Ons onderwijs

Naast zorg en onderzoek, is onderwijs één van onze drie kerntaken. We geven onderwijs en daarnaast verzorgen we ook de inrichting, organisatie, coördinatie en evaluatie van verschillende soorten onderwijs. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek op onderwijskundig gebied.

ingeschreven studenten
medische faculteit

3.947

verpleegkundige studenten

165

universitaire diploma’s

1.017

studenten geneeskundeopleiding
afgerond (incl. SUMMA-master)

295

WAARDERING
VAN ONDERWIJS

Onze opleidingen werden zoals ieder jaar weer door de Keuzegids onder de loep genomen. De Keuzegids helpt jongeren bij het maken van de juiste studiekeuze en beoordeelt bijna alle bachelors in het wetenschappelijk onderwijs. De gids is samengesteld door een onafhankelijke redactie en bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs.

Onze SUMMA-opleiding en onze bacheloropleidingen Biomedische wetenschappen en Geneeskunde sleepten het predicaat ‘topopleiding’ in de wacht.

ONDERWIJSSTRATEGIE
FIT FOR THE FUTURE

Onze visie is dat in 2022 alle professionals in het UMC Utrecht zijn opgeleid volgens het nieuwe Utrechtse profiel. Om dit doel te bereiken, hebben we in 2019 onze onderwijsstrategie ‘Fit for the Future’ verder geïmplementeerd. Binnen deze strategie geven we prioriteit aan acht hoofdthema’s, waaronder patiëntenparticipatie, interprofessioneel onderwijs, diversiteit & inclusie en een leven lang leren.

Inspiratie
voor docenten
en opleiders

Om docenten en opleiders te ondersteunen bij patiëntenparticipatie in het onderwijs, hebben we...

Patiëntparticipatie
 in het onderwijs

Om ons onderwijs vorm te geven en te beoordelen en zo de kwaliteit van de zorg en het effect van onderzoek te verhogen, benutten we de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten. In 2019 hebben we een vaste klankbordgroep met twaalf patiënten opgericht. Met hen overleggen we regelmatig over onderwijsthema’s. 

Verbeterideeën
van enthousiaste studenten

Op initiatief van een student Biomedische wetenschappen hebben twaalf enthousiaste studenten een...

Interprofessioneel leren 

Veranderingen in de zorg, zoals de complexer wordende zorgbehoefte, vragen om interprofessionele samenwerking. In ons onderwijs zorgen we er dan ook voor dat studenten van verschillende disciplines elkaar ontmoeten en (leren) samenwerken. 

Interprofessionele leerafdeling kinderpsychiatrie 

Op een afdeling voor kinderpsychiatrie zijn we in september 2019 gestart met een interprofessionele...

Interprofessionele samenwerking rond PLN 

In 2019 is er een interprofessionele samenwerking ontstaan rond de erfelijke, op dit moment nog ongeneeslijke, hartspierziekte...

Leven lang leren

Voor medewerkers, waaronder zorgprofessionals, is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen. 

Openstelling online keuzecurssen 

Op een afdeling voor kinderpsychiatrie zijn we in september 2019 gestart met een interprofessionele...


Bias-check selectieproces 

In 2019 hebben we een bias-check gedaan voor de selectieprocedures van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische...

Diversiteit & inclusie 

Bias-training
docenten en medewerkers

Voor docenten en medewerkers hebben we een bias-bewustwordingstraining opgezet, zodat ze zich bewust...

Outreach-
coördinator aangesteld

Om mensen met de maatschappij te verbinden, hebben we in 2019 een outreach-coördinator aangesteld. Deze coördinator is...

verpleegkundigen
afgestudeerd

51

KWALITEIT VAN
ONDERWIJS

MijnAcademie 

De zorg verandert snel en nieuwe technologieën vragen om personeel dat voortdurend mee ontwikkelt. Om duurzaam, rendabel...

Afspraken rond kwaliteitsgeld  

Samen met studenten en docenten hebben we een plan opgesteld hoe we het door omzetting van de basisbeurs vrijgekomen kwaliteitsgeld besteden. Voor de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht is voor de komende vijf jaar, jaarlijks circa 1,2 miljoen euro extra beschikbaar gekomen. Van dit extra geld hebben we in 2019 nieuwe medewerkers aangesteld om de voornemens te realiseren. Besloten is dat ons universitaire onderwijs nóg beter wordt door verbetering van kleinschalig onderwijs, professionalisering van docenten en intensievere studentbegeleiding. 

Utrecht Students Journal 

In 2019 hebben studenten het Utrecht Students Journal (USJ) opgezet. In dit semiwetenschappelijke...

Podcast
Koffie&Co

Drie geneeskundestudenten zetten in 2019 de podcast KoffieCo op. Hierin nodigen ze medisch specialisten uit om... 

ECIO
Frank Award

Richard Horenberg, student Geneeskunde en coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren  ontving in 2019 de... 

INITIATIEVEN VAN
STUDENTEN

Zoals ieder jaar, zijn onze studenten ook in 2019 naast hun opleiding actief geweest en hebben zij mooie successen bereikt. Zij hebben de vaardigheden die passen bij zorgprofessionals van de toekomst al ingezet. Enkele initiatieven vinden we zo bijzonder dat we ze graag uitlichten. 

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht