstaande vacatures aanzienlijk weten te verminderen. In 2018 stonden er continu 275 vacatures open, in 2019 waren dit er 100. Op jaarbasis vullen we circa 1.200 vacatures in. 

Werving verpleegkundig personeel

Voor de werving van verpleegkundig personeel hebben we in 2019 twee meet & greets georganiseerd. Dit houdt in...

Schaarse/
moeilijk invulbare functies 

In 2019 hebben we een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld met audiotours voor de invulling van schaarse...

WAARDERING
MEDEWERKERS

Het UMC Utrecht doet drie keer per jaar onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers. Met het onderzoek willen we inzichtelijk maken of medewerkers hun kracht inzetten voor (de strategische doelen van) het UMC Utrecht en of ze tevreden zijn. Vanaf  2019 combineren we ons werkbelevingsonderzoek (WBO) met de continue verbetersurvey (CVS) van onze werkwijze Samen Voor de Patiënt

Meting najaar 2019

In 2019 was dit 43%. 

van de medewerkers

44%

cijfer

8

of hoger

waardering medewerkers

werken bij het UMC Utrecht

ALGEMENE
ONTWIKKELINGEN

In 2019 waren er een aantal ontwikkelingen die ook invloed hadden op medewerkers van het UMC Utrecht.

 

Arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2020 zijn de UMC-medewerkers geen ambtenaar meer en geldt de Wet normalisering rechtspositie...

Proeftuinen
functie-
differentiatie verpleegkundige
regieverpleeg-
kundige

In het najaar van 2018 zijn we in het UMC Utrecht gestart met negen proeftuinen rond functiedifferentiatie...

LEIDERSCHAPS-
ONTWIKKELING:

CONNECTING
LEADERS

Al onze leidinggevenden doorlopen ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders. In een aantal modules werken zij aan de ontwikkeling van de gewenste kerncompetenties: mensgericht- en resultaatgericht leidinggeven, samenwerken en vernieuwen. Hierdoor ontstaat steeds meer uitwisseling tussen leidinggevenden en een gemeenschappelijke taal over aspecten van leidinggeven en leiderschap. 

In 2019 hebben ruim zeventig leidinggevenden het programma Connecting Leaders doorlopen. Rekening houdend met uitstroom van leidinggevenden en instroom van nieuwe leidinggevenden, heeft hiermee eind 2019 in totaal circa 80% van onze leidinggevenden het programma doorlopen. 

In 2020 starten we met een vernieuwd Connecting Leaders-programma met een Onboardingsprogramma voor nieuwe leidinggevenden, een programma voor leidinggevenden die al enige tijd binnen het UMC Utrecht leidinggeven en een verdiepend programma voor alle leidinggevenden die in de afgelopen jaren Connecting Leaders hebben gevolgd. 

Portaal voor 
duurzame inzetbaarheid medewerkers 

Binnen ons duurzaamheidsbeleid werken we onder de noemen ‘Gezond houden wat gezond is’ aan het bevorderen van...

DUURZAME
INZETBAAR-
HEID

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers fit zijn, duurzaam inzetbaar zijn en met plezier werken.

Loopbaan-
ontwikkeling en herplaatsing

Tot juli 2019 hebben 80 medewerkers loopbaanadvies in gewonnen bij ons Loopbaan-
centrum. Daarna is de...

Flexibel
roosteren

Het verbeterteam heeft onder andere een extra impuls gegeven aan flexibel roosteren. Dit omvat anders roosteren...

GOED
WERKGEVER-SCHAP

In 2019 is een verbeterteam, gericht op het behoud van personeel en het verhogen van medewerkers-
tevredenheid, aan de slag gegaan met concrete acties. Bijvoorbeeld op het gebied van flexibel roosteren, OV-mogelijkheden en tools waarmee leidinggevenden en medewerkers worden ondersteund om het gesprek aan te gaan over werkplezier.  

DIVERSITEIT
& INCLUSIE

Wij vinden het belangrijk dat ons medewerkersbestand een afspiegeling vormt van de maatschappij waarin we functioneren. We hechten dan ook veel belang aan diversiteit en inclusie.

Diversity
Day

In oktober 2019 vierden we de eerste editie van Diversity Day. De voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht...

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Eind 2019 waren er 62 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werkzaam. Met elkaar realiseren...

Diamond
Award

Eind juni 2019 ontvingen we een Diamant Award van het Charter Talent naar de Top voor het stimuleren van...

Vrouwelijk
talent

Het UMC Utrecht voert actief beleid op vrouwelijk talent, zowel in de zorg als in onderzoek en onderwijs. Het aantal vrouwelijke...

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken