Het zorgprogramma
Lijf & Leven

Het zorgprogramma
Lijf & Leven
Beter in je lijf, beter in je hoofd

Mensen die zowel een lichamelijke als een  psychiatrische aandoening hebben, vallen vaak tussen wal en schip. Dit komt mede doordat de medisch specialistische zorg in Nederland uitstekend is gespecialiseerd. Daardoor wordt de behandeling van de verschillende ziekten vaak niet goed op elkaar afgestemd.

Lijf & Leven is een zorgprogramma dat hier verandering in wil aanbrengen. Tal van  zorgverleners van Altrecht en  het UMC Utrecht werken nauw samen met patiënten en onderzoekers. Het  programma biedt én ontwikkelt  individuele behandelingen. Met elkaar  werken we aan een betere kwaliteit van leven voor psychiatrische  patiënten met lichamelijke problemen. Wij werken allemaal vanuit het  motto 'Beter in je lijf, beter in je hoofd'.

Wetenschappelijk onderzoek

Over hoe lichaam en geest met elkaar samenhangen is nog maar weinig bekend. Alleen door zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten. Daarom vragen we aan iedereen die meedoet aan het Zorgprogramma Lijf & Leven of we de gegevens - volledig anoniem - mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk is dit al eerder met u besproken. Uw toestemming is geheel vrijwillig. Mocht u bezwaar hebben, dan heeft dat geen gevolgen voor uw deelname aan de Eendagsdiagnostiek of het zorgprogramma.

Het zorg-
programma
Lijf & Leven
Beter in je lijf, beter in je hoofd

Mensen die zowel een lichamelijke als een  psychiatrische aandoening hebben, vallen vaak tussen wal en schip. Dit komt mede doordat de medisch specialistische zorg in Nederland uitstekend is gespecialiseerd. Daardoor wordt de behandeling van de verschillende ziekten vaak niet goed op elkaar afgestemd.

Lijf & Leven is een zorgprogramma dat hier verandering in wil aanbrengen. Tal van  zorgverleners van Altrecht en  het UMC Utrecht werken nauw samen met patiënten en onderzoekers. Het  programma biedt én ontwikkelt  individuele behandelingen. Met elkaar  werken we aan een betere kwaliteit van leven voor psychiatrische  patiënten met lichamelijke problemen. Wij werken allemaal vanuit het  motto 'Beter in je lijf, beter in je hoofd'.

Wetenschappelijk onderzoek

Over hoe lichaam en geest met elkaar samenhangen is nog maar weinig bekend. Alleen door zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten. Daarom vragen we aan iedereen die meedoet aan het Zorgprogramma Lijf & Leven of we de gegevens - volledig anoniem - mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk is dit al eerder met u besproken. Uw toestemming is geheel vrijwillig. Mocht u bezwaar hebben, dan heeft dat geen gevolgen voor uw deelname aan de Eendagsdiagnostiek of het zorgprogramma.