Bijlagen

Bijlagen
Bijlage I: werkgroepen
 • Activiteiten en Vak-therapeuten
 • Psychologen
 • Opleiding psychiatrie
 • Verpleegkundig specialisten
 • Beleidsmedewerkers
 • FAG
 • PAG
Bijlage II: Lijst met afkortingen

ROM          Routine Outcoming Monitoring

PMC          Princes Maxima Centrum

OS             Ontwikkelingsstoornissen

PS              Psychotische stoornissen

UU             Universiteit Utrecht

NWO         Nederlandse organisatie wetenschappelijk onderwijs

HUS           Huisartsen Utrecht Stad       

METC        Medisch ethische toetsingscommissie

HIC            High Intensive Care

HIX            elektronisch patiëntendossier

m-MPU     medisch mobiele psychiatrische unit

PHD           Doctor of Philosophy

VR               Virtual Reality

MRS            Magnetic Resonance Spectroscopie 

ANIOS        arts niet in opleiding tot specialist

AIOS           arts in opleiding tot specialist

MGGZ        Militaire geestelijke gezondheidszorg

P&O            Personeel en Organisatie

WBO           Werkbelevingsonderzoek

POP             persoonlijk ontwikkelplan

KPI               kritieke prestatie indicatoren

BKO             basis kwalificatie onderwijs

AKO             arts klinisch onderzoeker

UHD             universitair hoofd docent

CQ                Consumer Quality Index

SVP              samen voor patiënt

SKJ              stichting kwaliteitsregister kind en jeugd

Bijlagen
Bijlage I: werkgroepen
 • Activiteiten en Vak-therapeuten
 • Psychologen
 • Opleiding psychiatrie
 • Verpleegkundig specialisten
 • Beleidsmedewerkers
 • FAG
 • PAG
Bijlage II: Lijst met afkortingen

ROM          Routine Outcoming Monitoring

PMC          Princes Maxima Centrum

OS             Ontwikkelingsstoornissen

PS              Psychotische stoornissen

UU             Universiteit Utrecht

NWO         Nederlandse organisatie
                   wetenschappelijk onderwijs

HUS           Huisartsen Utrecht Stad       

METC          Medisch ethische
                     toetsingscommissie

HIC              High Intensive Care

HIX              elektronisch patiëntendossier

m-MPU      medisch mobiele psychiatrische unit

PHD            Doctor of Philosophy

VR                Virtual Reality

MRS            Magnetic Resonance Spectroscopie 

ANIOS        arts niet in opleiding tot specialist

AIOS           arts in opleiding tot specialist

MGGZ        Militaire geestelijke
                    gezondheidszorg

P&O            Personeel en Organisatie

WBO           Werkbelevingsonderzoek

POP            persoonlijk ontwikkelplan

KPI              kritieke prestatie indicatoren

BKO            basis kwalificatie onderwijs

AKO            arts klinisch onderzoeker

UHD           universitair hoofd docent

CQ              Consumer Quality Index

SVP            samen voor patiënt

SKJ             stichting kwaliteitsregister
                    kind en jeugd

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht