Goed dat er familie is
Informatie voor familie en naasten

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Familieparticipatie 
Als iemand psychische problemen heeft, krijgen ook de familie en naastbetrokkenen daar meestal mee te maken. Familie is vaak de meest continue schakel in de zorg. Familieleden en naastbetrokkenen zijn van grote waarde bij de zorg voor de patiënt. Bij complexe problemen is ondersteuning en begeleiding aan familie belangrijk. 

Fotografie 
Edwin Weers, UMC Utrecht

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Goed dat er familie is
Informatie voor familie en naasten

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Familieparticipatie 
Als iemand psychische problemen heeft, krijgen ook de familie en naastbetrokkenen daar meestal mee te maken. Familie is vaak de meest continue schakel in de zorg. Familieleden en naastbetrokkenen zijn van grote waarde bij de zorg voor de patiënt. Bij complexe problemen is ondersteuning en begeleiding aan familie belangrijk.
fag.psy@umcutrecht.nl

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Edwin Weers, UMC Utrecht