16 ervaringsverhalen over duurzaamheid in het UMC Utrecht


Je eindgebruiker is je patiënt

“Alles wat we doen, doen we voor de patiënt en zoveel mogelijk met de patiënt. De patiënt is tenslotte je eindgebruiker. Dat is de veranderende rol die we als UMC Utrecht moeten nemen in de veranderende omgeving. De patiënt centraal stellen betekent dat we onze patiënten zoveel mogelijk betrekken, ook bij wetenschappelijk onderzoek. Welke onderzoeksthema’s vinden zij belangrijk? Dit heeft tot gevolg gehad dat we steeds meer patiënt gerelateerde uitkomsten meten. Tien jaar geleden was dat nog uniek, nu is het een voorwaarde. Patiënten denken veel meer mee, tijd is er rijp voor. Super om te zien dat die trend heeft doorgezet.“

“Als unithoofd stuur ik de teams van medisch secretaresses, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en doktersassistenten van de poliklinieken dermatologie, allergologie, reumatologie & klinische immunologie aan. Naast de logistieke processen ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van patiëntenzorg, veiligheid en continuïteit op de polikliniek, samen met medische chefs van de poliklinieken. In alles wat wij hier doen staan onze patiënten en duurzame zorg centraal. Hoe gaan onze chronisch zieke patiënten thuis met hun aandoening om? Op welke manier en bij wie kan de patiënt het beste met een vraag terecht? En hoe zorgen wij ervoor dat patiënten buiten het ziekenhuis zo min mogelijk ‘last’ van ons hebben? Want het grootste werk wat onze patiënten doen, gebeurt thuis. Dat gaat over duurzaam omgaan met ziekte, waardoor je meer regie over je zorgproces krijgt.” 


Jong en reuma

“Een mooi voorbeeld waarin we zorg ontwikkeld hebben met en voor de patiënt, is de transitiezorg voor jongeren met reuma. Aan het begin van dit ontwikkeltraject vroegen we deze jongeren wat ze van ons als zorgverleners nodig hadden. Ze wilden vooral begeleiding bij de overgang naar de volwassenenzorg. Van daaruit hebben we een transitiepoli ingericht. Een verpleegkundig specialist reumatologie kreeg daarin de rol van laagdrempelige coördinator, die makkelijk te bereiken is en de brug vormt tussen kinder- en volwassen ziekenhuis. Ook adviseerden de jongeren ons om via de digitale weg contact en begeleiding te bieden. Zo is de website jong-enreuma.nl tot stand gekomen, en ook een (online) zelfmanagementtraining, waarin jongeren met reuma andere jongeren begeleiden om meer grip te krijgen op hun leven met reuma. In iedere stap hebben jongeren met reuma meegedacht en hebben we onderzocht of het aansloeg.”


Toetsen of het werkt

“Dat is ook duurzaamheid, dat je toetst of het werkt wat je ontwikkelt. Jongeren gaven ons dan weleens stevige feedback, zoals ‘dit lezen we zo niet’. Zo waardevol. Dan konden we meteen bijsturen en hen erbij blijven betrekken. Wat werkt wel? Wat willen jullie wel? Alleen dán werkt het, dat hebben we echt geleerd. Dankzij die ervaring hebben we ook een (online) zelfmanagementtraining voor volwassenen gemaakt, www.reumauitgedaagd.nl, op basis van hun voorkeuren, vragen en problemen. Het Reumafonds heeft met ons samengewerkt en deze training geadopteerd. Het fonds verspreidt deze nu onder alle mensen met reuma in
Nederland. Een mooi gezamenlijk resultaat.”


Duurzaam werk is mooi werk

“Als we dan dingen gemaakt hebben, waar patiënten ook echt iets aan hebben, wat ze echt toepassen in hun leven, dan ben ik blij. Dat geeft me de motivatie om verder te gaan en nieuwe projecten op te pakken. Die duurzaamheid, dat is echt het allerleukste aan dit werk.” 

“Als unithoofd stuur ik de teams van medisch secretaresses, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en doktersassistenten van de poliklinieken dermatologie, allergologie, reumatologie & klinische immunologie aan. Naast de logistieke processen ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van patiëntenzorg, veiligheid en continuïteit op de polikliniek, samen met medische chefs van de poliklinieken. In alles wat wij hier doen staan onze patiënten en duurzame zorg centraal. Hoe gaan onze chronisch zieke patiënten thuis met hun aandoening om? Op welke manier en bij wie kan de patiënt het beste met een vraag terecht? En hoe zorgen wij ervoor dat patiënten buiten het ziekenhuis zo min mogelijk ‘last’ van ons hebben? Want het grootste werk wat onze patiënten doen, gebeurt thuis. Dat gaat over duurzaam omgaan met ziekte, waardoor je meer regie over je zorgproces krijgt.” 


Je eindgebruiker is je patiënt

“Alles wat we doen, doen we voor de patiënt en zoveel mogelijk met de patiënt. De patiënt is tenslotte je eindgebruiker. Dat is de veranderende rol die we als UMC Utrecht moeten nemen in de veranderende omgeving. De patiënt centraal stellen betekent dat we onze patiënten zoveel mogelijk betrekken, ook bij wetenschappelijk onderzoek. Welke onderzoeksthema’s vinden zij belangrijk? Dit heeft tot gevolg gehad dat we steeds meer patiënt gerelateerde uitkomsten meten. Tien jaar geleden was dat nog uniek, nu is het een voorwaarde. Patiënten denken veel meer mee, tijd is er rijp voor. Super om te zien dat die trend heeft doorgezet.“


Jong en reuma

“Een mooi voorbeeld waarin we zorg ontwikkeld hebben met en voor de patiënt, is de transitiezorg voor jongeren met reuma. Aan het begin van dit ontwikkeltraject vroegen we deze jongeren wat ze van ons als zorgverleners nodig hadden. Ze wilden vooral begeleiding bij de overgang naar de volwassenenzorg. Van daaruit hebben we een transitiepoli ingericht. Een verpleegkundig specialist reumatologie kreeg daarin de rol van laagdrempelige coördinator, die makkelijk te bereiken is en de brug vormt tussen kinder- en volwassen ziekenhuis. Ook adviseerden de jongeren ons om via de digitale weg contact en begeleiding te bieden. Zo is de website jong-enreuma.nl tot stand gekomen, en ook een (online) zelfmanagementtraining, waarin jongeren met reuma andere jongeren begeleiden om meer grip te krijgen op hun leven met reuma. In iedere stap hebben jongeren met reuma meegedacht en hebben we onderzocht of het aansloeg.”


Toetsen of het werkt

“Dat is ook duurzaamheid, dat je toetst of het werkt wat je ontwikkelt. Jongeren gaven ons dan weleens stevige feedback, zoals ‘dit lezen we zo niet’. Zo waardevol. Dan konden we meteen bijsturen en hen erbij blijven betrekken. Wat werkt wel? Wat willen jullie wel? Alleen dán werkt het, dat hebben we echt geleerd. Dankzij die ervaring hebben we ook een (online) zelfmanagementtraining voor volwassenen gemaakt, www.reumauitgedaagd.nl, op basis van hun voorkeuren, vragen en problemen. Het Reumafonds heeft met ons samengewerkt en deze training geadopteerd. Het fonds verspreidt deze nu onder alle mensen met reuma in
Nederland. Een mooi gezamenlijk resultaat.”


Duurzaam werk is mooi werk

“Als we dan dingen gemaakt hebben, waar patiënten ook echt iets aan hebben, wat ze echt toepassen in hun leven, dan ben ik blij. Dat geeft me de motivatie om verder te gaan en nieuwe projecten op te pakken. Die duurzaamheid, dat is echt het allerleukste aan dit werk.” 

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht