Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap

Bloedverlies tijdens
een gevorderde
zwangerschap

In deze brochure lees je over bloedverlies in de laatste maanden van de zwangerschap, wat de oorzaken kunnen zijn, signalen en beleid 

De zwangerschap is te verdelen in 3 trimesters:

 • 1e trimester: 0 tot 12 weken zwangerschap 
 • 2e trimester: 12 tot 24 weken zwangerschap 
 • 3e trimester: 24 tot 40 weken zwangerschap

Bloedverlies in het tweede trimester en derde trimester kan afkomstig zijn van bloedingen uit de placenta of vanuit de  bloedvaten die dicht bij de baarmoedermond liggen. Bloedverlies in het eerste trimester kan een innestelingsbloeding zijn of een eventuele miskraam.

Onderzoek bij vaginaal bloedverlies

Bij vaginaal bloed verlies in de tweede en derde trimester van de zwangerschap verwachten we je in het WKZ Geboortecentrum voor verder onderzoek. De verloskundige of arts onderzoek je uitgebreid om achter de reden van het bloedverlies te komen.

Lichamelijk onderzoek
De arts of verloskundige bekijkt uw  baarmoedermond. Om de baarmoedermond te kunnen zien, brengt hij/zij een spreider in uw vagina, ook wel ‘eendenbek’ genoemd. Eventueel volgt een inwendig onderzoek om de grootte van de baarmoedermond in te schatten en om te voelen of de baarmoedermond geopend is.

CardioToco Grafie (CTG)
Vanaf minimaal 24 weken zwangerschap  kunnen we een hartfilmpje van het kind maken. Hiermee kunnen we de  conditie van het kind bepalen.
 

Algemene controles
Het opmeten van de bloeddruk, temperatuur en pols.
 

Bloedonderzoek
Bloedgroep met Rhesus factor en HB (ijzergehalte) wordt bepaald bij veel bloedverlies.
 

Echoscopisch onderzoek
M.b.v. een echo kan er een lokalisatie van de placenta plaatsvinden. Dit kan inwendig (via de vagina) of uitwendig  (via de buik) plaatsvinden. De baarmoedermond en de zwangerschap worden zichtbaar en er wordt gekeken of de oorzaak van het bloedverlies achterhaald kan worden.
 

Observatie
Opname op afdeling zwangeren. Hier wordt de hoeveelheid bloedverlies in de gaten gehouden en de conditie van het kind. Er wordt bedrust geadviseerd om het bloedverlies te laten stoppen. Je komt alleen uit bed om te douchen en voor de toiletgang. Als na 24 uur het vaginaal bloedverlies niet is teruggekeerd, mag je meer gaan  lopen. Als dan alles goed gaat en het bloedverlies niet terug komt mag  je naar huis. 

Mogelijke oorzaken van het vaginaal
bloedverlies

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor bloedingen vanuit de placenta en/of de bloedvaten dichtbij de baarmoedermond. Niet in alle gevallen is de oorzaak van het vaginaal bloedverlies duidelijk. 

De meest voorkomende oorzaken zijn:

 

Bloeding van een ader in de placenta (randvenebloeding)
Een randvenebloeding (of randsinusbloeding) is een bloeding van een kapot gesprongen adertje van de placenta. De  oorzaak is onbekend. 

Signalen: 

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies, wat soms ruim kan zijn. Dit heeft geen complicaties voor de zwangerschap.
 • Kan eenmalig voorkomen maar ook vaker.

 

Laag liggende placenta
Bij een laag liggende placenta ligt de placenta zeer laag in de baarmoeder maar niet over de rand van de baarmoedermond. De placenta nestelt zich bij de aanleg al erg laag in de baarmoeder. De oorzaak van het bloedverlies is vaak niet bekend.

Signalen:

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies, meestal weinig.
 • Vaak meer vaginaal bloedverlies tijdens de bevalling in de ontsluitingsfase.

 

Placenta praevia
Een placenta Praevia is een placenta die wel vóór de baarmoedermond ligt.
Hier volgt verder uitleg in het volgende blok.

Placenta praevia

Er zijn 3 verschillende soorten placenta praevia:

1. Placenta praevia totalis
De placenta bedekt de gehele de opening van de baarmoedermond.

Men spreekt van een placenta praevia wanneer de placenta zich niet op de normale plaats in de baarmoedermond innestelt, maar laag bij de opening van de baarmoedermond. Hierdoor bedekt de placenta de opening van de baarmoedermond gedeeltelijk of zelfs helemaal. De oorzaak van een placenta die voor de baarmoedermond ligt, is onbekend.  

Vrouwen die  meerdere keizersneden in de voorgeschiedenis hebben gehad, hebben meer risico op een placenta praevia.  

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap. Een placenta die eerst vóór de baarmoedermond ligt, kan zich dan nog een stukje ‘optrekken’ zodat de baarmoedermond aan het eind van de zwangerschap weer vrij ligt. Als dat niet gebeurt, blijft de placenta de baarmoederhals bedekken. Door de groei van de baarmoeder wordt er aan  de placenta getrokken, hierdoor kan vaginaal bloedverlies ontstaan. Dit is pijnloos. Als er een placenta preavia gezien is, nemen we je op in  het ziekenhuis.

Signalen:

 • Vaginaal bloedverlies kan al vroeg in de  zwangerschap ontstaan, deze is pijnloos en komt steeds terug en kan  gepaard gaan met stolsels.
 • In de laatste maanden van de zwangerschap  opent het bovenste deel van de baarmoedermond zich. Hierdoor kunnen  ook/opnieuw bloedingen ontstaan.
 • Soms kan in korte tijd veel bloedverlies optreden dit kan gevaarlijk zijn voor moeder en kind.
 • Bloedverlies kan leiden tot contracties, krampende onderbuikspijn.
 • Liggingsafwijkingen van het kind, zoals stuit- of dwarsliggingen.
 • Indien je een placenta praevia hebt, moet je in het ziekenhuis bevallen.  
 • Wanneer er placenta praevia met bloedverlies is geconstateerd volgt een opname, vaak tot aan de bevalling. Een keizersnede als bevalling heeft hier dan de absolute voorkeur.
  -  Er wordt om de 2-3 dagen bloed geprikt. Dan is er op het laboratorium altijd
      bloed aanwezig voor een eventuele  bloedtransfusie.  
  -  Een infuus is nodig om extra vocht toe te dienen als er veel bloedverlies is.
  -  Elke 2 weken wordt een groei echo gemaakt.
  -  Tijdens de gehele opname; bedrust met was- en toiletprivilege.

 

2. Placenta praevia marginalis
De placenta reikt net tot de rand van de opening van de baarmoedermond.

Signalen:

 • Weinig tot matig vaginaal bloedverlies.
 • Vaak treden de bloedingen op tijdens de bevalling.

 

3. Placenta Praevia Lateralis
De placenta ligt tegen de opening van de baarmoedermond aan.

Signalen:

 • Weinig tot matig vaginaal bloedverlies.
 • Vaak treden de bloedingen op tijdens de bevalling.
Solutio placenta

Een solutio placenta is een gedeeltelijke of gehele loslating van de placenta, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt. Hierdoor krijgt het kind onvoldoende voeding en zuurstof meer via de placenta.

Directe signalen:

 • Pijnlijk vaginaal bloedverlies, het bloed hoopt zich grotendeels op tussen de placenta en de baarmoederwand en loopt slechts voor een deel naar buiten.
 • Een acute plankharde, pijnlijke buik (tgv prikkeling van het buikvlies).
 • Slecht CTG. De conditie van het kind verslechterd doordat het minder bloedtoevoer krijgt.

Latere signalen:

 • Bloeddrukdaling van de moeder, de conditie van de moeder gaat achteruit.
 • Shockverschijnselen t.g.v. ernstig bloedverlies, ernstige stollingsproblemen en nierinsufficiëntie. 

Mogelijke oorzaken:

 • Roken
 • Hypertensie( hoge bloeddruk) en Pre-eclampsie
 • Solutio in de voorgeschiedenis
 • Stomp buik trauma

De conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zeer zorgwekkend, er zal daarom ook direct ingegrepen worden d.m.v. stabiliseren van de conditie van moeder. Er wordt een infuus ingebracht om extra vocht toe te dienen en er volgt een spoedkeizersnede. 

Andere (weinig) voorkomende oorzaken

Bij-placenta
Bij deze vorm van placenta is er een tweede kleine placenta aangelegd. Deze staat wel in verbinding met de grote placenta d.m.v. een bloedvat. Dit bloedvat loopt dan door de vliezen heen. De oorzaak is onbekend, waarschijnlijk een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.

Signalen:

 • Geen vaginaal bloedverlies zolang als het vat niet scheurt.
 • Vaginaal bloedverlies na amniotomie (handmatig breken van de vliezen) of bij een spontane vliesscheur.
  -  Vaginaal bloedverlies is dan erg ruim
  -  Achteruitgang van de conditie  van de baby, het CTG vertoont afwijkingen
      van de hartslag van de baby.)

Op het moment dat dit geobserveerd wordt is de conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zorgwekkend daarom;

 • wordt er een infuus gegeven om extra vocht toe te dienen.
 • en er volgt een spoedkeizersnede.

Placenta circum vallata
Bij een placenta circum vallata zijn de vliezen niet aan de rand van de placenta aangehecht, maar op enige afstand daarvan. Zo kan een gedeelte van de vrije rand, die niet door de vliezen is bedekt, voortijdig loslaten van de baarmoederwand. Dit gaat gepaard met pijnloos bloedverlies.

De oorzaak is onbekend. Waarschijnlijk is de oorzaak een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.  

Vasa praevia
Een vasa praevia is een abnormaal verloop van navelstrengvaten in de vliezen.

Na het kunstmatig breken van de vliezen of  spontane vliesscheur kunnen dergelijke moederlijke vaten mee scheuren, dit is zeer zeldzaam. De oorzaak is onbekend, waarschijnlijk een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.  

Signalen:

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies na het breken van de vliezen of spontane vliesscheur.
 • CTG vertoont afwijkingen aan de hartslag van het kind, de conditie gaat achteruit.

Op het moment dat wij dit observeren is de conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zorgwekkend daarom altijd:

 • een infuus om extra vocht toegediend te krijgen.
 • zo snel mogelijk een spoedkeizersnede.

Deze informatie is gemaakt door het WKZ geboortecentrum. 

Bloedverlies tijdens
een gevorderde
zwangerschap

In deze brochure lees je over bloedverlies in de laatste maanden van de zwangerschap, wat de oorzaken kunnen zijn, signalen en beleid 

De zwangerschap is te verdelen in 3 trimesters:

 • 1e trimester: 0 tot 12 weken zwangerschap 
 • 2e trimester: 12 tot 24 weken zwangerschap 
 • 3e trimester: 24 tot 40 weken zwangerschap

Bloedverlies in het tweede trimester en derde trimester kan afkomstig zijn van bloedingen uit de placenta of vanuit de  bloedvaten die dicht bij de baarmoedermond liggen. Bloedverlies in het eerste trimester kan een innestelingsbloeding zijn of een eventuele miskraam.

Onderzoek bij vaginaal bloedverlies

Bij vaginaal bloed verlies in de tweede en derde trimester van de zwangerschap verwachten we je in het WKZ Geboortecentrum voor verder onderzoek. De verloskundige of arts onderzoek je uitgebreid om achter de reden van het bloedverlies te komen.

Lichamelijk onderzoek
De arts of verloskundige bekijkt uw  baarmoedermond. Om de baarmoedermond te kunnen zien, brengt hij/zij een spreider in uw vagina, ook wel ‘eendenbek’ genoemd. Eventueel volgt een inwendig onderzoek om de grootte van de baarmoedermond in te schatten en om te voelen of de baarmoedermond geopend is.

CardioToco Grafie (CTG)
Vanaf minimaal 24 weken zwangerschap  kunnen we een hartfilmpje van het kind maken. Hiermee kunnen we de  conditie van het kind bepalen.
 

Algemene controles
Het opmeten van de bloeddruk, temperatuur en pols.
 

Bloedonderzoek
Bloedgroep met Rhesus factor en HB (ijzergehalte) wordt bepaald bij veel bloedverlies.
 

Echoscopisch onderzoek
M.b.v. een echo kan er een lokalisatie van de placenta plaatsvinden. Dit kan inwendig (via de vagina) of uitwendig  (via de buik) plaatsvinden. De baarmoedermond en de zwangerschap worden zichtbaar en er wordt gekeken of de oorzaak van het bloedverlies achterhaald kan worden.
 

Observatie
Opname op afdeling zwangeren. Hier wordt de hoeveelheid bloedverlies in de gaten gehouden en de conditie van het kind. Er wordt bedrust geadviseerd om het bloedverlies te laten stoppen. Je komt alleen uit bed om te douchen en voor de toiletgang. Als na 24 uur het vaginaal bloedverlies niet is teruggekeerd, mag je meer gaan  lopen. Als dan alles goed gaat en het bloedverlies niet terug komt mag  je naar huis. 

Mogelijke oorzaken van het vaginaal
bloedverlies

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor bloedingen vanuit de placenta en/of de bloedvaten dichtbij de baarmoedermond. Niet in alle gevallen is de oorzaak van het vaginaal bloedverlies duidelijk. 

De meest voorkomende oorzaken zijn:

 

Bloeding van een ader in de placenta (randvenebloeding)
Een randvenebloeding (of randsinusbloeding) is een bloeding van een kapot gesprongen adertje van de placenta. De  oorzaak is onbekend. 

Signalen: 

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies, wat soms ruim kan zijn. Dit heeft geen complicaties voor de zwangerschap.
 • Kan eenmalig voorkomen maar ook vaker.

 

Laag liggende placenta
Bij een laag liggende placenta ligt de placenta zeer laag in de baarmoeder maar niet over de rand van de baarmoedermond. De placenta nestelt zich bij de aanleg al erg laag in de baarmoeder. De oorzaak van het bloedverlies is vaak niet bekend.

Signalen:

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies, meestal weinig.
 • Vaak meer vaginaal bloedverlies tijdens de bevalling in de ontsluitingsfase.

 

Placenta praevia
Een placenta Praevia is een placenta die wel vóór de baarmoedermond ligt.
Hier volgt verder uitleg in het volgende blok.

Placenta praevia

Er zijn 3 verschillende soorten placenta praevia:

1. Placenta praevia totalis
De placenta bedekt de gehele de opening van de baarmoedermond.

Men spreekt van een placenta praevia wanneer de placenta zich niet op de normale plaats in de baarmoedermond innestelt, maar laag bij de opening van de baarmoedermond. Hierdoor bedekt de placenta de opening van de baarmoedermond gedeeltelijk of zelfs helemaal. De oorzaak van een placenta die voor de baarmoedermond ligt, is onbekend.  

Vrouwen die  meerdere keizersneden in de voorgeschiedenis hebben gehad, hebben meer risico op een placenta praevia.  

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap. Een placenta die eerst vóór de baarmoedermond ligt, kan zich dan nog een stukje ‘optrekken’ zodat de baarmoedermond aan het eind van de zwangerschap weer vrij ligt. Als dat niet gebeurt, blijft de placenta de baarmoederhals bedekken. Door de groei van de baarmoeder wordt er aan  de placenta getrokken, hierdoor kan vaginaal bloedverlies ontstaan. Dit is pijnloos. Als er een placenta preavia gezien is, nemen we je op in  het ziekenhuis.

Signalen:

 • Vaginaal bloedverlies kan al vroeg in de  zwangerschap ontstaan, deze is pijnloos en komt steeds terug en kan  gepaard gaan met stolsels.
 • In de laatste maanden van de zwangerschap  opent het bovenste deel van de baarmoedermond zich. Hierdoor kunnen  ook/opnieuw bloedingen ontstaan.
 • Soms kan in korte tijd veel bloedverlies optreden dit kan gevaarlijk zijn voor moeder en kind.
 • Bloedverlies kan leiden tot contracties, krampende onderbuikspijn.
 • Liggingsafwijkingen van het kind, zoals stuit- of dwarsliggingen.
 • Indien je een placenta praevia hebt, moet je in het ziekenhuis bevallen.  
 • Wanneer er placenta praevia met bloedverlies is geconstateerd volgt een opname, vaak tot aan de bevalling. Een keizersnede als bevalling heeft hier dan de absolute voorkeur.
  -  Er wordt om de 2-3 dagen bloed geprikt. Dan is er op het laboratorium altijd
      bloed aanwezig voor een eventuele  bloedtransfusie.  
  -  Een infuus is nodig om extra vocht toe te dienen als er veel bloedverlies is.
  -  Elke 2 weken wordt een groei echo gemaakt.
  -  Tijdens de gehele opname; bedrust met was- en toiletprivilege.

 

2. Placenta praevia marginalis
De placenta reikt net tot de rand van de opening van de baarmoedermond.

Signalen:

 • Weinig tot matig vaginaal bloedverlies.
 • Vaak treden de bloedingen op tijdens de bevalling.

 

3. Placenta Praevia Lateralis
De placenta ligt tegen de opening van de baarmoedermond aan.

Signalen:

 • Weinig tot matig vaginaal bloedverlies.
 • Vaak treden de bloedingen op tijdens de bevalling.
Solutio placenta

Een solutio placenta is een gedeeltelijke of gehele loslating van de placenta, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt. Hierdoor krijgt het kind onvoldoende voeding en zuurstof meer via de placenta.

Directe signalen:

 • Pijnlijk vaginaal bloedverlies, het bloed hoopt zich grotendeels op tussen de placenta en de baarmoederwand en loopt slechts voor een deel naar buiten.
 • Een acute plankharde, pijnlijke buik (tgv prikkeling van het buikvlies).
 • Slecht CTG. De conditie van het kind verslechterd doordat het minder bloedtoevoer krijgt.

Latere signalen:

 • Bloeddrukdaling van de moeder, de conditie van de moeder gaat achteruit.
 • Shockverschijnselen t.g.v. ernstig bloedverlies, ernstige stollingsproblemen en nierinsufficiëntie. 

Mogelijke oorzaken:

 • Roken
 • Hypertensie( hoge bloeddruk) en Pre-eclampsie
 • Solutio in de voorgeschiedenis
 • Stomp buik trauma

De conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zeer zorgwekkend, er zal daarom ook direct ingegrepen worden d.m.v. stabiliseren van de conditie van moeder. Er wordt een infuus ingebracht om extra vocht toe te dienen en er volgt een spoedkeizersnede. 

Andere (weinig) voorkomende oorzaken

Bij-placenta
Bij deze vorm van placenta is er een tweede kleine placenta aangelegd. Deze staat wel in verbinding met de grote placenta d.m.v. een bloedvat. Dit bloedvat loopt dan door de vliezen heen. De oorzaak is onbekend, waarschijnlijk een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.

Signalen:

 • Geen vaginaal bloedverlies zolang als het vat niet scheurt.
 • Vaginaal bloedverlies na amniotomie (handmatig breken van de vliezen) of bij een spontane vliesscheur.
  -  Vaginaal bloedverlies is dan erg ruim
  -  Achteruitgang van de conditie  van de baby, het CTG vertoont afwijkingen
      van de hartslag van de baby.)

Op het moment dat dit geobserveerd wordt is de conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zorgwekkend daarom;

 • wordt er een infuus gegeven om extra vocht toe te dienen.
 • en er volgt een spoedkeizersnede.

Placenta circum vallata
Bij een placenta circum vallata zijn de vliezen niet aan de rand van de placenta aangehecht, maar op enige afstand daarvan. Zo kan een gedeelte van de vrije rand, die niet door de vliezen is bedekt, voortijdig loslaten van de baarmoederwand. Dit gaat gepaard met pijnloos bloedverlies.

De oorzaak is onbekend. Waarschijnlijk is de oorzaak een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.  

Vasa praevia
Een vasa praevia is een abnormaal verloop van navelstrengvaten in de vliezen.

Na het kunstmatig breken van de vliezen of  spontane vliesscheur kunnen dergelijke moederlijke vaten mee scheuren, dit is zeer zeldzaam. De oorzaak is onbekend, waarschijnlijk een stoornis in de aanleg van de placenta en de vliezen.  

Signalen:

 • Pijnloos vaginaal bloedverlies na het breken van de vliezen of spontane vliesscheur.
 • CTG vertoont afwijkingen aan de hartslag van het kind, de conditie gaat achteruit.

Op het moment dat wij dit observeren is de conditie van moeder en kind is in deze situatie altijd zorgwekkend daarom altijd:

 • een infuus om extra vocht toegediend te krijgen.
 • zo snel mogelijk een spoedkeizersnede.

Deze informatie is gemaakt door het WKZ geboortecentrum. 

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht