Belangrijk!

Belangrijk!
Richtlijnen
  • Start zo snel mogelijk met het afkolven van de moedermelk, bij voorkeur 4 tot 6 uur na de bevalling.
  • Kolf minstens 6 keer maar, indien haalbaar, 8 keer per dag. Als de voeding goed op gang is, is 6 keer voldoende.
  • Moedermelkproductie wordt gestimuleerd door huid op huid contact, zoals tijdens ‘kangoeroeën’.
  • Te vroeg geboren baby’s, bijvoorbeeld  geboren na een zwangerschapsduur van 30 weken, kunnen soms al een enkele  keer ‘oefenen’ aan de borst.
Het belang van moedermelk

Moedermelk en vooral colostrum, de eerste melk  die geproduceerd wordt, bevat hoge concentraties beschermende  antistoffen, vitaminen en mineralen.

Het bereidt de darmen voor op het opnemen van  voedsel (verhoging van de voedseltolerantie) en beschermt tegen  infecties. Meestal wordt moedermelk beter verdragen dan kunstvoeding  omdat het lichter verteerbaar is. Doordat het licht verteerbaar is, is  er een snellere maagontlediging. Te vroeg geboren kinderen die met  moedermelk worden gevoed spugen minder. Moedermelk heeft een positieve  invloed op de functie van de ogen en de ontwikkeling van de  hersenfuncties.

Na een vroeggeboorte is de moedermelk anders  van samenstelling dan wanneer de geboorte plaatsvond op de uitgerekende  datum. Er is dan een andere eiwit- en mineralensamenstelling. In de loop  van de eerste vier weken verandert de melk geleidelijk in ‘gewone’  moedermelk. Bij kinderen die meer dan acht weken te vroeg worden geboren  en minder dan 2000 gram wegen wordt ‘BMF’ (Breast Milk Fortifier) aan de  voeding toegevoegd. Bij kinderen die meer dan acht weken te vroeg  geboren worden of met een laag geboortegewicht kan het voorkomen dat zij, ondanks dat ze  preterme moedermelk krijgen, toch te weinig eiwitten krijgen en dus  langzamer groeien dan gewenst.

Hierbij wordt de groei vergeleken met de groei  zoals die in de baarmoeder zou zijn geweest. Bovendien bevat preterme  moedermelk voor sommige baby’s te weinig calcium en fosfor voor een  optimale botontwikkeling op deze leeftijd. Voldoende groei door gewoon  meer preterme moedermelk te geven is niet mogelijk, omdat er dan te veel  vocht wordt toegediend.

Om toch van alle positieve eigenschappen van  de moedermelk gebruik te maken kan er voor de prematuur aan de  afgekolfde melk een tijdelijke aanvulling van eiwitten, vitaminen en mineralen in de vorm van een zogenaamde moedermelkversterker toegevoegd  worden. Dit heet ook wel een Breast Milk Fortifier (BMF). 

Scheiding van moeder en kind

Als uw kind te vroeg geboren is volgt meestal  opname op de afdeling Neonatologie (Medium Care, High Care of Intensive  Care). Het is dan niet altijd mogelijk om uw kindje aan de borst te  voeden. Wel wordt uw afgekolfde moedermelk gegeven via een sonde. 

De verpleegkundige bespreekt dit zo nodig met u.

Afkolven met een volautomatische elektrische  kolf met dubbele afkolfset is een snelle en effectieve methode om de  borstvoeding op gang te krijgen en in stand te houden. De verpleegkundige/kraamverzorgende verstrekt u de informatie en benodigde  materialen. 

Melkproductie

De moedermelk komt ook op gang als de geboorte  vroeger dan gepland plaatsvindt. De melk die dan gemaakt wordt is in de  eerste weken speciaal afgestemd op de behoefte van de te vroeg geboren baby. 

Goede borststimulatie in de eerste dagen is  voor een groot deel bepalend voor de uiteindelijke melkproductie van de  borsten. De hoeveelheid melk die wordt gemaakt, is afhankelijk van de  hoeveelheid melk die eruit wordt gehaald en van het aantal keren dat de  borst wordt geleegd (gestimuleerd). 

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de geboorte, liefst al binnen 4 tot 6 uur, begint met kolven.

Ook als uw baby de melk nog niet kan krijgen,  is snel starten met afkolven nodig om de melkproductie goed op gang te  krijgen. Het colostrum (eerstemelk) en de melk kunnen dan voor later  gebruik worden ingevroren.

De melkproductie is in de eerste weken  waarschijnlijk groter dan uw baby kan of mag drinken. Dit is alleen maar  positief. Uw baby heeft op den duur meer voeding nodig en uw melkproductie is daar dan  op aangepast. Veel moeders merken dat het moeilijk is om met volledig  afkolven de melkproductie op peil te houden. 

Wanneer de melkproductie in het begin goed was  kan daarmee een later tekort in de productie opgevangen worden. Hebt u  twijfels, maakt u zich zorgen of loopt uw productie terug, bespreek dit  met de verpleegkundige of kraamverzorgende van de afdeling.

Voeden met afgekolfde melk

Doordat uw kindje nog te jong is om alle  voedingen aan de borst te drinken worden er alternatieven gebruikt. Een  te vroeg geboren baby kan soms niet alles uit de borst drinken en moeten  worden bijgevoed met afgekolfde moedermelk.

Voeding kan op verschillende manieren gegeven worden aan uw baby:
• Bij zeer vroeg geboren kinderen wordt  speciale intraveneuze voeding gegeven via een infuus rechtsstreek in het  bloed. Daarnaast worden er kleine hoeveelheden (moeder)melk gegeven via  een maagsonde (een plastic slangetje via de neus naar de maag), als de conditie van uw kind dit toelaat.
• Als uw kind ademhalen en slikken goed kan  combineren wordt de voeding per ‘cupje’ of fles met speen gegeven. Het  is in de praktijk moeilijk haalbaar om lange tijd een cupje aan te  bieden. Het aanbieden van een fles gebeurt zorgvuldig waarbij een baby goed moet leren ‘aanhappen’ met wijd open mond, wat belangrijk is bij borstvoeding.

Het regelmatig aanbieden van de borst, bijvoorbeeld tijdens het kangoeroeën, bevordert het goed leren drinken aan de borst.

Voeden aan de borst

Ook al is uw baby nog niet in staat aan de borst te drinken, u kunt wel een start maken met oefenen aan de borst.

De eerste stap is namelijk zoveel mogelijk huid op huid contact. We noemen dit ook wel kangoeroeën. In het volgende stappenplan kunt uw zien welke stappen de baby kan doorlopen om uiteindelijk aan de borst te leren drinken.

De verpleegkundige van afdeling Neonatologie neemt met u door aan welke stap uw kind toe is.

Belangrijk!
Richtlijnen
  • Start zo snel mogelijk met het afkolven van de moedermelk, bij voorkeur 4 tot 6 uur na de bevalling.
  • Kolf minstens 6 keer maar, indien haalbaar, 8 keer per dag. Als de voeding goed op gang is, is 6 keer voldoende.
  • Moedermelkproductie wordt gestimuleerd door huid op huid contact, zoals tijdens ‘kangoeroeën’.
  • Te vroeg geboren baby’s, bijvoorbeeld  geboren na een zwangerschapsduur van 30 weken, kunnen soms al een enkele  keer ‘oefenen’ aan de borst.
Het belang van moedermelk

Moedermelk en vooral colostrum, de eerste melk  die geproduceerd wordt, bevat hoge concentraties beschermende  antistoffen, vitaminen en mineralen.

Het bereidt de darmen voor op het opnemen van  voedsel (verhoging van de voedseltolerantie) en beschermt tegen  infecties. Meestal wordt moedermelk beter verdragen dan kunstvoeding  omdat het lichter verteerbaar is. Doordat het licht verteerbaar is, is  er een snellere maagontlediging. Te vroeg geboren kinderen die met  moedermelk worden gevoed spugen minder. Moedermelk heeft een positieve  invloed op de functie van de ogen en de ontwikkeling van de  hersenfuncties.

Na een vroeggeboorte is de moedermelk anders  van samenstelling dan wanneer de geboorte plaatsvond op de uitgerekende  datum. Er is dan een andere eiwit- en mineralensamenstelling. In de loop  van de eerste vier weken verandert de melk geleidelijk in ‘gewone’  moedermelk. Bij kinderen die meer dan acht weken te vroeg worden geboren  en minder dan 2000 gram wegen wordt ‘BMF’ (Breast Milk Fortifier) aan de  voeding toegevoegd. Bij kinderen die meer dan acht weken te vroeg  geboren worden of met een laag geboortegewicht kan het voorkomen dat zij, ondanks dat ze  preterme moedermelk krijgen, toch te weinig eiwitten krijgen en dus  langzamer groeien dan gewenst.

Hierbij wordt de groei vergeleken met de groei  zoals die in de baarmoeder zou zijn geweest. Bovendien bevat preterme  moedermelk voor sommige baby’s te weinig calcium en fosfor voor een  optimale botontwikkeling op deze leeftijd. Voldoende groei door gewoon  meer preterme moedermelk te geven is niet mogelijk, omdat er dan te veel  vocht wordt toegediend.

Om toch van alle positieve eigenschappen van  de moedermelk gebruik te maken kan er voor de prematuur aan de  afgekolfde melk een tijdelijke aanvulling van eiwitten, vitaminen en mineralen in de vorm van een zogenaamde moedermelkversterker toegevoegd  worden. Dit heet ook wel een Breast Milk Fortifier (BMF). 

Scheiding van moeder en kind

Als uw kind te vroeg geboren is volgt meestal  opname op de afdeling Neonatologie (Medium Care, High Care of Intensive  Care). Het is dan niet altijd mogelijk om uw kindje aan de borst te  voeden. Wel wordt uw afgekolfde moedermelk gegeven via een sonde. 

De verpleegkundige bespreekt dit zo nodig met u.

Afkolven met een volautomatische elektrische  kolf met dubbele afkolfset is een snelle en effectieve methode om de  borstvoeding op gang te krijgen en in stand te houden. De verpleegkundige/kraamverzorgende verstrekt u de informatie en benodigde  materialen. 

Melkproductie

De moedermelk komt ook op gang als de geboorte  vroeger dan gepland plaatsvindt. De melk die dan gemaakt wordt is in de  eerste weken speciaal afgestemd op de behoefte van de te vroeg geboren baby. 

Goede borststimulatie in de eerste dagen is  voor een groot deel bepalend voor de uiteindelijke melkproductie van de  borsten. De hoeveelheid melk die wordt gemaakt, is afhankelijk van de  hoeveelheid melk die eruit wordt gehaald en van het aantal keren dat de  borst wordt geleegd (gestimuleerd). 

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de geboorte, liefst al binnen 4 tot 6 uur, begint met kolven.

Ook als uw baby de melk nog niet kan krijgen,  is snel starten met afkolven nodig om de melkproductie goed op gang te  krijgen. Het colostrum (eerstemelk) en de melk kunnen dan voor later  gebruik worden ingevroren.

De melkproductie is in de eerste weken  waarschijnlijk groter dan uw baby kan of mag drinken. Dit is alleen maar  positief. Uw baby heeft op den duur meer voeding nodig en uw melkproductie is daar dan  op aangepast. Veel moeders merken dat het moeilijk is om met volledig  afkolven de melkproductie op peil te houden. 

Wanneer de melkproductie in het begin goed was  kan daarmee een later tekort in de productie opgevangen worden. Hebt u  twijfels, maakt u zich zorgen of loopt uw productie terug, bespreek dit  met de verpleegkundige of kraamverzorgende van de afdeling.

Voeden met afgekolfde melk

Doordat uw kindje nog te jong is om alle  voedingen aan de borst te drinken worden er alternatieven gebruikt. Een  te vroeg geboren baby kan soms niet alles uit de borst drinken en moeten  worden bijgevoed met afgekolfde moedermelk.

Voeding kan op verschillende manieren gegeven worden aan uw baby:
• Bij zeer vroeg geboren kinderen wordt  speciale intraveneuze voeding gegeven via een infuus rechtsstreek in het  bloed. Daarnaast worden er kleine hoeveelheden (moeder)melk gegeven via  een maagsonde (een plastic slangetje via de neus naar de maag), als de conditie van uw kind dit toelaat.
• Als uw kind ademhalen en slikken goed kan  combineren wordt de voeding per ‘cupje’ of fles met speen gegeven. Het  is in de praktijk moeilijk haalbaar om lange tijd een cupje aan te  bieden. Het aanbieden van een fles gebeurt zorgvuldig waarbij een baby goed moet leren ‘aanhappen’ met wijd open mond, wat belangrijk is bij borstvoeding.

Het regelmatig aanbieden van de borst, bijvoorbeeld tijdens het kangoeroeën, bevordert het goed leren drinken aan de borst.

Voeden aan de borst

Ook al is uw baby nog niet in staat aan de borst te drinken, u kunt wel een start maken met oefenen aan de borst.

De eerste stap is namelijk zoveel mogelijk huid op huid contact. We noemen dit ook wel kangoeroeën. In het volgende stappenplan kunt uw zien welke stappen de baby kan doorlopen om uiteindelijk aan de borst te leren drinken.

De verpleegkundige van afdeling Neonatologie neemt met u door aan welke stap uw kind toe is.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht