Verbetermethodiek Samen voor de Patiënt loopt als een rode draad door 2017. Waar we in de Divisie Hart & Longen gezamenlijk naar streven, namelijk de beste zorg en onderzoek voor onze patiënten, willen we graag terug zien in hun ervaringen. Daarom vinden wij het van belang om met patiënten in dialoog te blijven, om te horen hoe zij de door ons geboden zorg hebben ervaren, wat hun verwachtingen zijn – ook met het oog op onderzoeksvragen –, en wat hun eigen rol, sámen met de behandelaar, kan zijn in het totale (na)zorg- en behandeltraject. Patiënten hebben ons nodig wanneer zij ziek zijn en bij het ziekenhuis aankloppen voor de best mogelijke behandeling. Op onze beurt hebben wij ook hun betrokkenheid nodig om hen zo goed mogelijk te kunnen behandelen: veilige en vriendelijke zorg, mét elkaar.

Lonneke Homfeld
Marloes Dunnewind,
Interactieve Media, DIT, UMC Utrecht
Thomas Dobber,
Design & Producties, MarCom, UMC Utrecht
Divisie Hart & Longen,
UMC Utrecht, augustus 2018

www.umcutrecht.nl
T. 088 75 555 55

Tekst en eindredactie
Vormgeving


Foto’s

Uitgave 

Colofon

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken