Ons onderzoek

Om zorg te verbeteren en te vernieuwen en de zorg van morgen tot stand te brengen, verrichten we multidisciplinair onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek hebben we georganiseerd in zes inhoudelijke programma’s (speerpunten)Het UMC Utrecht werkt we volgens de principes van Open Science en streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onderzoek en impact hiervan voor de maatschappij. De vraag van patiënten is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. 

KWALITEITSBORGING
ONDERZOEK

JCI-
 accreditatie

In 2019 heeft het UMC Utrecht voor de derde keer de internationale JCI-accreditatie voor kwaliteit en patiëntveiligheid…

In 2019 heeft de 6-jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit, de levensvatbaarheid en de impact van ons wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden, volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Hierin hebben we de Open Science-principes, het betrekken van de maatschappij bij alles wat we doen, toegepast. Niet alleen nationale en internationale experts hebben ons onderzoek geëvalueerd, ook een maatschappelijke stakeholders-commissie met patiënten, patiënten-vertegenwoordigers en financiers van onderzoek maakten deel uit van de SEP-commissie.

De uitkomsten van de SEP-evaluatie waren zeer positief: al ons onderzoek is goed tot excellent bevonden.

Als overall positieve punten noemde de SEP-commissie onder andere de gedrevenheid van onze onderzoekers, de fantastische resultaten van onderzoek en het succes van de multidisciplinaire samenwerking binnen de speerpunten en het PhD opleidingsprogramma binnen de Graduate School of Life Sciences. Ook de samenwerking met andere organisaties, onder andere op het Utrecht Science Park, wordt gezien als sterk punt.

SEP-evaluatie

In de evaluatie is specifiek naar onderzoek binnen onze zes speerpunten gekeken. Als voorbeelden van zeer goed en excellent onderzoek, noemde de commissie onder andere:

 • Onderzoek op het gebied van ALS. Het UMC Utrecht deed belangrijke
  ontdekkingen op het gebied van genetica en risicofactoren bij deze ziekte
  en voert innovatief genetisch onderzoek uit op wereldwijde schaal onder
  circa 15.000 ALS-patiënten.
 • Het gebruik van organoïden voor gepersonaliseerde behandeling van
  Cystic Fibrosis en klinisch onderzoek waardoor nieuwe geneesmiddelen in een vroeg stadium kunnen worden ingezet.  
 • De ontwikkeling en inzet van immuuntherapie bij kanker.    

Als punten van aandacht noemde de SEP-commissie onder andere het nog niet optimaal functioneren van onze matrix-structuur met tien divisies en zes divisie-overstijgende speerpunten. Hierdoor vraagt de aansturing van onderzoek relatief veel tijd en aandacht. Daarnaast miste de commissie een UMC-breed talentbeleid voor onderzoekers. Vanzelfsprekend pakken we de aanbevelingen van de commissie op en kijken we hoe we hier verbetering in kunnen aanbrengen.   

Kader niet
 WMO-plichtig onderzoek

Voor WMO-plichting onderzoek werkt het UMC Utrecht met gestandaardiseerde kaders, templates en…

Binnen onze Connecting U-strategie is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar impactvolle oplossingen voor patiënten en de maatschappij een belangrijke doelstelling. Om deze doelstelling in te vullen, ondersteunen we onderzoekers en andere professionals bij valorisatie en funding via het Research Support Office (RSO), Utrecht Holdings, Pontes Medical, THINC., UtrechtInc en een aantal programma’s, zoals de Ureka Mega Challenge.

VALORISATIE VAN ONDERZOEK

Nightwatch

Vanuit het UMC Utrecht wordt al jaren gewerkt aan een draagbare sensor voor kinderen met nachtelijke epileptische…

Utrecht
 Holdings

In 2019 verzorgde Utrecht Holdings 35 nieuwe intakes voor innovaties vanuit het UMC Utrecht en 15 aanvragen voor…

4 nieuwe start-ups UtrechtInc

In 2019 zijn er 4 nieuwe science based start-ups bij UtrechtInc. gestart, die hun roots hebben in het UMC Utrecht…

Delta Scan 

Samen met Pontes en externe partners ontwikkelde het UMC Utrecht ‘Delta Scan’. Dit is een
sensor waarmee…

OPEN
SCIENCE

Afscheids-
 symposium Frank Miedema

Ter gelegenheid van het afscheid van Frank Miedema als decaan en vicevoorzitter van het UMC Utrecht, organiseerden we in...

Open Science gaat uit van een openbare onderzoeksagenda voor maatschappelijke stakeholders, openbare onderzoeksdata en openbare publicaties. En waardering van onderzoekers die bijdraagt aan het realiseren van deze doelen. Het UMC Utrecht betrekt maatschappelijke stakeholders in alle fasen van onderzoek: van het prioriteren van onderzoeksvragen tot evaluatie van impact. Dit past binnen onze Connecting U-strategie, waarin we streven naar maatschappelijke impact van onze speerpunten en de verbinding met stakeholders, waaronder patiënten. 

* In voorgaande jaren rapporteerden we alleen het aantal onderzoekers in opleiding. Vanaf 2019 nemen we het totaal aantal PhD-kandidaten (‘promovendi’) actief binnen de Geneeskunde faculteit van de Graduate School of Life Sciences in ons jaarbeeld op. Het aantal onderzoekers in opleiding in 2019 was 338. 

promovendi *

1.231

wetenschappelijk
onderzoekmedewerkers

1.600

miljoen euro,
geworven fondsen voor onderzoek

123,8

promoties
(PhD-graad behaald)

248

hoogleraren

203

aantal wetenschappelijke
publicaties

2.623

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken