Bronchopulmonale dysplasie

Bronchopulmonale
dysplasie
Wat is BPD?

BPD is de afkorting voor bronchopulmonale  dysplasie hetgeen een chronische longaandoening is. Hierbij zijn de  longen beschadigd als gevolg van de prematuriteit in combinatie met  schade ten gevolge van ademhaling ondersteunende behandelingen.

Ontwikkeling van de longen
De ontwikkeling van de longen begint al vanaf  week 4 in de zwangerschap. Vanaf week 26 ontstaan de eerste grove  longblaasjes, vanaf week 32 ontstaan de uiteindelijke longblaasjes. Bij  baby’s die voor week 32 worden geboren hebben de longen weinig goed  functionerende longblaasjes, waardoor ze minder goed zuurstof kunnen  opnemen. Baby’s die voor de 32e week worden geboren, maken bovendien te  weinig van het stofje surfactant aan. Hierdoor blijven de longblaasjes  niet open staan, maar klappen ze dicht. Het gebrek aan longblaasjes en surfactant leidt tot moeilijkheden bij de ademhaling. De behandeling  hiervan is het toedienen van surfactant en het ondersteunen van de  ademhaling. Het dilemma hierbij is dat juist deze  ademhalingsondersteuning nodig is om uw kindje in leven te houden, tegelijkertijd de longen kan beschadigen en daarmee BPD veroorzaken. 

Dit is met name het geval indien langdurige beademing met hoge beademingsdrukken nodig is. 

Verschijnselen

Kinderen met BPD hebben moeite met de  ademhaling. Ze ademen vaak snel en moeten daar meer inspanning voor  leveren dan kinderen zonder BPD (kreunen, intrekkingen). Door deze inspanning hebben kinderen met BPD ook moeite met het zelfstandig  drinken van de voeding. 

Andere verschijnselen zijn: vocht vast houden en matige groei. 

Onderzoek

De diagnose BPD wordt gesteld op basis van de  zichtbare symptomen bij het kind: moeilijkheden bij de ademhaling en  aanhoudende behoefte aan ondersteuning van de ademhaling op het moment  waarop de zwangerschap 36 weken gevorderd zou zijn geweest. Röntgen  onderzoek kan de diagnose ondersteunen. 

Behandeling

Een baby met BPD heeft meestal langere tijd  hulp nodig bij het ademhalen. Daarnaast het het belangrijk om te zorgen  voor een adequate groei.

Ondersteuning van de ademhaling
Hiervoor zijn verschillende manieren:

 • Low flow (flow snor): hierbij wordt met een slangetje zuurstof en lucht de neus in geblazen.
 • Optiflow: ook hierbij wordt met een slangetje  zuurstof en lucht in de neus geblazen, maar in dit geval met een hogere  stroomsnelheid.
 • CPAP: hierbij wordt met behulp van een  maskertje  zuurstof en lucht de neus in geblazen waarbij er een  ingestelde druk wordt opgebouwd in de longen die er aan bijdraagt dat de  longen beter open blijven terwijl uw kind zelfstandig ademt.
 • Kunstmatige beademing: in dit geval neemt de  beademingsmachine (een deel van) de ademhaling van uw kind tijdelijk  over via een buisje dat via de neus of mond in de luchtpijp wordt ingebracht (intuberen).

Tijdens al deze vormen van  ademhalingsondersteuning wordt steeds de ondersteuning afgestemd op de  behoeftes van uw kind. Dit kan per dag wisselen. Te veel ondersteuning  kan de longen kan beschadigen. Te weinig ondersteuning kan echter leiden  tot uitputting en zuurstofgebrek.

Medicatie
Medicijnen die BPD behandelen zijn er niet. 

Wel zijn er medicamenten die sommige verschijnselen van BPD kunnen verminderen:

 • -Plasmedicatie (diuretica): kunnen helpen tegen het vasthouden van overtollig vocht.
 • -Luchtwegverwijders (vernevelingen): kunnen helpen een piepende ademhaling te verminderen.

De plaats van ontstekingsremmers in de preventie van BPD op de langere termijn wordt momenteel nog onderzocht.

Voeding
De extra inspanning die geleverd moet worden  voor de ademhaling gaat vaak ten koste van de groei. Om die reden worden  vaak extra calorieën toe gevoegd aan de voeding van uw kind. Als het  zelfstandig drinken door de ademnood en/of prematuriteit bemoeilijkt is,  wordt de voeding via een neusmaagsonde toegediend. 

Emotionele gevolgen

Kinderen met  BPD zijn vaak kleiner dan hun  leeftijdgenootjes. Dat kunnen ze vervelend vinden. Doordat ze  gemakkelijk een infectie oplopen, missen ze meer schooldagen dan  gemiddeld. Astmatische klachten kunnen ervoor zorgen dat uw kind minder  goed kan meekomen met gym en spelletjes. Omdat de BPD niet aan de  buitenkant te zien is, heeft de omgeving niet altijd begrip voor de  klachten. Het kan helpen om hierover te praten. Een goede manier voor uw  kind om hier aandacht aan te besteden op school, is om een spreekbeurt  over BPD te houden.

Wat kunt u zelf doen
Als uw kindje eenmaal thuis is:

Houd in de gaten dat uw kind zo min mogelijk  infecties in de longen oploopt. Vooral de eerste jaren is hygiëne daarom  heel belangrijk. Zorg ervoor dat uw baby zo min mogelijk in contact  komt met verkouden kinderen of volwassenen.

Luchtvervuiling (fijnstof en sigarettenrook)  verergert longklachten. Laat uw kind niet aan de straatkant slapen en  kies een school op afstand van een snelweg. Zorg dat er niet de buurt van uw kind wordt gerookt en druk het op het hart zelf nooit te gaan  roken.

Beweging is heel belangrijk. Door te bewegen  worden de ademhalingspieren sterker en de conditie beter. Het advies is  om minstens vijf dagen per week een half uur actief te zijn. Stimuleer  uw kind dus om op een sport te gaan en laat het  als het even kan  naar school fietsen.

Vooruitzichten

Bij de meeste kinderen met BPD zijn de  vooruitzichten goed. Ze  ontwikkelen zich vaak langzamer dan andere  kinderen, omdat alle energie naar het ademhalen gaat. Soms blijven de  longproblemen bestaan en zijn mensen met BPD ook later snel moe bij  inspanning. Een klein deel van de kinderen redt het niet en komt te  overlijden. Dit gebeurt soms pas in de loop van het eerste levensjaar.

Ernstige BPD heeft een ingrijpende invloed op het leven van de kinderen die eraan lijden en hun ouders:

 • Kinderen met BPD hebben meer luchtwegproblemen (verkoudheid, bronchitis, astma) dan te vroeg geboren kinderen zonder BPD.
 • Een kind met BPD gebruikt alle energie voor  de primaire levensbehoefte: ademhalen. Daardoor blijft er weinig ruimte  over om zich verder te ontwikkelen.
 • Ze zijn vaak prikkelbaar en stressgevoelig.

Met het verstrijken van de tijd verminderen de  klachten, maar in de eerste levensjaren van de baby’s met BPD komen  longinfecties, benauwdheid en voedingsproblemen vaak voor.  Daardoor zijn soms ook thuis sondevoeding, zuurstoftoevoeging en medicatie nodig.  

Gelukkig bestaan er steeds meer mogelijkheden voor de behandeling, maar ook voor de preventie.

De vooruitzichten van een kind met BPD zijn geleidelijk aan steeds beter geworden. 

Broncho-pulmonale
dysplasie
Wat is BPD?

BPD is de afkorting voor bronchopulmonale  dysplasie hetgeen een chronische longaandoening is. Hierbij zijn de  longen beschadigd als gevolg van de prematuriteit in combinatie met  schade ten gevolge van ademhaling ondersteunende behandelingen.

Ontwikkeling van de longen
De ontwikkeling van de longen begint al vanaf  week 4 in de zwangerschap. Vanaf week 26 ontstaan de eerste grove  longblaasjes, vanaf week 32 ontstaan de uiteindelijke longblaasjes. Bij  baby’s die voor week 32 worden geboren hebben de longen weinig goed  functionerende longblaasjes, waardoor ze minder goed zuurstof kunnen  opnemen. Baby’s die voor de 32e week worden geboren, maken bovendien te  weinig van het stofje surfactant aan. Hierdoor blijven de longblaasjes  niet open staan, maar klappen ze dicht. Het gebrek aan longblaasjes en surfactant leidt tot moeilijkheden bij de ademhaling. De behandeling  hiervan is het toedienen van surfactant en het ondersteunen van de  ademhaling. Het dilemma hierbij is dat juist deze  ademhalingsondersteuning nodig is om uw kindje in leven te houden, tegelijkertijd de longen kan beschadigen en daarmee BPD veroorzaken. 

Dit is met name het geval indien langdurige beademing met hoge beademingsdrukken nodig is. 

Verschijnselen

Kinderen met BPD hebben moeite met de  ademhaling. Ze ademen vaak snel en moeten daar meer inspanning voor  leveren dan kinderen zonder BPD (kreunen, intrekkingen). Door deze inspanning hebben kinderen met BPD ook moeite met het zelfstandig  drinken van de voeding. 

Andere verschijnselen zijn: vocht vast houden en matige groei. 

Onderzoek

De diagnose BPD wordt gesteld op basis van de  zichtbare symptomen bij het kind: moeilijkheden bij de ademhaling en  aanhoudende behoefte aan ondersteuning van de ademhaling op het moment  waarop de zwangerschap 36 weken gevorderd zou zijn geweest. Röntgen  onderzoek kan de diagnose ondersteunen. 

Behandeling

Een baby met BPD heeft meestal langere tijd  hulp nodig bij het ademhalen. Daarnaast het het belangrijk om te zorgen  voor een adequate groei.

Ondersteuning van de ademhaling
Hiervoor zijn verschillende manieren:

 • Low flow (flow snor): hierbij wordt met een slangetje zuurstof en lucht de neus in geblazen.
 • Optiflow: ook hierbij wordt met een slangetje  zuurstof en lucht in de neus geblazen, maar in dit geval met een hogere  stroomsnelheid.
 • CPAP: hierbij wordt met behulp van een  maskertje  zuurstof en lucht de neus in geblazen waarbij er een  ingestelde druk wordt opgebouwd in de longen die er aan bijdraagt dat de  longen beter open blijven terwijl uw kind zelfstandig ademt.
 • Kunstmatige beademing: in dit geval neemt de  beademingsmachine (een deel van) de ademhaling van uw kind tijdelijk  over via een buisje dat via de neus of mond in de luchtpijp wordt ingebracht (intuberen).

Tijdens al deze vormen van  ademhalingsondersteuning wordt steeds de ondersteuning afgestemd op de  behoeftes van uw kind. Dit kan per dag wisselen. Te veel ondersteuning  kan de longen kan beschadigen. Te weinig ondersteuning kan echter leiden  tot uitputting en zuurstofgebrek.

Medicatie
Medicijnen die BPD behandelen zijn er niet. 

Wel zijn er medicamenten die sommige verschijnselen van BPD kunnen verminderen:

 • -Plasmedicatie (diuretica): kunnen helpen tegen het vasthouden van overtollig vocht.
 • -Luchtwegverwijders (vernevelingen): kunnen helpen een piepende ademhaling te verminderen.

De plaats van ontstekingsremmers in de preventie van BPD op de langere termijn wordt momenteel nog onderzocht.

Voeding
De extra inspanning die geleverd moet worden  voor de ademhaling gaat vaak ten koste van de groei. Om die reden worden  vaak extra calorieën toe gevoegd aan de voeding van uw kind. Als het  zelfstandig drinken door de ademnood en/of prematuriteit bemoeilijkt is,  wordt de voeding via een neusmaagsonde toegediend. 

Emotionele gevolgen

Kinderen met  BPD zijn vaak kleiner dan hun  leeftijdgenootjes. Dat kunnen ze vervelend vinden. Doordat ze  gemakkelijk een infectie oplopen, missen ze meer schooldagen dan  gemiddeld. Astmatische klachten kunnen ervoor zorgen dat uw kind minder  goed kan meekomen met gym en spelletjes. Omdat de BPD niet aan de  buitenkant te zien is, heeft de omgeving niet altijd begrip voor de  klachten. Het kan helpen om hierover te praten. Een goede manier voor uw  kind om hier aandacht aan te besteden op school, is om een spreekbeurt  over BPD te houden.

Wat kunt u zelf doen
Als uw kindje eenmaal thuis is:

Houd in de gaten dat uw kind zo min mogelijk  infecties in de longen oploopt. Vooral de eerste jaren is hygiëne daarom  heel belangrijk. Zorg ervoor dat uw baby zo min mogelijk in contact  komt met verkouden kinderen of volwassenen.

Luchtvervuiling (fijnstof en sigarettenrook)  verergert longklachten. Laat uw kind niet aan de straatkant slapen en  kies een school op afstand van een snelweg. Zorg dat er niet de buurt van uw kind wordt gerookt en druk het op het hart zelf nooit te gaan  roken.

Beweging is heel belangrijk. Door te bewegen  worden de ademhalingspieren sterker en de conditie beter. Het advies is  om minstens vijf dagen per week een half uur actief te zijn. Stimuleer  uw kind dus om op een sport te gaan en laat het  als het even kan  naar school fietsen.

Vooruitzichten

Bij de meeste kinderen met BPD zijn de  vooruitzichten goed. Ze  ontwikkelen zich vaak langzamer dan andere  kinderen, omdat alle energie naar het ademhalen gaat. Soms blijven de  longproblemen bestaan en zijn mensen met BPD ook later snel moe bij  inspanning. Een klein deel van de kinderen redt het niet en komt te  overlijden. Dit gebeurt soms pas in de loop van het eerste levensjaar.

Ernstige BPD heeft een ingrijpende invloed op het leven van de kinderen die eraan lijden en hun ouders:

 • Kinderen met BPD hebben meer luchtwegproblemen (verkoudheid, bronchitis, astma) dan te vroeg geboren kinderen zonder BPD.
 • Een kind met BPD gebruikt alle energie voor  de primaire levensbehoefte: ademhalen. Daardoor blijft er weinig ruimte  over om zich verder te ontwikkelen.
 • Ze zijn vaak prikkelbaar en stressgevoelig.

Met het verstrijken van de tijd verminderen de  klachten, maar in de eerste levensjaren van de baby’s met BPD komen  longinfecties, benauwdheid en voedingsproblemen vaak voor.  Daardoor zijn soms ook thuis sondevoeding, zuurstoftoevoeging en medicatie nodig.  

Gelukkig bestaan er steeds meer mogelijkheden voor de behandeling, maar ook voor de preventie.

De vooruitzichten van een kind met BPD zijn geleidelijk aan steeds beter geworden. 

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht