Overige kaders

Overige kaders
Patiënt als partner

KPI patiëntervaring

 • A2; HIC en presentie benadering (met Prof A Baart)
 • Twee keer publiekslezing (22Q11 voorjaar, najaar ntb)
 • Ervaringsdeskundigheid meer inzetten
 • Inventariseren mogelijkheden gastvrouw
 • Meer herstelondersteunende zorg en samenwerking buurtteams door systeem begeleiders
 • Familiecoaching en KOPP groepen onder de aandacht blijven brengen

Patiënten Advies Groep (PAG)

 • Ontwikkelen van een visie voor 5 jaar i.s.m. de UMC Academie
 • Werkbezoek van de PAG aan de PAG van Atrecht
 • Uitbreiden van de PAG tot 8 leden?
 • Verder ontwikkelen logo PAG tot eigen PR lijn
Excellente kwaliteit & veiligheid
 • Uitkomsten dossiertracers ingezet voor verbeterplan
 • E-portaal meer onder de aandacht brengen
 • Werkgroep veiligheid en agressie uit 2018; resultaten uitrollen en FAG & PAG betrekken bij beleid
 • JCI juli 2019
 • Time out ECT bekijken
 • Screening en meldcode kindermishandeling beter implementeren
 • Invoer nieuwe BOPZ voorbereiden
 • Bouw HIC
Optimaal menselijk kapitaal

Ontwikkelgesprekken (Performance & Goals)

 • Iedere medewerker jaarlijks gesprek met leidinggevende in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vastgelegd in P&G.
 • Ontwikkelen door Spiegelen:
 • Centrale directie P&O ontwikkelt nieuw beleid gericht op ontwikkeling en dialoog. De afdeling Psychiatrie sluit hierop aan.

Mobiliteit

 • De afdeling Psychiatrie heeft aandacht voor het binden en boeien van medewerkers en  richt zich hierbij o.a. op:
 • Opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen
 • Empoweren van verpleegkundigen in relatie tot de toegenomen complexiteit van zorg
 • Zelfroosteren

Werkbeleving
Het huidige WBO (2x p/jr) en  vragenlijsten in het kader van SVP (3 x p/jaar) worden samengevoegd tot 1 instrument. Vanaf 2019 wordt 3 x per jaar een medewerkers onderzoek gehouden.

Ziekteverzuim
Pilot “alles is gezondheid” zal in 2019 worden geëvalueerd en geïmplementeerd.

Wnra (Wet normering rechtspositie ambtenaren)
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt rechtspositie van de UMC’s waarmee het UMC onder het arbeidsrecht valt.

Centrale werkgroepen bereiden implementatie voor. HR afdeling Psychiatrie zal rechtspositionele wijziging vertalen naar de aanstelling van de medewerkers.

Herregistratie medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 moeten MS voor herregistratie voldaan hebben aan nieuwe eis, [evaluatie van het individueel functioneren (o.a. 360 graden feedback en POP)]. Afdeling Psychiatrie volgt centraal beleid.

Afdelingsdag Psychiatrie
In 2019 zal wederom een inspirerende dag voor de hele afdeling georganiseerd worden.

Gezonde bedrijfsvoering

KPI Productiviteit

 • Plan van aanpak KJ kliniek en deeltijd i.v.m. productie
 • Pilot Engelse model afgerond
 • PsyData inzetten voor stroomlijnen ontslagbrief
 • SVP start begin 2019. Thema; optimaliseren logistieke stroom (doel; verkorten wachttijd en verbeteren doorlooptijd, optimalisatie bedbezetting), met gebruik van PsyData, transfer verpleegkundige, Aanmeldteam en PsyNet

Familie Advies Groep (FAG)

 • Écht stil staan bij de groep en onze speerpunten. Juist in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in GGZ, herstel en rol familie hierin.
 • Samen met MT actuele aanvullende en/of innovatie speerpunten benoemen
 • Nieuwe leden werven! Graag jullie hulp bij vragen betrokken familie.
 • Familie coaching uitbreiden: aandacht voor aanmelden
 • Wegwijzer realiseren in “hoe verhoud ik me als familie tot het aangedane familielid ” o.a. Mentorschap
 • Aandacht in podium, publiekslezing en psycho educatie
 • Transferproces i.s.m. de transferverpleegkundige verder verbeteren
 • Focusgroep Gamificatie vervolgen: opname proces Kinderen en Jeugd
 • Bijdragen aan programma Lijf en Leven
 • Samenwerking met PAG intensiveren; gezamenlijke folder o.a.
Overige kaders
Patiënt als partner

KPI patiëntervaring

 • A2; HIC en presentie benadering (met Prof A Baart)
 • Twee keer publiekslezing (22Q11 voorjaar, najaar ntb)
 • Ervaringsdeskundigheid meer inzetten
 • Inventariseren mogelijkheden gastvrouw
 • Meer herstelondersteunende zorg en samenwerking buurtteams door systeem begeleiders
 • Familiecoaching en KOPP groepen onder de aandacht blijven brengen

Patiënten Advies Groep (PAG)

 • Ontwikkelen van een visie voor 5 jaar i.s.m. de UMC Academie
 • Werkbezoek van de PAG aan de PAG van Atrecht
 • Uitbreiden van de PAG tot 8 leden?
 • Verder ontwikkelen logo PAG tot eigen PR lijn
Excellente kwaliteit & veiligheid
 • Uitkomsten dossiertracers ingezet voor verbeterplan
 • E-portaal meer onder de aandacht brengen
 • Werkgroep veiligheid en agressie uit 2018; resultaten uitrollen en FAG & PAG betrekken bij beleid
 • JCI juli 2019
 • Time out ECT bekijken
 • Screening en meldcode kindermishandeling beter implementeren
 • Invoer nieuwe BOPZ voorbereiden
 • Bouw HIC
Optimaal menselijk kapitaal

Ontwikkelgesprekken (Performance & Goals)

 • Iedere medewerker jaarlijks gesprek met leidinggevende in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vastgelegd in P&G.
 • Ontwikkelen door Spiegelen:
 • Centrale directie P&O ontwikkelt nieuw beleid gericht op ontwikkeling en dialoog. De afdeling Psychiatrie sluit hierop aan.

Mobiliteit

 • De afdeling Psychiatrie heeft aandacht voor het binden en boeien van medewerkers en  richt zich hierbij o.a. op:
 • Opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen
 • Empoweren van verpleegkundigen in relatie tot de toegenomen complexiteit van zorg
 • Zelfroosteren

Werkbeleving
Het huidige WBO (2x p/jr) en  vragenlijsten in het kader van SVP (3 x p/jaar) worden samengevoegd tot 1 instrument. Vanaf 2019 wordt 3 x per jaar een medewerkers onderzoek gehouden.

Ziekteverzuim
Pilot “alles is gezondheid” zal in 2019 worden geëvalueerd en geïmplementeerd.

Wnra (Wet normering rechtspositie ambtenaren)
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt rechtspositie van de UMC’s waarmee het UMC onder het arbeidsrecht valt.

Centrale werkgroepen bereiden implementatie voor. HR afdeling Psychiatrie zal rechtspositionele wijziging vertalen naar de aanstelling van de medewerkers.

Herregistratie medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 moeten MS voor herregistratie voldaan hebben aan nieuwe eis, [evaluatie van het individueel functioneren (o.a. 360 graden feedback en POP)]. Afdeling Psychiatrie volgt centraal beleid.

Afdelingsdag Psychiatrie
In 2019 zal wederom een inspirerende dag voor de hele afdeling georganiseerd worden.

Gezonde bedrijfsvoering

KPI Productiviteit

 • Plan van aanpak KJ kliniek en deeltijd i.v.m. productie
 • Pilot Engelse model afgerond
 • PsyData inzetten voor stroomlijnen ontslagbrief
 • SVP start begin 2019. Thema; optimaliseren logistieke stroom (doel; verkorten wachttijd en verbeteren doorlooptijd, optimalisatie bedbezetting), met gebruik van PsyData, transfer verpleegkundige, Aanmeldteam en PsyNet

Familie Advies Groep (FAG)

 • Écht stil staan bij de groep en onze speerpunten. Juist in relatie tot nieuwe ontwikkelingen in GGZ, herstel en rol familie hierin.
 • Samen met MT actuele aanvullende en/of innovatie speerpunten benoemen
 • Nieuwe leden werven! Graag jullie hulp bij vragen betrokken familie.
 • Familie coaching uitbreiden: aandacht voor aanmelden
 • Wegwijzer realiseren in “hoe verhoud ik me als familie tot het aangedane familielid ” o.a. Mentorschap
 • Aandacht in podium, publiekslezing en psycho educatie
 • Transferproces i.s.m. de transferverpleegkundige verder verbeteren
 • Focusgroep Gamificatie vervolgen: opname proces Kinderen en Jeugd
 • Bijdragen aan programma Lijf en Leven
 • Samenwerking met PAG intensiveren; gezamenlijke folder o.a.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht