De afdeling Oncologische Urologie van het UMC Utrecht Cancer Center werkt nauw samen met de afdeling Urologie van het UMC Utrecht. Zowel in het kader van de opleiding Urologie, als de kliniek en diensten is er sprake van een hecht teamverband. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaar een nauwe samenwerking met de afdeling Urologie van het NKI-AVL te Amsterdam. Dit uit zich in een gezamenlijk multidisciplinair overleg en een wekelijks gezamenlijk operatieprogramma, waarbij AVL-operateurs opereren in het UMC Utrecht. Daarnaast is er sprake van intensieve wetenschappelijke samenwerking met het NKI-AVL, onder andere in het kader van de PROKEUS studie (Factors influencing choice of treatment, quality of life and decisional regret in patients with localized prostate cancer) (gezamenlijke promovendus) en in het kader van de SENATOR-studie (Sentinel lymph node procedure in testicular germ cell tumour) (gezamenlijke promovendus). Regionaal heeft de afdeling Oncologische Urologie samenwerking met de afdeling Urologie in het Tergooiziekenhuis in het kader van blaaskanker, prostaatkanker en niertumoren. Er is sprake van een gezamenlijk staflid Urologie met een deelaanstelling in het UMC Utrecht Cancer Center. In de komende jaren zal regionale samenwerking verder worden uitgebreid met andere centra in de vorm van een Comprehensive Cancer Network.

Sinds 2016 is het UMC Utrecht Cancer Center erkend als “Certified ERUS Robotic Training Center”. De fellow oncologische urologie volgt dan ook het ERUS robot-fellowship met als doel het ERUS certificaat voor robotchirurgie. Ook in dit robot-fellowship wordt samengewerkt met het AVL.

Binnen het UMC Utrecht Cancer Center is de Tumorwerkgroep Oncologische Urologie actief om de multidisciplinaire zorg voor ieder uro-genitaal tumortype zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Daarbij is met name aandacht voor multimodulaire behandelingen (combinatie van systeemtherapie en lokale therapie) en wordt gestreefd naar orgaan-sparende therapie. Indien operatie geïndiceerd is wordt gestreefd naar minimaal-invasieve (robot-geassisteerde) chirurgie. Vanwege deze multidisciplinaire aanpak is een multidisciplinaire poli opgericht om patiënten zo optimaal mogelijk voor te kunnen bereiden op hun behandeling.

Dr. Richard Meijer


Staf

Drs. A.E. Boeken Kruger

medisch specialist

Prof. dr. J.L.H.R. Bosch

medisch specialist,
afdelingshoofd, hoogleraar,
opleider

Dr. R.P. Meijer

medisch specialist,
chef de policlinique,
plaatsvervangend opleider

Drs. K. van Putten

medisch specialist, fellow
(vanaf 01-12-2017)


In cijfers


Marie-Anne van Stam


Samen kiezen bij prostaatkanker

In januari 2014 begon ik als Onderzoeker in Opleiding op de afdeling Urologie in het UMC Utrecht. Onder leiding van prof. Ruud Bosch en prof. Neil Aaronson, prof. Simon Horenblas en Henk van der Poel van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis startte ik met een onderzoek naar de keuze van behandeling bij gelokaliseerde prostaatkanker.

Ik begon het onderzoek door vier weken mee te lopen in Utrecht. Deze weken leerde ik -als net afgestudeerde gedragswetenschapper- veel over werken op de afdeling urologie. De onderwerpen tijdens de lunch zijn… ‘anders’. Overleggen moet snel en nogal doelgericht mede omdat specialisten geregeld weggeroepen worden. En met grote bewondering leerde ik dat iedereen over een onuitputtelijke hoeveelheid energie lijkt te beschikken. Niemand draait zijn hand om voor een werkdag van ’s-ochtend vroeg tot ‘s-avonds laat.       

Een maand na mijn duik in de Urologie-wereld startte ik ook met werken op de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie in het AvL. Een waardevolle combinatie met mijn plek hier in het UMCU. Hierdoor kon ik meekijken in de keuken van koplopers op het gebied patiëntenzorg èn onderzoek. Mede door deze combinatie en de inzet van vele verpleegkundig specialisten en meer dan 400 patiënten uit 13 ziekenhuizen in Nederland hebben we met de onderzoeksresultaten uit het Prokeus-onderzoek echt wat kunnen bereiken voor toekomstige generaties mannen die gediagnostiseerd worden met gelokaliseerde prostaatkanker.  

Met het verdedigen van mijn proefschrift op donderdag 21 juni 2018 is ook een einde gekomen aan mijn plekje in het UMCU. Tijd om me te buigen over een laatste ‘keuze-vraag’: de keuze om te gaan werken in de urologie. Eigenlijk een vrij unieke keuze als je het als buitenstaander bekijkt. Navraag leerde mij dat de aanleiding voor deze keuze vaak een karaktervolle specialist of afdeling is geweest. Dat verbaast mij eigenlijk niets. Het is mij de afgelopen jaren wel opgevallen dat er veel karaktervolle mensen binnen de urologie werken. Mensen die hun nek uit durven steken, anders durven te denken, het opnemen voor hun patiënten, met een klein grapje de spanning bij patiënten kunnen wegnemen, en zelfs na een enorm lange dag toch nog de tijd nemen voor een laatste ronde op de afdeling. Precies waar je als patiënt op hoopt en waar ik enorm veel bewondering voor heb.


Onderzoek


Wetenschappelijke output

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht