Ons onderwijs

Naast zorg en onderzoek, is onderwijs één van onze drie kerntaken. We geven onderwijs en daarnaast verzorgen we ook de inrichting, organisatie, coördinatie en evaluatie van verschillende soorten onderwijs. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek op onderwijskundig gebied.

ingeschreven studenten
medische faculteit

3.947

verpleegkundige studenten

165

universitaire diploma’s

1.017

studenten geneeskundeopleiding
afgerond (incl. SUMMA-master)

295

WAARDERING
VAN ONDERWIJS

Onze opleidingen werden zoals ieder jaar weer door de Keuzegids onder de loep genomen. De Keuzegids helpt jongeren bij het maken van de juiste studiekeuze en beoordeelt bijna alle bachelors in het wetenschappelijk onderwijs. De gids is samengesteld door een onafhankelijke redactie en bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs.

Onze SUMMA-opleiding en onze bacheloropleidingen Biomedische wetenschappen en Geneeskunde sleepten het predicaat ‘topopleiding’ in de wacht.

ONDERWIJSSTRATEGIE
FIT FOR THE FUTURE

Onze visie is dat in 2022 alle professionals in het UMC Utrecht zijn opgeleid volgens het nieuwe Utrechtse profiel. Om dit doel te bereiken, hebben we in 2019 onze onderwijsstrategie ‘Fit for the Future’ verder geïmplementeerd. Binnen deze strategie geven we prioriteit aan acht hoofdthema’s, waaronder patiëntenparticipatie, interprofessioneel onderwijs, diversiteit & inclusie en een leven lang leren.

Inspiratie
voor docenten
en opleiders

Om docenten en opleiders te ondersteunen bij patiëntenparticipatie in het onderwijs, hebben we...

Patiëntparticipatie
 in het onderwijs

Om ons onderwijs vorm te geven en te beoordelen en zo de kwaliteit van de zorg en het effect van onderzoek te verhogen, benutten we de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten. In 2019 hebben we een vaste klankbordgroep met twaalf patiënten opgericht. Met hen overleggen we regelmatig over onderwijsthema’s. 

Verbeterideeën
van enthousiaste studenten

Op initiatief van een student Biomedische wetenschappen hebben twaalf enthousiaste studenten een...

Interprofessioneel leren 

Veranderingen in de zorg, zoals de complexer wordende zorgbehoefte, vragen om interprofessionele samenwerking. In ons onderwijs zorgen we er dan ook voor dat studenten van verschillende disciplines elkaar ontmoeten en (leren) samenwerken. 

Interprofessionele leerafdeling kinderpsychiatrie 

Op een afdeling voor kinderpsychiatrie zijn we in september 2019 gestart met een interprofessionele...

Interprofessionele samenwerking rond PLN 

In 2019 is er een interprofessionele samenwerking ontstaan rond de erfelijke, op dit moment nog ongeneeslijke, hartspierziekte...

Leven lang leren

Voor medewerkers, waaronder zorgprofessionals, is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen. 

Openstelling online keuzecurssen 

Op een afdeling voor kinderpsychiatrie zijn we in september 2019 gestart met een interprofessionele...


Bias-check selectieproces 

In 2019 hebben we een bias-check gedaan voor de selectieprocedures van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische...

Diversiteit & inclusie 

Bias-training
docenten en medewerkers

Voor docenten en medewerkers hebben we een bias-bewustwordingstraining opgezet, zodat ze zich bewust...

Outreach-
coördinator aangesteld

Om mensen met de maatschappij te verbinden, hebben we in 2019 een outreach-coördinator aangesteld. Deze coördinator is...

verpleegkundigen
afgestudeerd

51

KWALITEIT VAN
ONDERWIJS

MijnAcademie 

De zorg verandert snel en nieuwe technologieën vragen om personeel dat voortdurend mee ontwikkelt. Om duurzaam, rendabel...

Afspraken rond kwaliteitsgeld  

Samen met studenten en docenten hebben we een plan opgesteld hoe we het door omzetting van de basisbeurs vrijgekomen kwaliteitsgeld besteden. Voor de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht is voor de komende vijf jaar, jaarlijks circa 1,2 miljoen euro extra beschikbaar gekomen. Van dit extra geld hebben we in 2019 nieuwe medewerkers aangesteld om de voornemens te realiseren. Besloten is dat ons universitaire onderwijs nóg beter wordt door verbetering van kleinschalig onderwijs, professionalisering van docenten en intensievere studentbegeleiding. 

Utrecht Students Journal 

In 2019 hebben studenten het Utrecht Students Journal (USJ) opgezet. In dit semiwetenschappelijke...

Podcast
Koffie&Co

Drie geneeskundestudenten zetten in 2019 de podcast KoffieCo op. Hierin nodigen ze medisch specialisten uit om... 

ECIO
Frank Award

Richard Horenberg, student Geneeskunde en coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren  ontving in 2019 de... 

INITIATIEVEN VAN
STUDENTEN

Zoals ieder jaar, zijn onze studenten ook in 2019 naast hun opleiding actief geweest en hebben zij mooie successen bereikt. Zij hebben de vaardigheden die passen bij zorgprofessionals van de toekomst al ingezet. Enkele initiatieven vinden we zo bijzonder dat we ze graag uitlichten. 

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken